• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYs9in2K/YsyAo2KfZh

    From nour hamdy@21:1/5 to All on Mon Mar 25 23:32:11 2019
    INmK2LPYsSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv 2KfYsdmK2KkgCtio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQrYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE 2Ykg2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrYudmC2K8K 2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYs9in2K/Yswoo2KfZhNiq2YPZhtmI2YTZ iNis2YrYpyDYpdiv2KfYsdipINin2YTYqNmE2K/Zitin2KogKQrYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD 2YrYqSAtIFNtYXJ0IENpdGllcwrZhdmC2LEg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzog2KfZhNmC2KfZh9ix 2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitmHINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQrZhdiv2Kkg2KfZhNin 2YbYudmC2KfYrzog2YXZhjEzINin2YTZiSAxNSDYp9io2LHZitmEIDIwMTnZhQrZg9mA2YDZgNmA 2YrZgdmK2Kkg2KfZhNmA2YDYqtiz2KzZitmEINmI2KfZhNmF2YDZgNi02KfYsdmD2YDZgNipOgpo dHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNmZ0lTU0pMbmpJdjU2X0gz c3g2eDhKMHo4VHpEY1dNendrYk9VNUZjWUREcThQUWcvdmlld2Zvcm0K2LHYs9mA2YDZgNmA2YjZ hSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDOiDZitio2YTYuiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINmB 2Yog2KfZhNmF2KTYqtmF2LEgMzAwICQg2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2Yog2KPZiCDZhdin INmK2LnYp9iv2YTZh9inLgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZ g9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5INmG2KfYptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZ itioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhDogMDAyMDEwNjI5 OTI1MTAKMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMg2YfZgNin2KrZgToKMDAyMDIzNTg2 NjMyMyDigJMgIDAwMjAyMzc4MDA1NzM6ICDZgdin2YPYswrYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZ g9iq2LHZiNmG2Yo6CnRyYWluaW5nMjAxOWVnQGdtYWlsLmNvbQoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)