• =?UTF-8?B?2KrZhtmF2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2K/ZitixINin2YTYqtmG2

    From howida hr@21:1/5 to All on Mon Mar 26 00:43:00 2018
    IArYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK 2Kkg2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5INin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI2YTZiiDZhNmF 2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrYqtiq2LTYsdmBINmI2K3Y r9mHINin2YTYqNix2KfZhdisINmI2KfZhNmI2LHYtCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2KjYp9mE 2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINio2KrZgtiv2YrZhSDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/Y sdmK2KjZitipINmB2YogCtiq2YbZhdmK2Kkg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdiv2YrYsSDYp9mE 2KrZhtmB2YrYsNmKCtio2KrYp9ix2YrYriDZhdmGIDgg2KfZhNmJIDEyINin2KjYsdmK2YQgMjAx OArZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivIDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI 2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQogIArZitmH2K/ZgSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdis INin2YTZiSA6IAoK4oCiCdiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YLZitin2K/Z itipINmI2KfZhNiz2YTZiNmD2YrYqSDZhNmE2YXYr9mK2LHZitmGINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrZ itmGINmI2KrYudmF2YrZgiDYp9mE2YXZgdin2YfZitmFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE 2YLZitin2K/ZitipINmE2K/ZitmH2YXYjCDZiNiy2YrYp9iv2Kkg2YLYr9ix2KfYqtmH2YUg2LnZ hNmJINiq2K3ZhdmEINmF2LPYptmI2YTZitin2KrZh9mFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE 2YLZitin2K/ZitipINio2YPZgdin2KHYqSDZiNin2YLYqtiv2KfYsQrigKIJ2KrYudix2YrZgSDY p9mE2YXYr9mK2LHZitmGINio2KPYs9izINin2YTYqtmF2YrYsiDZhNmE2YLYp9im2K8g2KfZhNil 2K/Yp9ix2Yog2KfZhNmB2LnYp9mEINmB2Yog2LnZhdmE2Ycg2YjYp9mE2LPZhNmI2YMg2KfZhNmB 2LHYr9mKCuKAognYtdmC2YQg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDZgdmKINin 2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2KzZhdin 2LnZiiDZiNil2LHYrNin2Lkg2KfZhNij2KvYsSDZiNin2YTYqti52KfZhdmEINmF2Lkg2KfZhNmF 2YjYp9mC2YEg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZgdi52KfZhNmK2Kkg2KfZhNmC2YrYp9iv 2YrYqSDZgdmKINin2YTYudmF2YQK2KfZhNmF2YjYttmI2LnYp9iqINin2YTYsdim2YrYs9mK2Kkg OiAK2YXZhiDZh9mIINin2YTZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmKINifCtin2YTZhdmG2LjZ iNixINin2YTYtNin2YXZhCDZhNmE2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmB2Yog2KXY t9in2LEg2KfZhNmF2YHYp9mH2YrZhSDZiNin2YTYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZ itipINin2YTYrdiv2YrYq9ipCtmG2LjYsdmK2KfYqiDYp9mE2YLZitin2K/YqSDYp9mE2KrZhtmB 2YrYsNmK2Kkg2YjYt9io2YrYudipINi52YXZhCDYp9mE2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZ igrYp9mE2YXYqtin2KjYudipINmI2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2LnZhNmJINmG2KrYp9im2Kwg2KfZ hNij2LnZhdin2YQg2YjYqtmC2YrZitmFINin2YTYo9iv2KfYoSDZiNil2LnYr9in2K8g2KrZgtin 2LHZitixINin2YTZg9mB2KfZitipCtiq2LTYrtmK2LUg2YjYqtit2YTZitmEINmI2K3ZhCDYp9mE 2YXYtNmD2YTYp9iqINmI2KfYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqCtin2LPYqtix2KfYqtmK 2KzZitin2Kog2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2YjYp9mE2KrYutmK2YrYsSDZiNmF2YLYp9mI2YXYqSDY p9mE2KrYutmK2YrYsQrYr9mK2YbYp9mF2YrZg9mK2Kkg2KfZhNis2YXYp9i52Kkg2YjZhdmH2KfY sdin2Kog2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2KzZhdin2LnZiiDZiNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi12LHYp9i5 Ctiq2LfZiNmK2LEg2KPYs9in2YTZitioINin2YTYudmF2YQg2KfZhNil2K/Yp9ix2Yog2KjYp9iz 2KrYrtiv2KfZhSDZhdmG2YfYrCDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYqNin2YTYo9mH2K/Yp9mBCtiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2YrY qSDZhNmE2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZigrYo9iz2KjYp9ioINi22LnZgSDZgdi52KfZ hNmK2Kkg2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhiDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2YrZhjoK2KrYudin2LHYtiDZ hdi12KfZhNitINin2YTZhdix2KTZiNiz2YrZhgrYp9mE2YLZiNin2YbZitmGINin2YTZhdmB2LHZ iNi22Ycg2LnZhNmJINin2YTZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmKCtij2YbZhdin2Lcg2YjY s9mE2KjZitipINin2YTZhdix2KTZiNiz2YrZhgrYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KfZhNmI2KfY sdiv2Kkg2YTZhNmF2K/ZitixINin2YTYqtmG2YHZitiw2YoK2YXYudin2YrZitixINin2YTZgdi5 2KfZhNmK2Ycg2KfZhNmC2YrYp9iv2YrYqSDZhNmE2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZigog 2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDYqNmH2LDZhyDYp9mE2K/ZiNix2KkK4oCiCdmF2K/Zitix2Ygg2KfZ hNil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNmF2YYg2YHZiiDZhdiz2KrZiNin2YfZhSDZgdmKINin2YTZhdmG2LjZ hdin2Kog2KfZhNi12YbYp9i52YrYqSDZiNin2YTYqtis2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE2K7Yr9mF2YrY qSDZiNin2YTYsNmK2YYg2YrYqtmI2YTZiNmGINin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDZ gdmKINmF2KzYp9mEINij2LnZhdin2YTZh9mFLgoK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZ iNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuSDZiNit2K/YqSDYp9mE2KjY sdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYoy8g2YfZiNmK 2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioOiAwMDIwMTAyMzk5MDkw MQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0wMDIwMjM3ODAwNjkzINmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4 MDA1NzMgLTAwMjAyMzU4NjYzMjMKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCtin2YTZhdmI2YLYuSDYp9mE 2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogd3d3LkFoYWRIci5vcmcKCtmF2YTYrdmI2LjYqSA6INmK2YXZg9mG INin2YbYudmC2KfYryDYp9mE2K/ZiNix2KfYqiDZgdmJINin2Ykg2KrYp9ix2YrYriDZitmG2KfY s9ioINis2YfYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkgLgoKCtiq2KrYtNix2YEg2KfZhNiv2KfYsSDY p9mE2LnYsdio2YrYqSDYqNiq2YLYr9mK2YUg2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ixINmI2KfYqNix 2YrZhCDZhNi52KfZhSAyMDE42YUg2YXZiNi22K0g2KjYp9mE2KzYr9in2YjZhCDYp9mE2KrYp9mE 2YrYqToKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)