• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2KfZhNmF2LPYq

    From howida hr@21:1/5 to All on Mon Feb 26 04:43:41 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkgCtiq2K/YudmIINin2YTZhdmH 2KrZhdmK2YYg2YHZiiDZhdis2KfZhCDYp9mE2YXYrdin2LPYqNipINin2YTZhdin2YTZitipINmE 2YXYtNin2LHZg9iq2YfYpyDZgdmKINiv2YjYsdiq2YfYpyDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2KjY p9iz2YUK2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiu2K/Z hdipINmB2Yog2KfYudiv2KfYryDYp9mE2YLZiNin2KbZhSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSAK2K7ZhNin 2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYyNjoyMiDYpdio2LHZitmEIDIwMTgmICAg2YjZhdmC2LHZh9in IOKAmNin2YTZgtin2YfYsdiMINil2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAmNiv2KjZigrYqtiq2LTYsdmBINin 2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDY o9mGINiq2YLYr9mFINmE2YPZhSDZiNix2LQg2LnZhdmEICDYqtiv2LHZitio2YrYqSDZgdmKINmF 2KzYp9mEICDYp9mE2YXYudin2YrZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqQog2KjZh9iv2YEg2KXZ hNmC2KfYoSDYp9mE2LbZiNihINi52YTZiSDYp9mE2KzZiNin2YbYqCDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdip INmE2YTZhdi52KfZitmK2LEg2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZitipINin2YTZhdiz2KrYrtiv2YXYqSDZ gdmKINil2LnYr9in2K8g2KfZhNmC2YjYp9im2YUg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYqtit2YTZitmE 2YfYp9iMINmI2LHYtdivINmE2KPZh9mFINin2YTZhdmB2KfZh9mK2YUg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg 2YTZhNil2YHYtdin2K0g2YjYp9mE2YXYrdin2YjYsSDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINmE2YXZhtin 2YfYrCDYp9mE2KfZgdi12KfYrSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmKINmB2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfY qiDYp9mE2LnYsdio2YrYqdiMINiv2LHYp9iz2Kkg2KPYs9izINmI2YXYqNin2K/YpiDZiNmF2YbZ h9is2YrYqSDYp9mE2LnYsdi2INmI2KfZhNil2YHYtdin2K0g2YHZiiDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iq INin2YTYr9mI2YTZitip2Iwg2YPYp9mG2Kog2YjYsdi02Kkg2KfZhNi52YXZhCAo2KfZhNmF2LnY p9mK2YrYsSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiu2K/ZhdipINmB2Yog2KXYudiv 2KfYryDYp9mE2YLZiNin2KbZhSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSkg2YjYp9mE2KrZiiDYqti52LHYtiDZ hdmGINiu2YTYp9mEINil2LfYp9ix2YfYpyDYpdmE2YkgOiDYrtmE2YHZitipINi52YYg2YXYudin 2YrZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2KfZhNiv2YjZhNmK2KnYjCDZhdmB2YfZiNmFINmI2KPZ h9mF2YrYqSDYp9mE2YXYudin2YrZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZiNij2YfYr9in2YEg 2KrZhNmDINin2YTZhdi52KfZitmK2LHYjCDYo9mH2YUg2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2YXY rdin2LPYqNmK2Kkg2KfZhNmF2KrYudmE2YLYqSDYqNin2YTYpdmB2LXYp9itINin2YTZhdin2YTZ itiMINij2YfZhSDYp9mE2YXYudin2YrZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDYp9mE2YXYqti5 2YTZgtipINio2KfZhNmC2YrYp9izINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYjCDYr9ix2KzYqSDYp9mE2KXZ hNiy2KfZhSDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmKINmE2KXYudiv2KfYryDYp9mE2YLZiNin2KbZhSDYp9mE 2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTYrdiz2KfYqNin2Kog2KfZhNiu2KrYp9mF2YrYqSAo2KfZhNil2LfY