• =?UTF-8?B?2KfZhNmA2YDZhdmA2YDYpNiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YXYsSDYp9mE2YDZgNmA2

    From howida hr@21:1/5 to All on Tue Feb 13 01:49:54 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip CgrYqtmA2YDYudmA2YDZgNmC2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2K8g2KjYp9mE2KrYudin 2YjZhiDZhdi5INin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI2YTZiiDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE 2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrZiNmF2LHZg9iyINin2YTYqtmC2KfZhtipINmE2YTY qtiv2LHZitioINmI2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkgLSDYp9mE2LPZiNiv2KfZ hgrYp9mE2YDZgNmF2YDZgNik2KrZgNmA2YDZgNmA2YDZhdixINin2YTZgNmA2YDYudix2KjZiiDY p9mE2K7ZgNmA2YDZgNmA2KfZhdmA2YDYswoo2KrZgNmA2YDZgNmA2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDY pdiv2KfYsdipINin2YTYqNmE2K/ZitmA2YDZgNmA2KfYqikgCtin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZ itipIFNtYXJ0IENpdGllcwrZhdmC2LEg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzog2KjZiNix2KrYs9mI2K/Y p9mGIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDYp9mE2LPZiNiv2KfZhiAgICAg2YXYr9ipINin2YTYp9mG 2LnZgtin2K86INmF2YYgOCDYp9mE2YkgMTEg2KfYqNix2YrZhCAyMDE42YUKCtmF2YDZgNmA2YDZ gtiv2YXZgNmA2YDZgNmA2YDZgNipICAg2YrYudiq2YXYryDYqNmG2KfYoSDZhdiz2KrZgtio2YQg 2KfZhNiv2YjZhCDYp9mE2KfZhiDYudmE2Ykg2KfZhdix2YrZhiDZitiq2LnZhNmC2KfZhiDYqNin 2YTYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2LDZg9mKINmE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi5 2YTZiNmF2KfYqiDYqNis2KfZhtioINin2YTYrdmB2KfYuCDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g 2KfZhNi32KjZiti52YrYqSDZiNio2KfZhNiq2KfZhNmKINi22YXYp9mGINis2YjYr9mHINin2YTY qNmK2KbYqSDZiNiq2K3Ys9mK2YYg2KfZgtiq2LXYp9ivINin2YTYr9mI2YTYqSDYqNi02YPZhCDZ hdiz2KrZhdixINmI2YTYpyDZitmF2YPZhiDZhNiw2YTZgyDYo9mGINmK2KrZhSDYp9mE2Kcg2YXZ hiDYrtmE2KfZhCDZhdi02KfYsdmD2Ycg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTYrNin2YXYudin 2Kog2KfZhNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYqSDZiNin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNit2YPZiNmF 2YrYqSDYp9mE2YXZhtmB2KrYrdipLgrZhNiq2K3ZgtmK2YIg2YfYsNmHINin2YTYo9mH2K/Yp9mB INiq2LPYudmJINi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNiv2YjZhCDZgdmKINij2YjYsdmI2KjYpyDZiNin 2LPZitinINin2YTZiSDZhdinINmK2LnYsdmBINio2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2KkgKHNt YXJ0IGNpdGllcykg2YjYqNio2LPYp9i32Ycg2YrZhdmD2YYg2KfZhNmC2YjZhCDYqNij2YYg2KfZ hNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2KPZiiDYqti52KjZitixINi52YYg2KrZgdi52YrZhCDYs9mK 2KfYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZhdipINin2YTZiSDYrNin2YbY qCDYp9mE2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNmF2YPYq9mBINmE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYqNmH2K/ZgSDYrtmE2YIg2KfZgtiq2LXYp9ivINis2YrYryDZiNio 2YrYptipINiw2YPZitmHINmI2LnZhNin2YLYp9iqINin2KzYqtmF2KfYudmK2Ycg2KPZg9ir2LEg 2KfYsdiq2KjYp9i32Kcg2YjYo9mK2LbYpyDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYrNmK2K8g2YTZhNmF2YjY p9ix2K8g2KfZhNi32KjZiti52YrYqdibINmI2KjZhtin2KEg2KjZhtmK2Ycg2KfYs9in2LPZitmH INmE2Kcg2YrYqtmFINil2YfYr9in2LHZh9inINmI2YrYs9iq2YHYp9ivINmF2YbZh9inINio2LTZ g9mEINiv2KfYptmFINmB2Yog2LnZhdmE2YrZhyDYp9mE2KrZhtmF2YrYqdibINio2K3ZitirINmE 2Kcg2YrYqtmFINin2YfYr9in2LEg2YjZgtiqINij2Ygg2KzZh9ivINij2Ygg2YXZiNin2LHYryDY qtit2Kog2KPZiiDYtNmD2YQg2YXZhiDYp9mE2KfYtNmD2KfZhCAK2YjZhNi52YQg2YXZhiDZhtin 2YHZhNipINin2YTZgtmI2YQg2KXZhiDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2KPZiNix2YjYqNmKINmK 