• =?UTF-8?B?2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZiiDYp9mE2

    From UE@21:1/5 to All on Thu Jan 2 02:08:49 2020
    2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYp9mE2LPZhNin2YUg2LnZhNmK2YPZhSDZ iNix2K3ZhdipINin2YTZhNmHINmI2KjYsdmD2KfYqtmHCtmK2YfYr9mK2YPZhSDYp9mE2KfYqtit 2KfYryDYp9mE2LnYsdio2Yog2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZ itipINij2LfZitioINin2YTYqtmF2YbZitin2KogLi4uLtmI2K3Ysdi12KfZiyDZhdmG2Kcg2LnZ hNmJINin2YTYqtmI2KfYtdmEINin2YTZhdiz2KrZhdixINmI2KrZgtiv2YrZhSDZg9mEINis2K/Z itivINmB2KXZhtmHINmK2LTYsdmB2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZ iSAK2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZiiDYp9mE2YXYudiq2YXY rwpDZXJ0aWZpZWQgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIgCtiq2YLYr9mFINio2KXYudiq2YXY p9ivINis2KfZhdi52YDZgNmA2Kkg2YXZitiy2YjYsdmK4oCTINin2YTZiNmE2KfZitmA2YDYp9iq INin2YTZhdiq2K3ZgNmA2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2YDZgNipCtiu2YTYp9mEINin2YTZ gdiq2LHYqSDZhdmGICAyMi0zMdmF2KfYsdizIDIwMjDZhSAtINmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZ gtin2K8gKCDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINiv2KjZiiDigJMg 2YXYp9mE2YrYstmK2KcgKQrZhNmC2K8g2KrZhSDYqti12YXZitmFINio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE 2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZiiDYp9mE2YXYudiq2YXYryDZhNiq2KPZh9mK2YQg2KfZ hNiv2KfYsdizINi52YTZiSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmF2YTZitin2Kog2KjYp9it2KrYsdin 2YHYjCDZiNiq2YbYuNmK2YUg2KfZhNil2YbYqtin2KzYjCDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNi02KjZ g9in2Kog2YjYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNis2K/ZiNmJ2Iwg2YjYqtit2K/ZitivINij2LPYqNin 2Kgg2YHYtNmEINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YTZhNiq2LrZhNioINi52YTZitmH2KfYjCDZiNiq 2LrYt9mK2Kkg2KfZhNiq2YPYp9mE2YrZgdiMINmI2YXYsdin2YLYqNipINin2YTZhdiu2LLZiNmG 2Iwg2YjYqtiu2LfZiti3INmF2KrYt9mE2KjYp9iqINin2YTZhdmI2KfYryDZiCDYqtiu2LfZiti3 INmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNiq2LXZhtmK2LnYjCDZiNiv2LHYp9iz2Kkg2YjYqtit2YTZitmEINin 2YTYrdin2YTYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINit2YrYqyDYs9iq2YPZiNmGINmC2KfYr9ix2KfZ iyDYudmE2Ykg2KfYrdiq2LHYp9mBINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdik2LPYs9mK2KnYjCDZ iNin2YTYqti62YTYqCDYudmE2Ykg2YXYtNin2YPZhCDYpdi52K/Yp9ivINin2YTZhdmI2KfYstmG 2KfYqtiMINmI2KfZhNin2LPYqtis2KfYqNipINmE2YTZhdiq2LrZitix2KfYqiDYp9mE2LPYsdmK 2LnYqSDZgdmKINio2YrYptipINin2YTYudmF2YQg2KfZhNiq2YbYp9mB2LPZitip2Iwg2KjYp9mE 