• =?UTF-8?B?2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2YXYtdix2YHZitipINin2

    From UE@21:1/5 to All on Sun Jan 26 22:35:40 2020
    2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYp9mE2LPZhNin2YUg2LnZhNmK2YPZhSDZ iNix2K3ZhdipINin2YTZhNmHINmI2KjYsdmD2KfYqtmHCtmK2YfYr9mK2YPZhSDYp9mE2KfYqtit 2KfYryDYp9mE2LnYsdio2Yog2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZ itipINij2LfZitioINin2YTYqtmF2YbZitin2KogLi4uLtmI2K3Ysdi12KfZiyDZhdmG2Kcg2LnZ hNmJINin2YTYqtmI2KfYtdmEINin2YTZhdiz2KrZhdixINmI2KrZgtiv2YrZhSDZg9mEINis2K/Z itivINmB2KXZhtmHINmK2LTYsdmB2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZ iSAK2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2YXYtdix2YHZitipINin2YTYpdiz2YTY p9mF2YrYqQpJc2xhbWljIGJhbmtpbmcgJiBmaW5hbmNlCtiq2YLYr9mFINio2KXYudiq2YXYp9iv INis2KfZhdi52YDZgNmA2Kkg2YXZitiy2YjYsdmK4oCTINin2YTZiNmE2KfZitmA2YDYp9iqINin 2YTZhdiq2K3ZgNmA2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2YDZgNipCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq 2LHYqSDZhdmGICAyMi0zMdmF2KfYsdizIDIwMjDZhSAtINmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin 2K8gKCDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINiv2KjZiiDigJMg2YXY p9mE2YrYstmK2KcgKQrYp9mE2LTZh9in2K/YqSDYqtmF2KvZhCDYp9mE2KPYs9in2LMg2KfZhNiw 2Yog2YrYudi32YrZgyDYp9mE2KrYo9mH2YrZhCDYp9mE2YXZhtin2LPYqCDZhNmB2YfZhSDZhdi1 2LHZgdmKINmI2LTYsdi52Yog2LnZhdmK2YIg2YTZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg 2YjYp9mE2YXYtdix2YHZitipINin2YTYpdiz2YTYp9mF2YrYqSDZhdmGINiu2YTYp9mEINi52K/Y qSDZhdit2KfZiNixINmH2YogOgotINmF2KjYp9iv2KYg2KfZhNil2YLYqti12KfYr9mKINin2YTY pdiz2YTYp9mF2YogCi0g2YXYr9iu2YQg2KfZhNio2YbZiNmDINmI2KfZhNmF2LnYp9mF2YTYp9iq INin2YTZhdin2YTZitipINin2YTYpdiz2YTYp9mF2YrYqSAKLSDYp9mE2KrZhdmI2YrZhCDYp9mE 2KXYs9mE2KfZhdmKIAotINin2YTYpdiz2KrYq9mF2KfYsSDYp9mE2KXYs9mE2KfZhdmKIAotINin 2YTYrtiv2YXYp9iqINin2YTZhdi12LHZgdmK2Kkg2KfZhNil2LPZhNin2YXZitipCi0g2YbYuNmF INiq2YTZgtmKINin2YTYo9mF2YjYp9mEIC4K2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZiNmGINin2YTZhdiz2KrZ h9iv2YHZiNmGOiAK2YXZiNi42YHZiiDYp9mE2KjZhtmI2YMg2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINin 2YTZhdin2YTZitipINin2YTYpdiz2YTYp9mF2YrYqSDYp9mE2YXYpNmH2YTZitmGINij2YPYp9iv 2YrZhdmK2KfZiyDZgdmKINin2YTYudmE2YjZhSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTZhdi12LHZ gdmKINin2YTZhdik2YfZhNmK2YYg2KPZg9in2K/ZitmF2YrYp9mLINmB2Yog2KfZhNi52YTZiNmF INin2YTYtNix2LnZitipINmI2YHZgtmHINin2YTZhdi52KfZhdmE2KfYqiAuCtix2LPZiNmFINin 2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KrYtNmF2YQg2KfZhNin2YLYp9mF2Kkg2YHZiiDYrdin2YTYqSDYp9mE 2KrZhtmB2YrYsCDYqNin2YTZgtin2YfYsdipCtiu2LXZhSDYrtin2LUg2YTZhNmF2KzZhdmI2LnY p9iqCtmF2YTYrdmI2LjYqSDZhdi5INil2YXZg9in2YbZitipINiq2YbZgdmK2LAg2KfZhNio2LHZ htin2YXYrCDZgdmKINiq2KfYsdmK2K4g2YjZhdmD2KfZhiDYqtmG2YHZitiwINin2K7YsSDZgtiv INmK2KrZhtin2LPYqCDZhdi5INis2YfYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkK2YXYuSDYqNin2YTY uiDYqtmC2K/Zitix2YbYpyDZiNin2LnYqtiy2KfYstmG2KcK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZ hdi52YTZiNmF2KfYqiDYqNix2KzYp9ihINin2YTYp9iq2LXYp9mECtin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq 2K/YsdmK2KggOiDZhdmK2LHZgdiqINi02KfZh9mK2YYK2KzZiNin2YQgJiDZiNin2KrYsy8gMDAy MDEwMDkzMDYxMTEgLSAwMDIwMTExMDIzMTcwMAoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)