• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEICDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdiq2YPYp

    From heba hr@21:1/5 to All on Fri Jul 12 23:41:38 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KrYudmC2K8gCtmI2LHYtNip INi52YXZhCAK2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYqtmD2KfZhdmE2Kkg2YHZiiDYrNiv2YjZ hNipINmI2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYudmF2KfZhArZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9iv IDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrY qSAK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMTUg2KfZhNmJICAxOSDYs9io2KrZhdio2LEg MjAxOSDZhQrZitmH2K/ZgSDYp9mE2YkgOiAKINi52YbYryDZhtmH2KfZitipINio2LHZhtin2YXY rCDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2LPZitmD2YjZhiDYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2YHZitmH2Kcg2YLY ryDYqti52LHZgdmI2Kcg2LnZhNmJOgrigKIJ2KrYudix2YrZgSDZg9in2YHYqSDYp9mE2YXYtNin 2LHZg9mK2YYg2KjYo9mH2YXZitipINmI2K/ZiNixINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KfZhNis2K/Z iNmE2Kkg2YXZhiDYo9is2YQg2KXZhtis2KfYrSDYp9mE2LnZhdmELgrigKIJ2KrYstmI2YrYryDY p9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2KjYp9mE2YbZhdin2LDYrCDZiNin2YTZiNiz2KfYptmEINin2YTY qtmKINiq2LnZhdmEINi52YTZiSDYp9mE2YXYs9in2LnYr9ipINmB2Yog2KzYr9mI2YTYqSDZiNiq 2YbYuNmK2YUg2KfZhNi52YXZhC4K4oCiCdiq2YbZhdmK2Kkg2YjYtdmC2YQg2KfZhNmF2YfYp9ix 2KfYqiDYp9mE2K7Yp9i12Kkg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINmB2Yog2KrYrti32YrYtyDYp9mE 2KPZiNmE2YjZitin2Kog2YjYsNmE2YMg2KjYrdiz2Kgg2KPZh9mF2YrYqtmH2KcuCuKAogkg2KrY stmI2YrYryDYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2KjYp9mE2YbZhdin2LDYrCDZiNin2YTZiNiz2KfY ptmEINin2YTYqtmKINiq2LPYp9i52K8g2LnZhCDYrNiv2YjZhNipINmI2KrZhti42YrZhSDYp9mE 2LnZhdmECuKAognYp9mE2KXZhNmF2KfZhSDYqNin2YTYudmI2KfZhdmEINin2YTZhdiz2KfYudiv 2Kkg2YjYp9mE2YXYudmK2YLYqSDZgdmKINiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYqtmG2LjZitmFINin2YTYudmF 2YQg2YjYt9ix2YIg2KfZhNiq2LrZhNioINi52YTZitmHCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDY sNmE2YMgOiAKINmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTYtNix2YPYp9iqINin 2YTYp9mC2KrYtdin2K/ZitipINmI2KfZhNiq2KzYp9ix2YrYqS4K2YXYtNix2YHZiiDYp9mE2KPZ gtiz2KfZhSAg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqS4K2YPYp9mB2Kkg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDZgdmK INmD2KfZgdipINin2YTYo9mC2LPYp9mFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkuCgrZhNmF2LLZitivINmF 2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqCtmF2YbYs9mC2Ycg2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg 2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQgOiAJ2KMgLyDZh9mI2YrYr9in INio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mELyDZiNin2KrYsyDYp9ioIDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK MDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMg2YfZgNin2KrZgToKMDAyMDIzNTg2NjMyMyAt IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg2YHYp9mD2LM6CgkJCUhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQoK2YHYp9i52YTZ itin2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF2KjYsSAg2YTYudin2YUgMjAxOSDZhSAK2KfZhNio2LHZhtin 2YXYrAnYp9mE2YXZg9in2YYJ2KfZhNmB2KrYsdipIArYo9mF2YYg2YjYs9ix2YrYqSDYp9mE2YXY s9iq2YbYr9in2Kog2YjYt9ix2YIg2K3Zgdi42YfYpyDZiNiq2LXZhtmK2YHZh9inINmI2KPYsdi0 2YHYqtmH2Kcg2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitin2YsJ2KXYs9i32YbYqNmI2YQJ2YXZhiA4INin2YTZ iSAxMgrYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmC2YjYryDZiNin2YTZhdmG2KfZgti12KfYqiDZgdmKINmF 2LTYsdmI2LnYp9iqINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoJCdmF2YYg OCDYp9mE2YkgMTIK2KXYudiv2KfYryDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin2Kog2KfZhNiq2LTYutmK2YTZ itipINmI2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYqtit2YTZitmEINin2YTYp9mG2K3Ysdin2YHYp9iqCQnZ hdmGIDgg2KfZhNmJIDEyCtin2YTYp9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YTYqtio2LPZ iti3INin2KzYsdin2KHYp9iqINmG2LjZhSDYp9mE2LnZhdmEINmB2Yog2LjZhCDZhdmG2YfYrCDY p9mE2KzZiNiv2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2KkJCdmF2YYgOCDYp9mE2YkgMTIK2K/ZiNixINin2YTZ gtmK2KfYr9in2Kog2YHZiiDYqtiv2LnZitmFINin2YTYs9mE2YjZgyDYp9mE2KfYrtmE2KfZgtmK INmB2Yog2KfZhNmF2YbYuNmF2KkJCdmF2YYgOCDYp9mE2YkgMTIK2KfZhNiq2K3ZiNmEINin2YTY sdmC2YXZiiDZhNi52YXZhNmK2KfYqiDYp9iv2KfYsdmHINin2YTYudmC2YjYryDZiNin2YTZhdi0 2KrYsdmK2KfYqgkJ2YXZhiA4INin2YTZiSAxMgoK2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYpdiv 2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmB2Yog2LjZhCDYp9mE2KzZiNiv 2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2KkJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhiAxNSDYp9mE2YkgMTkKCQkK2KrZ gtmK2YrZhSDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNmF2KTYs9iz2Yog2YjYpdi52K/Yp9ivINiq2YLYp9ix 2YrYsSDYp9mE2KPYr9in2KEg2YjYp9mE2YXYs9im2YjZhNmK2KkJCdmF2YYgMTUg2KfZhNmJIDE5 Ctin2LnYp9iv2Kkg2YfZhtiv2LPYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDYqNit 2LPYqCDYp9it2KrZitin2KzYp9iqINin2YTZhdik2LPYs9ipCQnZhdmGIDE1INin2YTZiSAxOQrZ hdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2YHYp9mI2LYg2YjYpdio2LHYp9mFINin2YTYudmC2YjYryDZiNil 2KrZhdin2YUg2KfZhNi12YHZgtin2KoJCdmF2YYgMTUg2KfZhNmJIDE5Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ hNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDZhdiq2LrZitix2KfYqiDY p9mE2LnZiNmE2YXYqSDZiNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoJCdmF 2YYgMTUg2KfZhNmJIDE5CgrZhdmH2KfYsdin2Kog2KXYudiv2KfYryDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin 2Kog2KfZhNiq2LTYutmK2YTZitipINmI2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YTYutmK2LEg2KfZhNmF2K3Y p9iz2KjZitmGCdmF2KfZhNmK2LLZitinCdmF2YYgMjIg2KfZhNmJIDI2Ctin2YTZhti42YUg2KfZ hNmC2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdin2YTZitipINmE2YTY qNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdit2YTZitipCQnZhdmGIDIyINin 2YTZiSAyNgrYqNmG2KfYoSDZhdmG2LjZiNmF2Kkg2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudmF2YTYp9ih CQnZhdmGIDIyINin2YTZiSAyNgrYr9mI2LEg2YbYuNmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYp9mE 2KXYr9in2LHZitipINmB2Yog2LXZhti5INin2YTZgtix2KfYsdin2KoJCdmF2YYgMjIg2KfZhNmJ IDI2CtmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KfYqti12KfZhCDZiNio2YbYp9ihINmB2LHZgtinINin2YTY udmF2YQJCdmF2YYgMjIg2KfZhNmJIDI2Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2LTYp9ix2YrYuSDZgdmK INmF2KzYp9mEINin2YTYqti02YrZitivINmI2KfZhNio2YbYp9ihCQnZhdmGIDIyINin2YTZiSAy NgoK2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINin2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2KrZg9in2YXZhNipINmB 2Yog2KzYr9mI2YTYqSDZiNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LnZhdin2YQg2YXZg9in2YYg2KfZhNin 2YbYudmC2KfYryA6INin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZ hNi52LHYqNmK2Kkg2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMTUg2KfZhNmJICAxOSDYs9io 2KrZhdio2LEgMjAxOSDZhQo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)