• Inoculacions

  From toni@21:1/5 to All on Sat Aug 28 21:48:35 2021
  28-08-2021.
  La inoculació covid de Pfizer destroça greument el sistema immunitari. Avança la inoculació i grafenaat obligatòri.
  Símdrome de Radiació Aguda (SRA).
  El govern extermina els seus ciutadans mitjancant la inoculació de
  grafè, l'augment de la dosí de la radiació no-ionitzant i ionitzant fins
  a milers de vegadas el nivell natural de radiació.

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)