• =?UTF-8?B?2YPZhCDYudin2YUg2YjYp9mG2KrZhSDYqNiu2YrYsdmB2LnYp9mE2YrYp9iqI

    From gwadi sara@21:1/5 to All on Thu Aug 8 09:51:17 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CgrZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQoK 2YjYp9mE2YXZhdmG2YjYrdipINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZ iNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Ycg2KfZhNin2YXYsdmK2YPZitipCgrYqtiv2LnZiNmD 2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKOgoK2YHYudin2YTZitin2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF 2KjYsSDZiNin2YPYqtmI2KjYsSDZhNmE2LnYp9mFIDIwMTnZhQoKICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgIAoK2KfYs9mFINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsQoKICAgICAgINiq2KfY sdmK2K4g2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwoK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwoK2LTZh9mA 2YDZgNixINiz2KjYqtmF2KjYsQoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF 2K/Ysdiz2YrYqQoKMSDYp9mE2YkgMTIKCtin2YTZgtin2YfYsdipCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDY utiz2YrZhCDYp9mE2KfZhdmI2KfZhAoKOCDYp9mE2YkgMTkKCtin2LPYt9mG2KjZiNmECgrZhdin 2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipCgoxNSDY p9mE2YkgMjYKCtiv2KjZigoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLY p9iqINin2YTYudin2YXYqQoKMTUg2KfZhNmJIDI2CgrZhdin2YTZitiy2YrYpwoK2LTZh9mA2YDZ gNixINin2YPYqtmI2KjYsQoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYs9iq2LTZ gdmK2KfYqgoKNiDYp9mE2YkgMTcKCtin2YTZgtin2YfYsdipCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYrNmI 2K/YqSDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCgoxMyDYp9mE2YkgMjQKCtin2LPY t9mG2KjZiNmECgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYp9i52YXYp9mECgoyMCDY p9mE2YkgMzEKCtiv2KjZigoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYudmE2YrZ hQoKMjAg2KfZhNmJIDMxCgrZhdin2YTZitiy2YrYpwoKIAoKIAoK2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZ htin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZiNiq 2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZgNmA2YjY ttmA2YjYuSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq 2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFLiAgCgogCgogCgogCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)