• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNiz2YbZiNmKINin2YTYq9in2YXZhiDZhNmE2

    From gwadi sara@21:1/5 to All on Sat Oct 12 02:44:24 2019
    ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCtin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAgIArYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lk6CiDYp9mE2KXY qtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio 2LTYsdmK2KkK2KrYr9i52YjZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Ycg2YHZijoKKNin2YTZhdik2KrZ hdixINin2YTYudix2KjZiSDYp9mE2KvYp9mF2YYpCtin2YTYqti32YjZitixINin2YTYp9iv2KfY sdmKINmB2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipIAoo2YbYuNmFINin2YTY pdiv2KfYsdipINin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YjYqti32KjZitmC2KfYqtmH2KcpCtmF 2YLYsSDYp9mE2KPZhti52YLYp9ivIDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitip INmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQrZhdiv2Kkg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6IDIyINin2YTZ iSAyNSDYr9mK2LPZhdio2LEgIDIwMTnZhQoK2KfZhNmF2YLYr9mF2Kk6Ctiq2LPYudmJINin2YTY rdmD2YjZhdin2Kog2KzYp9mH2K/YqSDYp9mE2Ykg2K3ZhCDZhdi02KfZg9mEINin2YTZhdmI2KfY t9mG2YrZhiDZiNin2YTYp9iz2KrYrNin2KjYqSDZhNmF2LfYp9mE2YrZh9mFINin2YTZhdiq2YbZ iNi52Kkg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2K7Yt9i3INmI2KfZhNio 2LHYp9mF2Kwg2YTYqtit2YLZitmCINiq2K3ZiNmEINio2YbYp9ihINmK2YfYr9mBICDYp9mE2Ykg 2KrYrdmC2YrZgiDYrNmF2YTYqSDZhdmGINin2YTZhdmG2KfZgdi5INmI2KrYrtmB2YrZgSDYp9mE 2YXYudin2YbYp9ipINi52YYg2KfZhNi62KfZhNio2YrYqSDZhdmG2YfZhdiMINmI2YTZitizINiw 2YTZgyDZgdmC2Lcg2KjZhCDYttmF2KfZhiDYudmF2YTZitipINin2YTYqti32YjZitixINin2YTZ hdiz2KrZhdix2Kkg2YTZh9iw2Ycg2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYqNmF2Kcg2YrYttmF2YYg2KfZ hNit2YQg2KfZhNiv2KfYptmFINmE2YXYtNmD2YTYp9iqINin2YTZhdmI2KfYt9mG2YrZhiDZiNi2 2YXYp9mGINiz2LHYudipINiq2YLYr9mK2YUg2YfYsNmHINin2YTYrdmE2YjZhNiMINmI2YTYp9mK 2YXZg9mGINi22YXYp9mGINiw2YTZgyDYpdmE2Kcg2LnYqNixINin2YXYqtmE2KfZgyDYqti12YjY sSDZg9in2YXZhCDYudmGINin2YTZg9mK2YHZitipINin2YTYqtmKINit2K/YqyDZiNmK2K3Yr9ir INmB2YrZh9inINin2YTYp9mG2K/Zhdin2Kwg2KjZitmGINin2YTZgdmD2LEg2YjYp9mE2YXZhdin 2LHYs9ipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YXZhiDYrNmH2Kkg2YjYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg 2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmF2YYg2KzZh9ipINir2KfZhtmK2KnYjCDYrdmK2Ksg2KrYs9iq 2YjYudioINi52YXZhNmK2Kkg2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNin2YbYtNi32Kkg2YjYp9mE2LnZ hdmE2YrYp9iqINmI2KrYudin2YXZhNmH2Kcg2KjYt9ix2YIg2KrZhdmG2K3Zh9inINiu2LXYp9im 2LUg2KzYr9mK2K/YqSDZgdmKINin2YTYtNmD2YQg2YjYp9mE2YXYttmF2YjZhiDZiNin2YTYqtij 2KvZitixLiAK2KfZhNij2YfYr9in2YE6Ctin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNiz2YrYp9iz 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YHZiiDZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdi52LHZgdipIC0g2LnYsdi2 INmE2KPYs9in2YTZitioINin2YTYp9mG2K/Zhdin2Kwg2KjZitmGINin2YTZhti42YUg2KfZhNix 2YLZhdmK2Kkg2YjYp9mE2YbYuNmFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgLSDYp9iz2KrYtNix2KfZgSDZ hdiz2KrZgtio2YQg2YjYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHZ iiDZgdmKINi42YQg2YXYs9iq2KzYr9in2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZ iNmF2KfYqiAtINmB2LHYtSDYp9mE2KrYrdmM2YjZhCDYp9mE2KjZjNmG2KfYoSDZhtit2Ygg2KrY t9io2YrZgtin2Kog2YbYuNmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiAtINi52LHYtiDZhdi02YPZhNin 