• =?UTF-8?B?2YjYrdiv2Kkg2KfZhNi02YfYp9iv2KfYqiDYp9mE2YXYqtiu2LXYtdmHOiDYt

    From dars8929@gmail.com@21:1/5 to All on Wed Jul 18 08:45:33 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CtmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfYr9in2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXZhwrYqtiv2LnZiNmD2YUg 2YTZhNmF2LTYp9ix2YPZhyDZgdmKOgrYtNmH2KfYr9ipOgpjZXJ0aWZpZWQgcXVhbGl0eSBtYW5h Z2VyCtmF2K/ZitixINis2YjYr9ipINmF2LnYqtmF2K8K2YjYp9mE2YXZhdmG2YjYrSDZhdmGINis 2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9ip INin2YTYo9mF2LHZitmD2YrYqQrZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2KrZiNmG2LMg 4oCTINin2YTZgtin2YfYsdipCtmF2YjYudivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDZhdmGIDIzINiz 2KjYqtmF2KjYsSDYp9mE2YkgMiDYp9mD2KrZiNio2LEgMjAxOCDZhQoK2YrZj9i52LHZgSDYp9mE 2KjYudi2INin2YTYrNmI2K/YqSDYudmE2Ykg2KPZhtmH2Kcg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNiu2KfZhdip INij2Ygg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNi12YbYuSDYo9mIINin2YTZhdiq2KfZhtipINij2Ygg2KfZhNi0 2YPZhCDYp9mE2KzZitivINmIINi62YrYsdmH2Kcg2YXZhiDYp9mE2YXYudin2YbZiiDYp9mE2KrZ iiDYqtmF2KvZhCDYo9is2LLYp9ihINmF2KrZgdix2YLYqSDZhdmGINmF2YHZh9mI2YUg2KfZhNis 2YjYr9ipINin2YTYtNin2YXZhNipINio2YXYudmG2KfZh9inINin2YTZiNin2LPYuSDZiCDYp9mE 2LDZiiDZitiq2YXYq9mEINmB2Yog2YLZitin2YUg2YHYsdmK2YIg2KfZhNi52YXZhCDYqNij2K/Y p9ihINin2YTZhdmH2YXYp9iqINin2YTZhdiq2LfZhNio2Kkg2YXZhtmH2YUg2KjYtNmD2YTZjSDY tdit2YrYrSDYqNij2YLZhCDYudiv2K8g2YXZhiDZhdix2KfYqiDYp9mE2K7Yt9ijINmIINin2YTY rdix2LUg2LnZhNmJINiq2YTYqNmK2Kkg2YXYqti32YTYqNin2Kog2KfZhNi52YXZitmEINio2KfZ hNi02YPZhCDYp9mE2LDZiiDZitit2YLZgiDZhNmHINin2YTYsdi22Kcg2LnZhiDYp9mE2YXZhtiq 2Kwg2Ygg2KfZhNi52YXZhCDYudmE2Ykg2KfZhNiq2K3Ys9mK2YYg2KfZhNmF2LPYqtmF2LEg2YHZ iiDYp9mE2KXZhtiq2KfYrCDZiCDYqti32KjZitmCINij2LnZhNmJINin2YTZhdi52KfZitmK2LEg 2KfZhNiu2KfYtdipINio2KfZhNis2YjYr9ipINmB2Yog2KfZhNmF2YbYqtisLgrZiCDYqtiq2YXY q9mEINij2YfZhdmK2Kkg2KfZhNis2YjYr9ipINin2YTYtNin2YXZhNipINmB2Yog2KrZgtmE2YrZ hCDYp9mE2KrZg9mE2YHYqSDYp9mE2KrZiiDZitmF2YPZhiDYo9mGINiq2YbYqtisINi52YYg2KfZ hNiu2LfYoyDYo9mIINin2YTYpdmH2YXYp9mEINij2Ygg2LnYr9mFINiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNij 2YfYr9in2YEg2KfZhNmF2LfZhNmI2KjYqSDZhdmGINin2YTZhdmG2KrYrNiMINmD2YXYpyDYqtiz 2KfZh9mFINmB2Yog2KrZgtmE2YrZhCDYp9mE2YjZgtiqINin2YTYttin2KbYuSDZg9iw2YTZgyDZ hdmGINiu2YTYp9mEINiq2LfYqNmK2YIg2YXYudin2YrZitixINin2YTYsdmC2KfYqNipINi52YTZ iSDYp9mE2KzZiNiv2Kkg2KjYrdmK2Ksg2KrYtNmF2YQg2KzZhdmK2Lkg2YXYsdin2K3ZhCDYp9mE 2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KXZhtiq2KfYrNmK2Kkg2Ygg2KjYrdmK2Ksg2YrYtNiq2LHZgyDZgdmK 2YfYpyDYrNmF2YrYuSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmIINio2LTZg9mEINmK2LHZgdi5INmF2LPY qtmI2YrYp9iqINin2YTYqti52KfZiNmGINmIINin2YTYrNmF2KfYudmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2LnZ hdmEINmF2Lkg2LrYsdizINir2YLYp9mB2Kkg2KfZhNin2YfYqtmF2KfZhSDYqNin2YTYudmF2YrZ hC4KCtmIINmE2YTYqtmF2YPZhiDZhdmGINiq2K3ZgtmK2YIg2KPZh9iv2KfZgSDYp9mE2KzZiNiv 2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2Kkg2YHZiiDYp9mE2LnZhdmEINmK2YHZitivINmB2Yog2YfYsNinINin 2YTYtNij2YYg2LnZhdmEINiv2YjYsdin2Kog2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YTZhNi52KfZhdmE2YrZ hiDZiCDYqtiv2LHZitio2YfZhSDYudmE2Ykg2YPZitmB2YrYqSDYp9mE2KrYudin2YXZhCDYp9mE 2YHYudin2YQg2YXYuSDZhdinINmC2K8g2YrYudiq2LHYttmH2YUg2YXZhiDZhdi02YPZhNin2Kog 2KPYq9mG2KfYoSDYp9mE2LnZhdmEINio2YXYpyDZitiz2KfZh9mFINmB2Yog2KrZgtmE2YrZhCDY p9mE2LnZhdmE2YrYp9iqINin2YTYqtmKINmC2K8g2KrZg9mI2YYg2YTYpyDYr9in2LnZiiDZhNmH 2Kcg2KPYq9mG2KfYoSDYp9mE2LnZhdmEINmIINio2YXYpyDZitmI2YHYsSDYstmK2KfYr9ipINmB 2Yog2YXYudiv2YTYp9iqINiq2K3ZgtmK2YIg2KPZh9iv2KfZgSDYp9mE2LTYsdmD2KfYqiDZiCDY p9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINio2LTZg9mEINmF2KrZhdmK2LIuCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE 2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YXYr9mK2LEg 2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgL9ix2YrZh9in2YYg2LPYp9mE2YUK2KzZiNin2YQgOiAwMDIwMTAw NjAwMDY5MQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYsyAw MDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAwMDIwMjM1ODY2MzIzClJzYWxlbWFyYWJob3VzQEdtYWlsLmNvbQrZ hNmE2KrYs9is2YrZhCBodHRwOi8vd3d3LmFoYWRoci5vcmcvYm9va19zZXJ2aWNlLnBocD90PXNw JmM9MjYKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)