• =?UTF-8?B?2YXYudiq2YXYryDYrtmE2KfZhCDYtNmH2LEg2KfYqNix2YrZhDIwMTkg2YHZi

    From nour hamdy@21:1/5 to All on Tue Apr 2 04:14:40 2019
    2KjYs9mFINin2YTZhNmHINin2YTYsdit2YXZhiDYp9mE2LHYrdmK2YUK2KfZhNiz2KfYr9mHINin 2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhiDYp9mE2YPYsdin2YUK2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjY sdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZhyDYjNiM2IwK2YbYrdmK2Lcg2LnZhNmFINiz 2YrYp9iv2KrZg9mFINio2LnYstmFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDYudmE2Ykg2LnZgtivICjYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg 2KfZhNmF2YfZhtmJINin2YTZhdi12LrYsSBtaW5pLSBtYXN0ZXIgKSAg2YXYudiq2YXYryDYrtmE 2KfZhCDYtNmH2LEg2KfYqNix2YrZhDIwMTkg2YHZiSDYpdiz2LfZhtio2YjZhCDYp9mE2YXYrNin 2YTYp9iqINin2YTYp9iq2YrYqQogCtin2LPZhSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEgCdmF2K/ZhyDY p9mE2KfZhti52YLYp9ivCdmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8J2KfZhNin2LTYqtix2KfZ gwrZgdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2KfYqNix2YrZhArZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfY sdipINin2LnZhdin2YQJ2YXZhiA3INin2YTZiSAxOAnYpdiz2LfZhtio2YjZhAkyOTAwJArZhdin 2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqQnZhdmGIDE0INin2YTZiSAy NQnYpdiz2LfZhtio2YjZhAkyOTAwJArZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINi52YTYp9mC 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkJ2YXZhiAyMSDYp9io2LHZitmEINin2YTZiSAyINmF2KfZitmICdil 2LPYt9mG2KjZiNmECiAJMjkwMCQK2YrYrdi12YQg2KfZhNmF2LTYp9ix2YMg2LnZhNmJINi02YfY p9iv2Kkg2K3YttmI2LEg2YXZhiDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZ itipINin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2KjYp9mE2KfYttin2YHYqSDYp9mE2Ykg2LTZh9in2K/YqSDY p9mE2KfYudiq2YXYp9ivINmF2YYg2KzYp9mF2LnZhyDZhdmK2LLZiNix2Ykg2KfZhNin2YXYsdmK 2YPZitipCiDZitiz2LEg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDY p9mE2KXYr9in2LHZitipINin2YTYqtix2K3ZitioINio2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDYp9mE2YPY sdmK2YXYqQrZiNiq2YHYttmE2YjYpyDYqNmC2KjZiNmEINmI2KfZgdixINin2YTYqtmC2K/Zitix INmI2KfZhNil2K3Yqtix2KfZhSDYjNiM2IzYjArZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI 2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5INmG2KfYptioINmF2K/Zitix INin2YTYqtiv2LHZitioINijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZ hC/ZiNin2KrYsyDYp9ioOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOCAtIDAwMjAxMDYyOTkyNTEwCiBzYXJhX2d3 YWRpIEB5YWhvby5jb20KCiAK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)