2LPYudmJINmE2KjZhtin2KEg2LPYqNi52YjZhiDZhdiv2YrZhtmHINiw2YPZitmHINin2LnYqtio 2KfYsdinINmF2YYg2LnYp9mFIDIwMDcg2KjYrNin2YbYqCDZhdi02LHZiNi52KfYqiDZhdiq2YbY p9ir2LHYqSDZgdmKINmD2YjYsdmK2Kcg2YjYp9mE2KfZhdin2LHYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9ip INmI2KjYsdmK2LfYp9mG2YrYpyDZiNin2YXYsdmK2YPYp9ibINmI2LnZhNmJINiw2YTZgyDZitmF 2YPZhiDZhNmE2YXYpNiq2YXYsSDYo9mGINmK2YLYr9mFINi12YjYsdmHINin2YTZhdiv2YYg2KfZ hNiw2YPZitipINmB2Yog2KfZhNi52KfZhNmFINiu2YTYp9mEINin2YTYs9mG2YjYp9iqINin2YTY udi02LHZitmGINin2YTZgtin2K/ZhdipINmI2KrZgtiv2YrZhSDYp9mE2LnYr9mK2K8g2YXZhiDY p9mE2LPZitmG2KfYsdmK2YjZh9in2Kog2KfZhNmF2KrYudmE2YLYqSDYqNiw2YTZgy4K2YPZhdin INmK2YfYr9mBINin2YTZhdik2KrZhdixINil2YTZiSDYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJLgrvg7wJ 2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYt9io2YrYudipINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrY r9in2YXYqSDZgdmKINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdmE2YrYp9iqINmI2KfZhNi5 2YTYp9mC2Kkg2YXYuSDYp9mE2KzYp9mF2LnYp9iqINin2YTYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2KkgCu+D vAnZhdmB2KfZh9mK2YUg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YjYudmE2KfZgtiq2YfYpyDY qNin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqS4K74O8Cdin2YTYqti52LHZgSDYudmE 2Ykg2YXYtNix2YjYudin2Kog2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YHZiiDYp9mE2LnYp9mE 2YUuCu+DvAnYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINiv2YjYsSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmB2Yog 2LXZhtin2LnYqSDYp9mE2YXYs9iq2YLYqNmEINin2YTYp9is2KrZhdin2LnZiiDZiNin2YTYqNmK 2KbZiiDZhNmE2K/ZiNmE2KkuCu+DvAnZhdmG2KfZgti02Kkg2K/ZiNixINin2YTYqNmE2K/Zitin 2Kog2YHZiiDYqNmG2KfYoSDYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDZiNin2YTYqNmG2YrYqSDY p9mE2KPYs9in2LPZitipINin2YTZhdir2KfZhNmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDY sNmE2YMK74OYCdmC2YrYp9iv2KfYqiDZhdis2KfZhNizINin2YTZiNiy2LHYp9ihINmI2KfZhNmF 2LPYptmI2YTZitmGINi52YYg2LHYs9mFINin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrY qS4gCu+DmAnZgtmK2KfYr9in2Kog2YjYstix2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXYrdmE 2YrYqSDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K3Yp9mB 2LjYp9iqLgrvg5gJ2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZgtmK2KfY r9mK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjYstix2KfYqiDYp9mE2YXYtNix2YHYqSDYudmE2Ykg2YXYpNiz2LPY p9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit2YTZitipINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqi4K74OY Cdin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDZiNin 2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin2YHYuNin2Kog2YjYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqLgrv g5gJ2YXZhdir2YTZitmGINi52YYg2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdiv 2YbZiiDYp9mE2YXYudmG2YrZitmGINio2KPYr9in2KEg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTZ hdit2YTZitin2KouCu+DmAnYo9i52LbYp9ihINmH2YrYptipINin2YTYqtiv2LHZitizINmB2Yog 2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin2YTZhdi52KfZh9ivINin2YTYudmE2YrYpyDZiNi32YTYqNip INin2YTYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNi52YTZitinINiw2YjZiiDYp9mE2LnZhNin2YLYqSDYqNin 2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdit2YTZitipLgrYo9mI2LHYp9mCINin2YTZhdmA2YDZgNmA2KTY qtmF2YDZgNmA2YDYsQog2YrYqtmFINin2LPYqtmC2KjYp9mEINin2YTYqNit2YjYqyDZiNmK2KrZ hSDYqtit2YPZitmF2YfYpyDZhdmGINmC2ZDYqNmEINin2YTZhNis2YbYqSDYp9mE2LnZhNmF2YrY qSDZhNmE2YXYpNiq2YXYsSDZiNio2LnYryDYpdis2KfYstiq2YfYpyDYqtmP2LbZhdmGINio2KfZ hNit2YLZitio2Kkg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YTZhNmF2KTYqtmF2LHYjCDYudmE2Ykg2KPZhiDY qtix2KfYudmJINmB2YrZh9inINin2YTZhdi52KfZitmK2LEg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YjYp9mE 2YXZhtmH2KzZitipINmB2Yog2YPYqtin2KjYqSDYp9mE2KjYrdmI2Ksg2YjZgtin2KbZhdipINin 2YTZhdix2KfYrNi5INio2YfYp9iMINmD2YXYpyDYs9mK2LPZhditINmE2KPYtdit2KfYqCDYqNi5 2LYg2YfYsNmHINin2YTYo9mI2LHYp9mCINio2LbZhdmH2Kcg2KXZhNmJINmB2LnYp9mE2YrYp9iq INmI2KzZhNiz2KfYqiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsdiMINi52YTZhdinINio2KPZhiDZg9mEINmI2LHZ gtipINiz2YrYqtmFINmC2KjZiNmE2YfYpyDYs9mK2KrZhSDYrti12YUgMjUlINmF2YYg2YLZitmF 2Kkg2K3YttmI2LEg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEuCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZ itiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu 2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNmF2KTY qtmF2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDY p9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZhdinINio2KXZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHY p9mDIDEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsS4g2KPZhdix2YrZg9mKINmE2YTZgdix2K8uCtmE2YXYstmK2K8g 2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK 2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZ hNis2YjYp9ivCgnYrNmI2KfZhDogMDAyMDExMTI2OTQ2MDgJCtmH2KfYqtmBOiAwMDIwMjM3ODAw NjkzIOKAkyAwMDIwMjM3ODAwNTgzCtmB2KfZg9izOiAwMDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAwMDIwMjM1 ODY2MzIzClNhcmFHd2FkaUBHbWFpbC5Db20KCtin2YTYrti32Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjYqSDZ hNmE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg KNmI2K3Yr9ipINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LnYqtmF2K8p INmE2LnYp9mFIDIwMTgK2Ygg2YbYsdmB2YIg2YTZg9mFINin2YTYrti32Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK 2KjZitipINmE2LnYp9mFIDIwMTjZhSDZiNin2YTYqtmKINiq2LTYqtmF2YQg2LnZhNmJINio2LHY p9mF2Kwg2YXYqtiu2LXYtdipINmB2Yog2YXYrNin2YTYp9iqINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDY p9mE2YXYudmE2YjZhdin2KrYjCDZiNin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KnYjCDZ hdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2LPZiNmK2YIg2YjYp9mE2KjZiti52Iwg2YjYp9mE2KXYr9in2LHY qSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqdiMINmI2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KnYjCDZiNin 2YTZgtin2YbZiNmG2Iwg2YjYp9mE2YXYrtin2LLZhiDZiNin2YTZhdi02KrYsdmK2KfYqiAuLiDZ iNiw2YTZgyDZhdmGINiu2YTYp9mEINin2YTYudiv2YrYryDZhdmGINin2YTZiNit2K/Yp9iqINin 2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAo2YjYrdiv2Kkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitix2YjZiNit2K/YqSDY p9mE2LTZh9in2K/Yp9iqINin2YTZhdiq2K7Ytdi12KkpINin2YTYqtmJINmK2YXZhtitINmB2YrZ h9inINin2YTYr9in2LHYsyDYtNmH2KfYr9ipINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Ykg 2KfZhNin2YXYsdmK2YPZitipCgrZg9mF2Kcg2KrYr9i52YUg2KfZhNiv2KfYsSDZiNit2K/ZhyDY p9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsdipINioIDEzINi02YfY p9iv2Kkg2YXYudiq2YXYr9mHINmF2YYg2KzYp9mF2LnZhyDZhdmK2LLZiNix2YogVVNBINiu2YTY p9mEIDEwINij2YrYp9mFINmD2YHYqtix2Ycg2KrYr9ix2YrYqNmK2Ycg2YHZiiDZhdis2KfZhNin 2Kog2KfZhNiq2LnZhNmK2YUg2YjYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK INmI2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhCDZiNin2YTZhdiz2KrYtNmB2YrYp9iqINmI2KfZ hNix2LnYp9mK2Kkg2KfZhNi12K3ZitipINmI2KfZhNmG2YHYtyDZiNin2YTYutin2LIg2YjZhdiu 2KrZhNmBINin2YTZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNiu2K/ZhdmK2Kkg2YjZhNmF2LLZitivINmF2YYg 