• =?UTF-8?B?2K/YudmI2Kkg2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDYtNmH2KfYr9ipINmF2K/Zi

    From UE@21:1/5 to All on Mon Dec 23 22:40:52 2019
    2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYp9mE2LPZhNin2YUg2LnZhNmK2YPZhSDZ iNix2K3ZhdipINin2YTZhNmHINmI2KjYsdmD2KfYqtmHCtmK2YfYr9mK2YPZhSDYp9mE2KfYqtit 2KfYryDYp9mE2LnYsdio2Yog2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZ itipINij2LfZitioINin2YTYqtmF2YbZitin2KogLi4uLtmI2K3Ysdi12KfZiyDZhdmG2Kcg2LnZ hNmJINin2YTYqtmI2KfYtdmEINin2YTZhdiz2KrZhdixINmI2KrZgtiv2YrZhSDZg9mEINis2K/Z itivINmB2KXZhtmHINmK2LTYsdmB2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZ iSAK2LTZh9in2K/YqSDZhdiv2YrYsSDYudmE2KfZgtin2Kog2LnYp9mF2Kkg2YXYudiq2YXYryAK Q2VydGlmaWVkIFB1YmxpYyBSZWxhdGlvbnMgTWFuYWdlciAoQ1BSTSkK2KrZgtiv2YUg2KjYpdi5 2KrZhdin2K8g2KzYp9mF2LnZgNmA2YDYqSDZhdmK2LLZiNix2YrigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2YDZ gNin2Kog2KfZhNmF2KrYrdmA2YDYr9ipINin2YTYo9mF2LHZitmD2YrZgNmA2KkK2K7ZhNin2YQg 2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgIDE1LTI02YXYp9ix2LMgMjAyMNmFIC0g2YXZg9in2YYg2KfZhNin 2YbYudmC2KfYryAoINin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2K/YqNmK IOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrYpyApCuKAognZitiz2KrZh9iv2YEg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDZ hNil2LnYr9in2K8g2YPZiNin2K/YsSDZhdiq2YXZitiy2Kkg2YHZiSDZhdis2KfZhCDYp9mE2LnZ hNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiCDYsNmE2YMg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYqtiy2YjZitiv INin2YTYr9in2LHYs9mK2YYg2KjZg9mFINmF2KrZhdmK2LIg2YXZhiDYp9mE2YXYudin2LHZgSDY p9mE2KrZiiDYqtiz2KfYudiv2YfZhSDYudmE2Ykg2KrYrdmC2YrZgiDZhdiq2LfZhNio2KfYqiDY p9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2YjYqtit2YLZitmCINmF2KrYt9mE2KjYp9iqINin 2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmI2KfZhNmB2KfYudmE2Kkg2YTZhdmG2LjZiNmF 2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YHZiSDYp9mE2YXYpNiz2KfYqiDYp9mE 2KrZiiDZiti52YXZhNmI2YYg2KjZh9inIC4gCuKAognYqti52LHZitmBINin2YTZhdi02KfYsdmD 2YrZitmGINio2YXZgdmH2YjZhSDZiNij2YfZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ihINin2YTYsdin2YLZ iiDZhNmE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTYp9i52YTYp9mFINin2YTZgdi5 2KfZhCAuCuKAognYqtmF2YPZitmGINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZitmGINmF2YYg2KfZhNmI2LXZ iNmEINin2YTZiSDYsNix2YjYqSDYp9mE2KfYqti12KfZhCDYp9mE2KfZgtmG2KfYudmKINmF2YYg 2K3ZhNin2YQg2KfYs9iq2LnYsdin2LYg2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KfYqti1 2KfZhCDYp9mE2KfZgtmG2KfYudmKINiw2KfYqiDYp9mE2KrYo9ir2YrYsSDZgdmJINin2YTYsdij 2Yog2KfZhNi52KfZhSAg2YPYsNmE2YMg2YPZitmB2YrYqSDYqtit2LPZitmGINin2YTYtdmI2LHY qSDYp9mE2LDZh9mG2YrYqSDZhNmE2YXYpNiz2LPYqSAuCuKAognYp9mE2KrYudix2YrZgSDYqNin 2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNmE2KfYstmF2Kkg2YTYqtit2LbZitixINmI2KrZhti42YrZhSDY rNmE2LPYp9iqINin2YTYp9is2KrZhdin2LnYp9iqINmF2YYg2YTYrNin2YYg2YjZhtiv2YjYp9iq