• =?UTF-8?B?2KrYp9mD2YrYryDYp9mG2LnZgtin2K8gINin2YTZhdmE2KrZgtmKINin2YTYu

    From UE@21:1/5 to All on Sat Feb 29 23:55:52 2020
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ h9iM2IzYjArZitiq2LTYsdmBINin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZhdmK 2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KPZhiDZitit2YrYtyDYs9i52KfYr9iq 2YPZhSDYudmE2YXYp9mLINij2YbZhzoKCtmI2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5Ck5DQyBFZHVj YXRpb24tIEF3YXJkaW5nIEdyZWF0IEJyaXRpc2ggUXVhbGlmaWNhdGlvbnMKRWR1UXVhbCAtIEF3 YXJkaW5nIEdyZWF0IEJyaXRpc2ggUXVhbGlmaWNhdGlvbnMKVWhyZGEgRWR1Y2F0aW9uLSBBd2Fy ZGluZyBHcmVhdCBCcml0aXNoIFF1YWxpZmljYXRpb25zCgrYudiy2YUg2LnZhNmJINi52YLYryAg Ctin2YTZhdmE2KrZgtmKINin2YTYudix2KjZiiDYp9mE2LnYp9i02LEK2KfYs9iq2LTYsdin2YEg 2KfYr9in2KEg2KfZhNiv2YjYp9im2LEg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqQrYtNix2YUg2KfZhNi02YrY riDigJPYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkK2YTZhNmB2KrYsdipINmF 2YYgIDUg4oCTIDggINin2KjYsdmK2YQgMjAyMCDZhQrYp9mE2KPZh9iv2KfZgToK2KrYudiy2YrY siDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDZgdmKINi52YXZhNmK2KfYqiDYp9iz2KrY tNix2KfZgSDYp9mE2YXYs9iq2YLYqNmEINmI2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2KrZiNis2YfYp9iqINin 2YTZhdiz2KrZgtio2YTZitipINmE2YjYtti5INin2YTYqti12YjYsdin2Kog2YjYp9mE2K7Yt9i3 INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqSDYp9mE2KrZiiDYqtiz2YfZhSDZgdmKINiq2K3Ys9mK 2YYg2YXYs9iq2YjZiSDYp9mE2KPYr9in2KEg2YjYp9mE2KfYsdiq2YLYp9ihINio2YXZhti42YjZ hdipINin2YTYudmF2YQg2KfZhNit2YPZiNmF2YouCtin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDYp9mE2YXY s9iq2YfYr9mB2YrZhjoKMS0g2LTYp9i62YTZiiDYp9mE2YjYuNin2KbZgSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg 2YjYp9mE2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2YrZhiDZiNin2YTZhdiv2LHYp9ihINin 2YTYsNmK2YYg2YrYqNit2KvZiNmGINi52YYg2KfZhNiq2YHZiNmCINmI2KfZhNiq2YXZitiyIC4K Mi7Zg9in2YHYqSDYp9mE2YXYs9ik2YjZhNmK2YYg2YXZhiDYrNmF2YrYuSDYp9mE2KXYr9in2LHY p9iqINmI2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqSDYqNin2YTZhdmG2LTYotiqINmI 2KfZhNmF2YbYuNmF2KfYqiDYp9mE2K7Yp9i12Kkg2YjYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipIC4KMy7Yp9mE 2LPYp9iv2Kkg2KPYudi22KfYoSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YjYp9mE2YjY s9i32YkgLgo0LtmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNiv2YjYp9im2LEgLyDZiNmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNmF 2YbYp9i32YIgLyDZiNmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNmC2LfYp9i52KfYqi4KNS4g2YXYr9ix2KfYoSDY p9mE2KXYr9in2LHYp9iqINmIINix2KTYs9in2KEg2KfZhNij2YLYs9in2YUg2YjZhdiz2KfYudiv 2YrZh9mFINmI2YbZiNin2KjZh9mFLgo2LiDYp9mE2YXYtNix2YHZitmGINin2YTYudin2YXZitmG INmI2KfZhNmF2LTYsdmB2YrZhiDYp9mE2KfYrti12KfYptmK2YrZhi4KNy4g2YPYp9mB2Kkg2KfZ hNmC2YrYp9iv2KfYqiDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2KjYp9mE2YXZhti42YXYp9iqIC4KOC4g2YXYr9mK 2LHZiCDYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINmI2LHYpNiz2KfYoSDYp9mE2KPZgtiz2KfZhSDZiCDZhtmI 2KfYqNmH2YUg2Ygg2YXYs9in2LnYr9mK2YfZhSAuCjkuINin2YTZhdi02LHZgdmK2YYg2YjZhdi0 2LHZgdmKINin2YTYudmF2YjZhSDZiCDYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGINmE2KrZiNmE2Yog2KrZhNmD INin2YTZhdmG2KfYtdioINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkuCjEwLiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINin 2YTYp9iv2KfYsdmK2YrZhiDZiNin2YTZhdi02LHZgdmK2YYg2YjZhdmGINmB2Yog2K3Zg9mF2YfZ hSAuCjExLiDYp9mE2YXYs9ik2YjZhNmI2YYg2LnZhiDYp9mE2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTYqti3 2YjZitixINin2YTZhdiz2KrZhdixINmI2YLYp9iv2Kkg2YHYsdmCINin2YTYudmF2YQgLgoxMi4g 2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2YXYtNin2LHZiti5INmI2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2Ygg2KfZhNmI2YPZ hNin2KEg2Ygg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2YXYrdin2YHYuCDYp9mE2KfYs9iq2KvZhdin2LHZitip IC4KMTMuINix2YjYs9in2KEg2YHYsdmCINin2YTYudmF2YQg2YjYo9i52LbYp9ihINmB2LHZgiDY p9mE2LnZhdmELgoxNS4g2KfZhNix2KfYutio2YrZhiDZgdmKINiq2LfZiNmK2LEg2LDZiNin2KrZ h9mFINmI2LHZgdi5INmF2LPYqtmI2Ykg2YPZgdin2KbYqtmH2YUg2YjZgdin2LnZhNmK2KrZh9mF LgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZ hNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmIINin2YTYrdi22YjYsSAg2LnZhNmF2Kcg2KjYp9mGINix2LPZiNmF INin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KrYtNmF2YQg2KfZhNin2LPYqti22KfZgdipINmE2YXYr9ipIDQg 2KPZitin2YUg2YHZiSDYtNix2YUg2KfZhNi02YrYriDYp9mC2KfZhdipINmD2KfZhdmE2Kkg2YXY uSDYqNix2YbYp9mF2Kwg2LPZitin2K3ZiiDZg9in2YXZhCDZiti02YXZhCA6IAooICBEaXZpbmcg IGFuZCBzbm9ya2VsaW5nINmB2YogQmx1ZSBIb2xlIOKAkyDYrdmB2YTYqSDZhdiz2KfYptmK2Kkg 2LnZhNmJINmF2LPYsditINin2YTZgSDZhNmK2YTZhyDZiNmE2YrZhNmK2Ycg4oCTINmIINmF2YbY t9mC2KkgU29obyBTcXVhcmUpCgkK2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYoyAvINmF2YrY sdmB2Kog2LTYp9mH2YrZhgrYrNmI2KfZhCAmINmI2KfYqtizIDogMDAyMDEwMDkzMDYxMTEg4oCT IDAwMjAxMTEwMjMxNzAwCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)