2Kog2KfZhNiq2K3ZjNmI2YQg2YbYrdmIINmG2LjZhSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KXZhNmD 2KrYsdmI2YbZitipINmI2KrYt9io2YrZgtin2KrZh9inLgoK2KfZhNmF2K/YudmI2YjZhiDZhNmE 2YXYtNin2LHZg9ipOiAK2LHYpNiz2KfYoSDZiNij2LnYttin2KEg2YXYrNin2YTYsyDYp9mE2KXY r9in2LHYqdiMINmF2K/Zitix2Yog2KfZhNi52YXZiNmF2Iwg2YHZiiDYp9mE2YjYstin2LHYp9iq INin2YTZhdiu2KrZhNmB2KkgLSDZhdiv2YrYsdmKINin2K/Yp9ix2KfYqiDYqtmG2YXZitipINin 2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDZ iNin2YTYqtiv2LHZitioINmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Yog2YjYp9mE2LnY p9mF2YTZitmGINio2YfYpyAtINij2K7Ytdin2KbZiiDZhti42YUg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iq INmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmKINmF2KzYp9mE2KfYqiDYqti32KjZitmC2KfYqiDYp9mE 2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZ iNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2YjY p9mE2KjZhtmI2YMg2YjYp9mE2KzZhdi52YrYp9iqINmI2KfZhNmF2KzYp9mE2LMg2YjYp9mE2YLY t9in2Lkg2KfZhNi52KfZhSDZiNin2YTYrtin2LUg2YjYp9mE2LTYsdmD2KfYqiDZiNin2YTZhdi1 2KfZhti5LgoK2KPZiNix2KfZgiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsTogCtmD2YXYpyDZitiz2LnYryDYp9mE 2K/Yp9ixINij2YYg2KrYs9iq2YLYqNmEINin2YTYqNit2YjYqyDYp9mE2YXYqNiq2YPYsdipINin 2YTYsdmB2YrYudipINin2YTZhdiz2KrZiNmJINiz2YjYp9ihINmF2YYg2YLYqNmEINin2YTYrtio 2LHYp9ihINmB2Yog2KfZhNmF2KzYp9mE2Iwg2KPZiCDZhdmGINmC2KjZhCDYt9mE2KfYqCDYp9mE 2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2YjYp9mE2K/Zg9iq2YjYsdin2Ycg2YjYp9mE2KjYp9it2KvZitmGINmB 2Yog2YfYsNinINin2YTYrNin2YbYqNiMINit2YrYqyDYs9mK2KrZhSDYqtit2YPZitmFINmH2LDZ hyDYp9mE2KjYrdmI2Ksg2YXZhiDZgtio2YQg2YTYrNmG2Kkg2YXZhiDYp9mE2KPYs9in2KrYsNip INin2YTZhdiq2K7Ytdi12YrZhiDZgdmKINin2YTZhdis2KfZhNiMINmI2LPYqtmI2LbYuSDYttmF 2YYg2KPZiNix2KfZgiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDYudmE2Ykg2KPZhiDYqtix2KfYudmJINmB2YrZ h9inINin2YTZhdi52KfZitmK2LEg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YjYp9mE2YXZhtmH2KzZitipINmB 2Yog2YPYqtin2KjYqSDYp9mE2KjYrdmI2Ksg2YjZgtin2KbZhdipINin2YTZhdix2KfYrNi5INio 2YfYp9iMINmD2YXYpyDYs9mK2LPZhditINmE2KPYtdit2KfYqCDYqNi52LYg2YfYsNmHINin2YTY o9mI2LHYp9mC2KjYttmF2YfYpyDYpdmE2Ykg2YHYudin2YTZitin2Kog2YjYrNmE2LPYp9iqINin 2YTZhdik2KrZhdix2Iwg2LnZhNmF2Kcg2KjYo9mGINmD2YQg2YjYsdmC2Kkg2LPZitiq2YUg2YLY qNmI2YTZh9inINiz2YrYqtmFINiu2LXZhSAyNSUg2YXZhiDZgtmK2YXYqSDYrdi22YjYsSDYp9mE 2YXYpNiq2YXYsS4KCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINi02YfYsSDYr9mK2LPZhdio2LEg2YTZhNi52KfZ hSAyMDE52YUK2KfZhNin2LPZhQnYqtin2LHZitiuINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8J2YXZg9in2YYg 2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwrYp9mE2K/YqNmE2YjZhSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKOiDYp9iv2KfY sdipINin2YTYqtiv2LHZitioCTEg2KfZhNmJIDEwCdmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZ itixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZigkxINin 2YTZiSAxMiAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZ iNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQk4INin2YTZiSAxOQnYp9iz2LfZhtio2YjZhArZhdin2KzY s9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYp9i52YXYp9mECTE1INin2YTZiSAyNiAJ2KfZhNmC2KfZ h9ix2KkK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin 2YXYqQkxNSDYp9mE2YkgMjYJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQKCgoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)