• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYudin2LTYsdiq2YPZh

    From UE@21:1/5 to All on Tue Sep 24 02:32:39 2019
    Ctin2YTYs9mE2KfZhSDYudmE2YrZg9mFINmI2LHYrdmF2Kkg2KfZhNmE2Ycg2YjYqNix2YPYp9iq 2YfYjNiM2IwK2YrYqti02LHZgSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2LnYsdio2Yog2YTYqtmG2YXZ itipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINij2YYg2YrYrdmK2Lcg2LPYudin2K/Y qtmD2YUg2LnZhNmF2KfZiyDYo9mG2Yc6CgrZiNio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQpOQ0MgRWR1 Y2F0aW9uLSBBd2FyZGluZyBHcmVhdCBCcml0aXNoIFF1YWxpZmljYXRpb25zCkVkdVF1YWwgLSBB d2FyZGluZyBHcmVhdCBCcml0aXNoIFF1YWxpZmljYXRpb25zClVocmRhIEVkdWNhdGlvbi0gQXdh cmRpbmcgR3JlYXQgQnJpdGlzaCBRdWFsaWZpY2F0aW9ucwoK2LnYstmFINi52YTZiSDYudmC2K86 ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi5 2LHYqNmKINin2YTYudin2LTYsQrYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2YDZgNmA2YDYpyDYp9mE2YXZgNmA 2YDZgNmA2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2YDZgNmA2KkgIOKApiDYqti52LLZitiyINin2YTY qtmF2YrYsiDYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZgdmKINin2YTYr9mI2KfYptixINin2YTYrdmD2YjZhdmK 2KkK2KfZhNmC2KfZh9ix2KnigJPYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkK 2YTZhNmB2KrYsdipINmF2YYgIDE1LSAxOSDYr9mK2LPZhdio2LEgMjAxOSAKCtmF2LPYqtmH2K/Z gdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YM6INmD2YQg2YXZhiDYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfY sdmK2Kkg2KfZhNi52YTZitin2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg2KPZgtiz2KfZhSDY pdiv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitip2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix 2KTYs9in2KEg2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhtiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPY p9ihINij2YLYs9in2YUg2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYjCDZhdiv2LHYp9ih INmI2LHYpNiz2KfYoSDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNi02KbZiNmGINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg 2YjYp9mE2YXYp9mE2YrYqdiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZ hNmC2YjZiSDYp9mE2LnYp9mF2YTYqSDZiNin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZ itis2YrYjNmF2K/Ysdin2KEg2KfYr9in2LHYp9iqINin2YTZhti42YUg2YjYp9mE2YXYudmE2YjZ hdin2KrYjCDZhdiv2LHYp9ihINin2YTYqtiv2LHZitio2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDYpdiv2KfYsdin 2Kog2YjYsdik2LPYp9ihINij2YLYs9in2YUg2YjYo9iu2LXYp9im2YrZiCDYp9mE2KrZhti42YrZ hSDZiNiq2LfZiNmK2LEg2KPYs9in2YTZitioINin2YTYudmF2YTYjCDYsdik2LPYp9ihINin2YTY rNin2YXYudin2Kog2YjYudmF2K/Yp9ihINin2YTZg9mE2YrYp9iqINmI2KPYs9in2KrYsNipINin 2YTYrNin2YXYudin2KrYjCDYrtio2LHYp9ihINiq2LXZhdmK2YUg2YjYqtit2K/ZitivINin2YTY p9it2KrZitin2KzYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqdiMINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2KjZ g9mEINmF2YYg2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2KfZ hNiq2K/YsdmK2Kgg2YjYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdin2YTZ itipINmI2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDZiNin2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv 2KfYsdmKINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZiNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2KTY s9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2YjYp9mE2YXYtdin2YTYrSDZiNin2YTZhdis2KfZ hNizINmI2KfZhNmC2LfYp9i5INin2YTYudin2YUg2YjZgti32KfYuSDYp9mE2KPYudmF2KfZhCDZ iNin2YTYrtin2LUuCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/Y udmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE 2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2YjYpdmB2KfY r9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZ h9mFINi52YTZhdinINio2KfZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDEwMDAg2K/ZiNmE 2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YogKCDYtNin2YXZhCDYp9mE2KfZgtin2YXYqSDYqNmB2YbYr9mCIDUg 2YbYrNmI2YUgKQogICAgICAgICAgCdmF2Lkg2KjYp9mE2Log2KrZgtiv2YrYsdmG2Kcg2YjYp9i5 2KrYstin2LLZhtinINiM2IzYjArZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmI 2KfZhNiq2LPYrNmK2YQgCtij2LbYuti3INmH2YbYpwoKCtijLyDZhdmK2LHZgdiqINi02KfZh9mK 2YYK2KzZiNin2YQmINmI2KfYqtizOiAwMDIwMTAwOTMwNjExMQoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)