• =?UTF-8?B?UmU6INin2YTYr9mI2YTYqSDYp9mE2LXZh9mK2YjZhtmK2Kkg2KzZhNio2Kog2

    From Jedi Master@21:1/5 to All on Thu May 13 10:32:53 2021
    T24gVHVlc2RheSwgTWF5IDExLCAyMDIxIGF0IDEwOjA2OjI0IEFNIFVUQy0xMCwgUmFzIFRhZmFy aWFuIHdyb3RlOgo+INin2YTYr9mI2YTYqSDYp9mE2LXZh9mK2YjZhtmK2Kkg2KzZhNio2Kog2YfY sNinINi52YTZiSDZhtmB2LPZh9inIAo+IAo+INmE2LrYsiDYp9mE2YXYp9iz2YjZhtmKINin2YTY r9mK2YYg2KjYp9io2YQg2KfZhNmC2K/YsyDYp9mE2LnYuNmK2YXYqSDYs9iq2K/ZhdixISAKPiAK PiDYp9mE2K/ZiNmE2Kkg2KfZhNi12YfZitmI2YbZitipINmH2Yog2K7Yp9mE2YIg2YPZhCDYp9mE 2YXYudin2YbYp9ipINmB2Yog2KfZhNi52KfZhNmFLiAKPiAKPiDZhNinINiq2YbYsyDYo9io2K/Z i9inINiw2YTZgyDYp9mE2YfYrNmI2YUg2KfZhNiw2Yog2KrZhSDYqti12YjZitix2Ycg2YXZhiDZ gtio2YQg2K7Zhdiz2Kkg2YXZhiDYp9mE2YXZiNiz2KfYryDYudmE2Ykg2YXYsdmD2LIgCj4g2KfZ hNiq2KzYp9ix2Kkg2KfZhNi52KfZhNmF2Yog2YHZiiDZhtmK2YjZitmI2LHZgy4gCj4gCj4g2KjY p9io2YQg2KfZhNiv2YjZhNipINin2YTYtdmH2YrZiNmG2YrYqSDYp9mE2LnYuNmF2Ykg2YjYo9mI 2LHYtNmE2YrZhSDYs9iq2Y/Zhdit2Ykg2YXZhiDYudmE2Ykg2YjYrNmHINin2YTYo9ix2LYhCgpP bmx5IGVtcHR5IHBvbGl0aWNhbCBzbG9nYW5zIHdpdGggbm8gcmVhbCBtZWFuaW5nLi4=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)