2KfZhNiq2YHYp9i12YrZhCDYp9mE2YXZgdi12YTYqSDZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg2K7Yt9mHINin 2YTZiNin2K3Yr9in2KogMjAxOArZgdi52KfZhNmK2KfYqiDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHYp9iq INi02YfYsSDZhdin2LHYsyDZiNin2KjYsdmK2YQg2YjZhdin2YrZiDIwMTjZhQrYp9mE2KXYudiq 2YXYp9ivIDogINmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgLSDZg9mE 2YrYqSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYo9i52YXYp9mEIC0g2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2YoK 2KfZhNmF2KfZhtitIDogINis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIC0g2KfZhNmI2YTYp9mK2KfY qiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2YbZgtmI2YUg2KjYqtmG2YHZitiw INin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYqNij2YPYq9ixINmF2YYg2KjZhNivINmB2Yog2YbZgdizINin 2YTYqtin2LHZitiuINit2KrZiSDZitiz2LfZiti5INij2Yog2YHYsdivINin2YTZhdi02KfYsdmD 2Kkg2YHZiiDYp9mE2KjZhNivINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2K3Ys9ioINi42LHZiNmBINin2YTY udmF2YQg2YjYp9mE2KrYp9i02YrYsdin2KoKCti52YbZiNin2YYg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEJCQnZ hdmGCQkJ2KfZhNmJCdmE2YTYqtiz2KzZitmECtin2YTZhdik2KrZhdixINin2YTYudix2KjZiSDY p9mE2K7Yp9mF2LMg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNio2YTYr9mK2KfY qiDigJMg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg4oCTIHNtYXJ0Y2l0aWVzCgo4INin2KjYsdmK 2YQJMTEg2KfYqNix2YrZhAnYp9i22LrYtyDZh9mG2KcKCtmE2YTYqtiz2KzZitmEINin2YTYsdis 2Kcg2KEg2LbYuti3INi52YTZiSDYudmG2YjYp9mGINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSAgIAnZhdmG Cdin2YTZiQnYp9mE2YXZg9in2YYK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF 2K/Ysdiz2YrYqQo0CTE1INmF2KfYsdizCdin2YTZgtin2YfYsdmHIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZ hCDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK2KcK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiv 2YjYp9im2YrYqQoxMQkyMiDZhdin2LHYswnYp9mE2YLYp9mH2LHZhyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI 2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTY p9iz2KrYsdin2KrZitis2YkKMTgJMjkg2YXYp9ix2LMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Ycg4oCTINin2LPY t9mG2KjZiNmEIOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrYpwrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYrNmI2K/YqSDYp9mE 2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCjEJMTIg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLYp9mH2LHZ hyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin 2YTYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdin2YTZitipCjgJMTkg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLYp9mH2LHZ hyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin 2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkKMTUJMjYg2KfYqNix2YrZhAnY p9mE2YLYp9mH2LHZhyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfY rNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin2LnZhdin2YQKMjkJOCDZhdin2YrZiAnYp9mE2YLY p9mH2LHZhyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZ itix2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipCjI5CTgg2YXYp9mK 2YgJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Ycg4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrYpwoK 2YXZhNit2YjYuNmHIC8gINin2YXZg9in2YbZitipINiq2YbZgdmK2LAg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZ itix2KfYqiDZgSDZhdmD2KfZhiDZiNiq2KfYsdmK2K4g2KfYrtixINmK2YbYp9iz2Kgg2KzZh9in 2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipIAoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)