p9ixINin2YTYqti02LHZiti52Yop2Iwg2YXZgdmH2YjZhSDZiNij2YfZhdmK2Kkg2KfZhNil2YHY tdin2K0g2KfZhNmF2KfZhNmK2Iwg2KPZh9iv2KfZgSDZiNij2YbZiNin2Lkg2YjZhdiz2KrZiNmK 2KfYqiDYp9mE2KXZgdi12KfYrdiMINit2KfZhNin2Kog2LnZhdmE2YrYqSDZhNmE2KXZgdi12KfY rSDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YHZiiDYp9mE2KjZhtmI2YPYjCDZhdmB2YfZiNmFINmI2KPZh9mF2YrY qSDYp9mE2YLZitin2LMg2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZii4K2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2KjY p9mE2KjYsdmG2KfZhdisOgrZg9in2YHYqSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2YYg2YjYp9mE2YXYp9mE 2YrZitmGINmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZ iNin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZiNin2YTZhdix2KfYrNi52Kkg2KfZhNiv2KfYrtmE2YrYqSDZ iNiv2YjYp9mI2YrZhiDYp9mE2YXYrdin2LPYqNipINmI2KfZhNix2KfYutio2YrZhiDZgdmKINiq 2LfZiNmK2LEg2LDZiNin2KrZh9mFINmI2LHZgdi5INmF2LPYqtmI2Ykg2YPZgdin2KHYqtmH2YUg 2YjZgdin2LnZhNmK2KrZh9mFINmI2KfZg9iq2LPYp9ioINmI2KXYqtmC2KfZhiDYp9i52K/Yp9iv INin2YTZgtmI2KfYptmFINin2YTZhdin2YTZitipINmI2YPYsNmE2YMg2LHYpNiz2KfYoSDZgdix 2YIg2KfZhNi52YXZhCDZiNij2LnYttin2KEg2YHYsdmCINin2YTYudmF2YQg2KfZhNmF2LPYpNmI 2YTZiNmGINi52YYg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2YXYs9iq2YXY sdiMINmD2KfZgdipINin2YTZhdiz2KTZiNmE2YrZhiDZhdmGINis2YXZiti5INin2YTYpdiv2KfY sdin2Kog2YjYp9mE2YjYrdiv2KfYqiDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINio2KfZhNmF2YbYtNii2Kog 2YjYp9mE2YXZhti42YXYp9iqINin2YTYrtin2LXYqSDZiNin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2KjYo9i5 2K/Yp9ivINin2YTZgtmI2KfYptmFINin2YTZhdin2YTZitipLgrZgdmKINit2KfZhCDYsdi62KjY qtmD2YUg2YTYqtmC2K/ZitmFINmE2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK 2KjZiiDZiNin2YTYqtmG2LPZitmCINmF2LnZhtinINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZ hCDZhdi5INmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHY tCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEL9mI2KfY qtizINin2Kg6IDAwMjAxMDIzOTkwOTAxCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4 MDA2OTMg2YHYp9mD2LMgMDAyMDIzNzgwMDU3MyAtMDAyMDIzNTg2NjMyMwpIcmhvd2lkYUBnbWFp bC5jb20K2YPZhdinINiq2KrYtNix2YEg2YjYrdiv2Ycg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KjYp9mE2K/Y p9ixINin2YTYudix2KjZitipINin2YbYqiDYqti52LHYtiDZhdis2YXZiNi52Ycg2YXYqtiu2LXY tdipINmF2YYg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmB2Yog2YXYrNin2YQg 2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjYqSDYudmE2Ykg2LPYqNmK2YQg2KfZhNmF2KvYp9mEINmE2Kcg2KfZhNit 2LXYsSDZiNmH2Yo6Cu+DmAkg2KPYrti12KfYptmKINin2YTYrdmI2LPYqNipINin2YTYs9it2KfY qNmK2KkuCu+DmAnYp9mE2KXYrdi12KfYoSDZiNiv2YjYsdmH2Kcg2YHZiiDYp9mE2KrYrti32YrY tyDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52Kkg2YjYp9iq2K7Yp9iwINin2YTZgtix2KfYsdin2KouCu+DmAnY p9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZhNi62YrYsSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmI 2YTZhdik2LPYs9mKINin2YTYtNix2YPYp9iqLgrvg5gJ2YbYuNmFINiq2KfZhdmK2YYg2YjYrdmB 2Lgg2YjYp9iz2KrYsdis2KfYuSDYp9mE2YjYq9in2KbZgiDZiNin2YTZhdmE2YHYp9iqINin2YTZ g9iq2LHZiNmG2YrYpy4K74OYCdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZgdi52KfZhNipINmE2YTZhdiu 2KfYstmGINmI2KfZhNmF2LPYqtmI2K/Yudin2Kog2YjYrNix2K8g2KfZhNmF2K7Yp9iy2YYuCu+D mAnYp9mE2KPYs9in2YTZitioINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDYp9mE 2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINmD2LTZgSDZiNmF2YjYp9is2YfZhyDYp9mE2YHYs9in2K8g2KfZhNmF 2KfZhNmKINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2YouCu+DmAnYp9iv2KfYsdmHINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI 2LjZgdmK2YYg2YjYp9i52K/Yp9ivINiz2YTZhSDYp9mE2LHZiNin2KrYqCDYqNin2LPYqtiu2K/Y p9mFINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KPZhNmJLgrvg5gJ2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZ gdmH2LHYs9ipINmI2KfZhNij2LHYtNmB2Kkg2YjYrdmB2Lgg2YjYqtij2YXZitmGINin2YTZhdi5 2YTZiNmF2KfYqiDYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2KcuCu+DmAnYp9iv2KfYsdmHINin2YTYqtiv2YHZ gtin2Kog2KfZhNmG2YLYr9mK2Kkg2YjYp9i52K/Yp9ivINin2YTZhdmI2KfYstmG2KfYqiDYp9mE 2KrZgtiv2YrYsdmK2KkuCu+DmAnYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2YXYsdin2KzYudmHINmI2KrZ gtmK2YrZhSDYo9iv2KfYoSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmB2Yog2KjZitim2Kkg2KfZhNiq2LTY utmK2YQg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqS4K74OYCdin2YTZhtmI2KfYrdmKINin2YTZhdin 2YTZitipINmB2Yog2KfYr9in2LHZhyDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGIF8g2LHZiNin 2KrYqCDZiNmF2LLYp9mK2KcgCu+DmAnYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNij 2YTZiSDZgdmKINin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg 2YjYp9i52K/Yp9ivINiz2YTZhSDYp9mE2LHZiNin2KrYqC4K74OYCdin2LnYr9in2K8g2KfZhNiq 2YLYp9ix2YrYsSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTYqtit2YTZitmEINin2YTZhdin2YTZiiDZ iNin2YTZhdit2KfYs9io2YouCu+DmAnYp9i52K/Yp9ivINmI2YHYrdi1INmI2KrYrdmE2YrZhCDY p9mE2YXZitiy2KfZhtmK2KfYqiDZiNin2YTZgtix2KfYodipINin2YTZhtmC2K/ZitipINmE2YTZ gtmI2KfYptmFINin2YTZhdin2YTZitipLgrvg5gJ2KrYtdmF2YrZhSDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2YbY uNmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2KkuCu+DmAnYp9mE2KfYqtis 2KfZh9in2Kog2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiiDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrY qSDYp9mE2LnYp9mF2KkuCu+DmAnYsdmB2Lkg2YPZgdin2KHZhyDYp9mE2YXYrdin2LPYqCDYp9mE 2K3Zg9mI2YXZiiDZhNij2LrYsdin2LYg2KfYudiv2KfYryDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin2KouCu+D mAnYp9mE2YbZhdmI2LDYrCDYp9mE2YXYudmK2KfYsdmKIEJpYiBGcmFtZSDZhNmI2LXZgSDYp9mE 2YXYtdin2K/YsSDZiNin2KrYp9it2KrZh9inINmB2Yog2KjZitim2Kkg2KfZhNmI2YrYqC4K74OY Cdiq2YbZhdmK2Ycg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdit2KfYs9ioINmE2KPYutix2KfYtiDYqtit 2LPZitmGINin2YTYpdmG2KrYp9is2YrYqSDZiNiq2K/YudmK2YUg2KfZhNix2KjYrdmK2KkuCu+D mAnYqtit2YTZitmEINmI2YHYrdi1INin2YTZgtmI2KfYptmFINin2YTZhdin2YTZitipLgrvg5gJ 2YXYsdin2KzYudmHINin2YTYrdiz2KfYqCDYp9mE2K7Yqtin2YXZiiDZiNiq2K/ZgtmK2YIg2KfZ hNit2LPYp9io2KfYqi4K74OYCdmF2LHYp9is2LnZhyDYp9mE2LPZitin2LPYp9iqINin2YTZhdit 2KfYs9io2YrYqSDZgdmKINin2YTYqtmC2K/Zitix2KfYqiDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2YjY p9mE2KPYrti32KfYoS4K74OYCdin2YTZgdmH2LHYs9ipINin2YTYsdmC2YXZitipINmI2KfYr9in 