• =?UTF-8?B?2LHYqNi3INin2YTZhdiz2KfYsSDYp9mE2YjYuNmK2YHZiiDYqNin2YTZhdiz2

    From howida hr@21:1/5 to All on Wed May 2 00:03:52 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkgCtiq2LnZgtivINin2YTYqNix 2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiiAKICjYsdio2Lcg2KfZhNmF2LPYp9ixINin2YTZiNi4 2YrZgdmKINio2KfZhNmF2LPYp9ixINin2YTYqtiv2LHZitio2YopCtin2YTZgtin2YfYsdipIOKA kyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiA4LzEyINmK2YjZhNmK 2YggMjAxONmFIArZitmH2K/ZgSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINin2YTZijogCtiq2LPZhNmK2Lcg 2KfZhNi22YjYoSDYudmE2Ykg2YXZgdmH2YjZhSDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YjYuNmK2YHZ itipINmI2KfZhNin2K3ZhNin2YQg2YjZhdiq2LfZhNio2KfYqiDYqtiu2LfZiti3INin2YTZhdiz 2KfYsSDYp9mE2YjYuNmK2YHZii4g2KjZitin2YYg2YXYqti32YTYqNin2Kog2KfZhNiq2K7Yt9mK 2Lcg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmI2LjZitmB2YrYqSDZiNii2YHYp9mC2YfYpy4g2KrYrdmE 2YrZhCDYp9mE2LnZhNin2YLYqSDYqNmK2YYg2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmI2LjZitmB2Yog 2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KrZhti42YrZhdmKLiDYqNmK2KfZhiDYp9mE2K3Yp9is2Kkg 2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZiNi42YrZgdmK2Kkg2YXZhiDYo9is2YQg 2KrYrdiz2YrZhiDZg9mB2KfYodipINi02KfYutmE2Yog2KfZhNmI2LjYp9im2YEg2KfZhNit2YPZ iNmF2YrYqSDZiNiq2YjYs9mK2Lkg2YHYsdi1INiq2LHZgtmK2KrZh9mFLiDYudix2LYg2KLZhNmK 2KfYqiDYqtit2LPZitmGINin2YTZgdix2LUg2KfZhNmI2LjZitmB2YrYqSDZiNiq2KPYq9mK2LHZ h9inINi52YTZiSDYp9mE2LXZiNix2Kkg2KfZhNiw2YfZhtmK2Kkg2YTZhNmF2KTYs9iz2Kkg2YjZ hdiv2Ykg2YLYr9ix2KrZh9inINi52YTZiSDYp9iz2KrZgti32KfYqCDYp9mE2YPZgdin2KHYp9iq INin2YTYr9in2K7ZhNmK2Kkg2KfZhNmF2KrZhdmK2LLYqS4K2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmK INiw2YTZgwoxLQnZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZiNin2YTZhdik2LPYs9in 2Kog2YXZhiDZiNmD2YTYp9ihINmI2LLYp9ix2KfYqiDZiNmF2K/Zitix2Yog2YLYt9in2LnYp9iq INmI2YPYsNmE2YMg2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin2YTZhdit2YTZitin2KouCjItCdmF2K/Z itix2Yog2KfYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2KfZhNi5 2KfZhdmE2YrZhiDZiNin2YTYqti32YjZitixINin2YTZiNi42YrZgdmKLgozLQnYp9mE2LnYp9mF 2YTZitmGINio2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2KXY r9in2LHYp9iqINin2YTYqti32YjZitixINin2YTZiNi42YrZgdmKLgrZiNin2YTYr9in2LEg2KfZ hNi52LHYqNmK2Kkg2YrYs9ix2YfYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LPYp9mH2YXYqSDZiNin 2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYo9i52YXYp9mEINin2YTZgdin2LnZhNmK2KfYqiDZhdmGINiu 2YTYp9mEINiq2KzYsdio2Kkg2YXZhdmK2LLYqSDYo9mIINio2KfZhNit2LbZiNixINmI2KfZhNmF 2YbYp9mC2LTYqdiMINmD2LDZhNmDINiq2LHYtNmK2K0g2YXZhiDYqtix2YjZhiDZhdmGINmD2YjY p9iv2LEg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2Kkg2YjYqtmF2YbYrSDYp9mE2K/Yp9ix INin2YTYudix2KjZitipINmF2YLYudiv2Kcg2K7Yp9mF2LMg2YXYrNin2YbYpyDZgdmKINit2KfZ hCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINij2LHYqNi5INin2YHYsdin2K8g2YXZhiDZhdik 2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4K2KrYqNmE2Log2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix 2KfZgyA3NTAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2Ykg2YTZhNmB2LHYryAuIAoK2YHZiiDYrdin 2YQg2LHYutio2KrZg9mFINmE2KrZgtiv2YrZhSDZhNmH2LDYpyDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINin 2YTYqtiv2LHZitio2Yog2YjYp9mE2KrZhtiz2YrZgiDZhdi52YbYpyDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZ hNiq2YjYp9i12YQg2YXYuSDZiNit2K/YqSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK 2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYoy8g2YfZiNmK2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI 2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgz IC0wMDIwMjM3ODAwNjkzIArZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczIC0wMDIwMjM1ODY2MzIzCkhy aG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQoKCgoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)