• =?UTF-8?B?2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZhNij2YLYs

    From howida hr@21:1/5 to All on Wed Jul 4 03:00:30 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrZgtiv2YUg2YjYsdi02Ycg 2LnZhdmEINmB2YoK2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZhNij2YLY s9in2YUg2KrZgtmG2YrZhyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdip INmF2YYgMTYg2KfZhNmJIDIwINiz2KjYqtmF2KjYsSAyMDE4INmFIArZiNmF2YLYsSDYp9mE2KfZ hti52YLYp9ivINio2KfZhNmC2KfZh9ix2KnYmyDYrNmF2YfZiNix2YrZhyDZhdi12LEg2KfZhNi5 2LHYqNmK2KkuCtiq2LPYp9i52K8g2K7Yr9mF2Kkg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix 2KfYqtmK2KzZiiDYp9mE2YXZhti42YXYp9iqINmB2Yog2KrYudix2YrZgSDYp9iz2KrYsdin2KrZ itis2YrYqtmH2Kcg2YHZitmF2Kcg2YrYqti52YTZgiDYqNiq2YLZhtmK2Kkg2KfZhNmF2LnZhNmI 2YXYp9iq2Iwg2KrYs9in2LnYryDZh9iw2Ycg2KfZhNiu2K/ZhdipINi12KfZhti5INin2YTZgtix 2KfYsSDYqNiu2LXZiNi1INiq2Y7Yrti12YrYtSDYp9mE2YXYtdin2K/YsSDYp9mE2YTYp9iy2YXY qSDZhNmF2KrYp9io2LnYqSDZiNmF2YXYp9ix2LPYqSDZh9iw2Ycg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK 2KzZitipLiDZg9mF2Kcg2YjYqtmI2LbYrSDZh9iw2Ycg2KfZhNiu2K/ZhdipINin2YrYttinINmD 2YrZgSDYp9mGINiq2YLZhtmK2Kkg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINiz2YjZgSDYqtiv2LnZhSDY qNix2KfZhdisINin2YTYp9iz2KrYq9mF2KfYsSDYp9mE2YLYp9im2YXYqSDYudmE2Ykg2KrZg9mG 2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqtiMINmI2K7Yr9mF2KfYqiDZiNij2LXZiNmE INiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KouCtin2YYg2K7Yr9mF2Kkg2KfZ hNiu2LfYqSDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YTYqtmC2YbZitipINin2YTZhdi52YTZ iNmF2KfYqiDYqti62LfZiiDYp9mE2KfYs9iq2KvZhdin2LEg2KfZhNmF2YrYstin2YbZitipINin 2YTYqti02LrZitmE2YrYqSDZiNmF2LXYp9iv2LEg2KfZhNiq2YXZiNmK2YQg2YjYp9mE2YXYtdin 2K/YsSDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YjYp9mE2YXYqti32YTYqNin2Kog2KfZhNmC 2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNiq2YbYuNmK2YXZitipLiAK2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmK INiw2YTZgzoKINmF2K/Zitix2Yog2YjYsdik2LPYp9ihINmI2K3Yr9in2Kog2YjYo9mC2LPYp9mF INin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjYqSDZiNin2YTZhdix2KfYrNi52Kkg2YjY p9mE2KrYr9mC2YrZgiDZiNin2YTYsdmC2KfYqNipINmI2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNmF2KfZ hNmKINmI2KfZhNmF2YrYstin2YbZitipINmI2KfZhNmG2YLYr9mK2Kkg2YjYp9mE2LnYp9mF2YTZ itmGINio2YfYpyDZgdmKINin2YTZiNiy2KfYsdin2Kog2YjYp9mE2YfZitim2KfYqiDZiNin2YTZ hdik2LPYs9in2Kog2YjYp9mE2YXYtdin2YTYrSDZiNin2YTZhdis2KfZhNizINmI2KfZhNmF2YbY uNmF2KfYqiDZiNmC2LfYp9i5INin2YTYp9iz2KrYq9mF2KfYsSDZiNin2YTZgti32KfYuSDYp9mE 2YXYtdix2YHZiiDZiNij2LPZiNin2YIg2KfZhNmF2KfZhCDZiNin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZ hNmF2KfZhNmK2KkuCtiq2KPZg9mK2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQrZitiq2YUg2KXYsdiz2KfZ hCDYrti32KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz2YXZiiDYp9mIINiq2LnYqNim2Kkg 2KfZhNmG2YXZiNiw2Kwg2KfZhNmF2LHZgdmCINmF2YjYttitINio2Ycg2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE 2YXYsdi02K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIC3Yp9iz2YUg 2KfZhNmG2LTYp9i3IOKAkyDYt9ix2YrZgtipINiz2K/Yp9ivINix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfY sdmD2KkgKNmD2KfYtCDYp9mI2YQg2KPZitin2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZiCDYqNiq2K3Z iNmK2YQg2KjZhtmD2Yog2YLYqNmEINio2K/YoSDYp9mE2YbYtNin2LcpINmI2LXZiNix2Kkg2YXZ hiDYqtiw2YPYsdipINin2YTYt9mK2LHYp9mGINi52YTZiSDZgdin2YPYsyDYsdmC2YUgMDAyMDIz NzgwMDU3MyDYp9mIMDAyMDIzNTg2NjMyMyDYp9mIINi52YTZiSDYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD 2KrYsdmI2YbZijogSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCtmI2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrY qSDZitiz2LHZh9inINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYs9in2YfZhdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix 2YPYqSDZgdmKINij2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrY rNix2KjYqSDZhdmF2YrYstipINij2Ygg2KjYp9mE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtNip 2Iwg2YPYsNmE2YMg2KrYsdi02YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmGINmF2YYg2YPZiNin2K/YsSDZhdik 2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqSDZiNiq2YXZhtitINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHY qNmK2Kkg2YXZgti52K/YpyDYrtin2YXYsyDZhdis2KfZhtinINmB2Yog2K3Yp9mEINiq2LHYtNmK 2K0g2LPZitin2K/YqtmD2YUg2KPYsdio2Lkg2KfZgdix2KfYryDZhdmGINmF2KTYs9iz2KrZg9mF INin2YTZhdmI2YLYsdipLgrZh9iw2Kcg2YjYqtmC2YjZhSDYp9mE2K/Yp9ixINio2KrZiNmB2YrY sSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2YXYt9mE2YjYqNipINmI2KfZhNiu2KfYtdipINi32YjYp9mE INin2YTYudin2YUg2YTYsdin2LrYqNmK2YYg2YHZiiDYp9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi52YbYpyDZ gdmKINmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINio2YXYpyDZ itiq2YbYp9iz2Kgg2YXYuSDZhdmC2KrYttmK2KfYqiDYp9mE2LnZhdmELgrZhNmE2KrZiNin2LXZ hCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi5 2YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mEINio2YDZgNmA2YDZgCAgINmI2K3Yr9ipINin 2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECgrYoyAv INmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQgLyDZiNin2KrYszogMDAyMDEwMjM5 OTA5MDEg2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbSAK 2YfYp9iq2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAw NTczIOKAkyAwMDIwMjM1ODY2MzIzCtiq2KrYtNix2YEg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrY qSDYqNiq2YLYr9mK2YUg2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF2KjYsSDZhNi52KfZ hSAyMDE42YUg2YXZiNi22K0g2KjYp9mE2KzYr9mI2YQg2KfZhNiq2KfZhNmKOgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)