2LHZhyDYp9mE2YXYs9iq2YbYr9in2Kog2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitinLgrvg5gJ2KfZhNmF2YjY p9iy2YbYp9iqINmI2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNmF2KfZhNmKLgrvg5gJ2KPZhdmGINin2YTZ iNir2KfYptmCINmI2KfZhNmF2LPYqtmG2K/Yp9iqINin2YTZiNix2YLZitipINmI2KfZhNil2YTZ g9iq2LHZiNmG2YrYqS4K74OYCdin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTZhdin2YTZiiDYp9mE2KfYs9iq 2LHYp9iq2YrYrNmKINmI2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2YXZitiy2KfZhtmK2KkuICjZiNi62YrYsdmH 2Kcg2YXZhiDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmEKQrZiNiq2YLZiNmFINin 2YTYr9in2LEg2KjYqtmI2YHZitixINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTZhdi32YTZiNio2Kkg2YjY p9mE2K7Yp9i12Kkg2LfZiNin2YQg2KfZhNi52KfZhSDZhNix2KfYutio2YrZhiDZgdmKINin2YTY qti52KfZhdmEINmF2LnZhtinINmB2Yog2KzZhdmK2Lkg2KfZhNiq2K7Ytdi12KfYqiDZhdmGINin 2YTYqNix2KfZhdisINio2YXYpyDZitiq2YbYp9iz2Kgg2YXYuSDZhdmC2KrYttmK2KfYqiDYp9mE 2LnZhdmEINmB2Yog2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINmF2YbZh9inINin 2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipINmI2KfZhNiz2YPYsdiq2YrYsdipINmI2KfZhNit 2LPYp9io2KfYqiDZiNin2YTYqNmG2YjZgyDZiNin2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSDZ iNin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNi52YLZiNivINmI2KfZhNmK2KfY qiDYp9mE2YXYrdin2YPZhSDZiNin2YTYtdmK2KfZhtipINmI2LrZitix2YfYpyDZhdmGINin2YTZ hdis2KfZhNin2KouIArZg9mF2Kcg2YbYqti02LHZgSDYqNiq2YLYr9mK2YUg2YHYp9i52YTZitin 2Kog2LTZh9ixINin2KjYsdmK2YQg2YQg2LnYp9mFMjAxOCDZhQoKICDZhQnZhdmD2KfZhiDYp9mE 2KfZhti52YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcKMQnYr9io2Yog LyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxINin2YTZiSA12KXYqNix2YrZ hAnYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdiq2YPYp9mF2YTYqSDZhNmE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrY qSDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSAKMgnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfY sdipCdmF2YYxINin2YTZiSA12KXYqNix2YrZhAnYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg 2KfZhNij2YTZiSDZgdmKINin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2KfZhNmF2KfZ hNmK2Kkg2YjYp9i52K/Yp9ivINiz2YTZhSDYp9mE2LHZiNin2KrYqAozCdiv2KjZiiAvINil2LPY t9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjEg2KfZhNmJIDXYpdio2LHZitmECdin2YTY o9iz2LMg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YjYp9mE2YXYqti32YTYqNin2Kog2KfZhNij2LPYp9iz2YrY qSDZhNmE2YLYp9iv2Kkg2YjYp9mE2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2YrZhgo0Cdiv 2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjEg2KfZhNmJIDXYpdio 2LHZitmECdin2YTZgtmK2KfYr9ipINin2YTYtNin2YXZhNipINmE2YHYsdmCINin2YTYp9iy2YXY p9iqINmI2KfYr9in2LHZhyDYp9mE2KfYqti12KfZhNin2Kog2KrYrdiqINin2YTYt9mI2KfYsdim INmI2KfZhNi22LrZiNi3IAo1Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix 2KkJ2YXZhjgg2KfZhNmJIDE32KXYqNix2YrZhAnZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg 2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52KkKNgnYr9io2YogLyDYpdiz 2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YY4INin2YTZiSAxMtil2KjYsdmK2YQJ2KfZ hNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINmE2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE2LTY p9mF2YTYqSAKNwnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YY4 INin2YTZiSAxMtil2KjYsdmK2YQJ2KrZhtmF2YrZhyDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZgtin 2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTYp9iz2KrYtNin2LHZitip2Iwg2YPYqtin2KjZhyDZiNiq2K3ZhNmK 2YQg2KfZhNmG2LUg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZiiDZiNij2LXZiNmEINin2YTYqtmB2LPZitixIAo4 Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjgg2KfZhNmJIDEy 2KXYqNix2YrZhAnYpdiv2KfYsdipINin2YTYqti62YrZitixINmI2KrYrdiz2YrZhiDZhdmG2KfY riDYp9mE2LnZhdmEINmB2Yog2KfZhNmF2YbYuNmF2KfYqiDYp9mE2YXYudin2LXYsdipIAo5Cdiv 2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjE1INin2YTZiSAxOdil 2KjYsdmK2YQJ2KfYr9in2LHZhyDZhdiu2KfYt9ixINin2YTYp9im2KrZhdin2YYKMTAJ2K/YqNmK IC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMTUg2KfZhNmJIDE52KXYqNix 2YrZhAnYp9mE2KrZhdmK2LIg2YHZiiDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNio 2YbYp9ihINi02KjZg9mHINin2KrYtdin2YTYp9iqINmB2LnYp9mE2YcgCjExCdiv2KjZiiAvINil 2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjE1INin2YTZiSAxOdil2KjYsdmK2YQJ 2KfYr9in2LHZhyDYp9mE2K3Ys9in2KjYp9iqINin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2YjYp9mE2YXYp9mE INin2YTYudin2YUKMTIJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZ hdmGMTUg2KfZhNmJIDE52KXYqNix2YrZhAnYp9mE2YLZitin2K/YqSDZiNio2YbYp9ihINmI2KfY r9in2LHZhyDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YHZiiDYuNmEINmF2YbZh9is2Ycg 2KfZhNis2YjYr9ipINin2YTYtNin2YXZhNipIAoxMwnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAv INin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYyMiDYp9mE2YkgMjbYpdio2LHZitmECdin2YTZhdi52KfZitmK 2LEg2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZitipINin2YTZhdiz2KrYrtiv2YXYqSDZgdmKINin2LnYr9in2K8g 2KfZhNmC2YjYp9im2YUg2KfZhNmF2KfZhNmK2KkgCjE0Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmE IC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjIyINin2YTZiSAyNtil2KjYsdmK2YQJ2KrZgtmG2YrZhyDY p9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjYr9mI2LHZh9inINmB2Yog2K/YudmFINin2YTZgtix2KfYsdin 2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAKMTUJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLY p9mH2LHYqQnZhdmGMjIg2KfZhNmJIDI22KXYqNix2YrZhAnYp9mE2KfYqti12KfZhNin2Kog2KfZ hNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNmB2YYg2KfZhNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDYp9mE2KfYrtix2YrZhiAK MTYJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyMi80IC0zLzUJ2KfZ hNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YjYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINin 2K/Yp9ix2Ycg2KfZhNis2YjYr9ipCtmF2YbYs9mC2Ycg2YjYrdiv2Ycg2KfZhNiv2YjYsdin2Kog 2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZ iNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEKSHJob3dp ZGFAZ21haWwuY29tCtiu2LfYqSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZ iNix2LQg2KfZhNi52YXZhCDZhNi52KfZhSAyMDE42YUg2KfYtti62Lcg2YfZhtinIAoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)