INmI2YXYpNiq2YXYsdin2KogLgrigKIJ2KfZhdiq2YTYp9mDINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZitmG INin2YTZhdi52LHZgdipINin2YTZhti42LHZitipINin2YTYtNin2YXZhNipINio2KrYp9ix2YrY riDYp9mE2YXYsdin2LPZhSDZiNin2YTYqNix2YjYqtmI2YPZiNmEINmI2KfZhNin2KrZitmD2YrY qiDZiNij2LXZiNmE2YfYpyDZiNmC2YjYp9i52K8g2YXZhdin2LHYs9iq2YfYpyAuCuKAognYp9mE 2KPYr9in2KEg2KfZhNmF2YbYp9iz2Kgg2YjYp9mE2LPZhNmK2YUg2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog 2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgLgrigKIJ2KfZhdiq2YTYp9mDINin2YTZhdmH 2KfYsdin2Kog2KfZhNmB2LHYr9mK2Kkg2KfZhNi22LHZiNix2YrYqSDZhNmE2LPZhNmI2YMg2KfZ hNmF2YbYp9iz2Kgg2YHZiSDZhdiu2KrZhNmBINin2YTZhdmI2KfZgtmBINmI2KfZhNmF2YbYp9iz 2KjYp9iqIC4K4oCiCdin2YTYqtiv2LHZitioINi52YTZiSDYs9io2YQg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg 2YXYuSDYp9mE2KzZhdmH2YjYsSDYp9mE2K/Yp9iu2YTZiiAoINin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZ iSDYp9mE2KzZh9in2LIg2KPZiCDYp9mE2LTYsdmD2Kkg2KPZiCDYp9mE2YXYpNiz2LPYqSApIC4K 4oCiCdin2YTYqtiv2LHZitioINi52YTZiSDYs9io2YQg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuSDYp9mE 2KzZhdin2YfZitixINin2YTYrtin2LHYrNmK2Kkg2KfZhNiq2Yog2KrYqti52KfZhdmEINmF2LnZ h9inINin2YTZhdik2LPYs9ipIC4K2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZiNmGINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZ iNmGOiDZhdiz2KbZiNmE2Ykg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgLiDZhdiv2YrY sdmKINil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSAuINis2YXZiti5 INin2YTZhdiu2KrYtdmK2YYg2KjYp9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INmF2YXYq9mE2Yog2KfZhNmF 2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KPYrtix2YkgLtin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2KjYpdiv2KfYsdin2Kog 2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgLiDYp9mE2KPYtNiu2KfYtSDYp9mE2LHYp9i6 2KjZitmGINmB2Ykg2KrYutmK2LEg2YXYs9in2LHZh9mFINin2YTZhdmH2YbZiiDZiNin2YTYqtit 2YjZhCDYudmG2Ycg2KXZhNmJINit2YLZhCDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSAK 2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDYqti02YXZhCDYp9mE2KfZgtin2YXYqSDZgdmKINit 2KfZhNipINin2YTYqtmG2YHZitiwINio2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK2K7YtdmFINiu2KfYtSDZhNmE 2YXYrNmF2YjYudin2KogCtmF2YTYrdmI2LjYqSDZhdi5INil2YXZg9in2YbZitipINiq2YbZgdmK 2LAg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDZgdmKINiq2KfYsdmK2K4g2YjZhdmD2KfZhiDYqtmG2YHZitiw INin2K7YsSDZgtivINmK2KrZhtin2LPYqCDZhdi5INis2YfYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkK 2YXYuSDYqNin2YTYuiDYqtmC2K/Zitix2YbYpyDZiNin2LnYqtiy2KfYstmG2KcK2YTZhdiy2YrY ryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYqNix2KzYp9ihINin2YTYp9iq2LXYp9mECtin2K/Y p9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KggOiDZhdmK2LHZgdiqINi02KfZh9mK2YYK2KzZiNin2YQgJiDZ iNin2KrYsy8gMDAyMDEwMDkzMDYxMTEgLSAwMDIwMTExMDIzMTcwMAoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)