2KXYttin2YHYqSDYpdmE2Ykg2KfYrdiq2LHYp9mBINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNij2YXZiNixINin 2YTZhdiq2LnZhNmC2Kkg2KjYp9mE2KPYr9in2KEg2YjYudmC2YjYryDYp9mE2KrZiNi42YrZgdiM INmI2LPZitin2LPYp9iqINin2YTZgdix2LUg2KfZhNmF2KrZg9in2YHYptip2Iwg2YjYp9mE2KXY r9in2LHYqSDYp9mE2KfZhti22KjYp9i32YrYqdiMINmI2YXYudin2YTYrNipINin2YTYo9mF2YjY sSDYp9mE2LnYr9mI2KfZhtmK2Kkg2Ygg2KfZhNis2KfYstmF2Kkg2KjYrdmK2Ksg2YrYqtmF2YPZ hiDYp9mE2K/Yp9ix2LMg2YXZhiDYudmF2YTZitipINmF2LHYp9mC2KjYqSDYp9mE2KPYr9in2KHY jCDZiNil2YbYtNin2KEg2LnZgtmI2K8g2KfZhNiq2YjYuNmK2YHYjCDZiNin2YTZhdiz2KfZiNin 2Kkg2YHZiiDYp9mE2KrZiNi42YrZgdiMINmI2KrYrdmF2YQg2KfZhNmF2LPYpNmI2YTZitipINmI 2KfYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTYtdin2KbYqNipINmI2LDZhNmDINio2KfY s9iq2K7Yr9in2YUg2KPYrdiv2Ksg2YjYo9mB2LbZhCDYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin 2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqSDYp9mE2YXYudmF2YjZhCDYqNmH2Kcg2YHZ iiDYp9mF2LHZitmD2KcgLgrYp9mE2YXYtNin2LHZg9mI2YYg2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YY6 IArvg5gJ2KPYudi22KfYoSDZhdis2KfZhNizINin2YTYpdiv2KfYsdin2KouCu+DmAnYp9mE2YXY r9ix2KfYoSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2YjZhtiMINmI2LTYp9i62YTZiNinINin2YTZiNi42KfY ptmBINin2YTZgtmK2KfYr9mK2KkuCu+DmAnZhdi02LHZgdmI2YYg2KfZhNij2YLYs9in2YUg2KfZ hNil2K/Yp9ix2YrYqS4K74OYCdin2YTYsdin2LrYqNmK2YYg2YHZiiDYp9mE2KrYrdmI2YQg2LnZ hiDZhdiz2KfYsdmH2YUg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTYrdin2YTZiiDZiNiv2K7ZiNmEINit2YLZ hCDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2KkuCu+DmAnYrNmF2YrYuSDYp9mE2LnY p9mF2YTZitmGINmB2Yog2KfZhNmC2LfYp9i52KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINin2YTYrdmD 2YjZhdmK2Kkg2Ygg2KfZhNiu2KfYtdipLgrYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINiq2LTZ hdmEINin2YTYp9mC2KfZhdipINmB2Yog2K3Yp9mE2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LAg2KjYp9mE2YLY p9mH2LHYqQrYrti12YUg2K7Yp9i1INmE2YTZhdis2YXZiNi52KfYqgrZhdmE2K3ZiNi42Kkg2YXY uSDYpdmF2YPYp9mG2YrYqSDYqtmG2YHZitiwINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YHZiiDYqtin2LHZ itiuINmI2YXZg9in2YYg2KrZhtmB2YrYsCDYp9iu2LEg2YLYryDZitiq2YbYp9iz2Kgg2YXYuSDY rNmH2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipCtmF2Lkg2KjYp9mE2Log2KrZgtiv2YrYsdmG2Kcg2YjY p9i52KrYstin2LLZhtinCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KjYsdis 2KfYoSDYp9mE2KfYqti12KfZhArYp9iv2KfYsdipINin2YTYqtiv2LHZitioIDog2YXZitix2YHY qiDYtNin2YfZitmGCtis2YjYp9mEICYg2YjYp9iq2LMvIDAwMjAxMDA5MzA2MTExIC0gMDAyMDEx MTAyMzE3MDAKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)