• =?UTF-8?B?2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KfYs9io2YjYuSDYp9mE2KfZiNmEINmF2YYg2LTZh

    From donya hr@21:1/5 to All on Tue Oct 29 02:11:15 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuToK2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2K/YudmI2YPZhSDZhNmE 2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6Ctin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZijrYp9mE 2KfYqNiv2KfYuSDYp9mE2YXYpNiz2LPZiiDZiNiv2YjYsSDYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINmB2Yog 2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2K/Yp9iu2YQg2KfZhNmF2YbYuNmF2KfYqgrZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZ hti52YLYp9ivIDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE 2LnYsdio2YrYqQrZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiA1ICDYp9mE2YkgOSAg 2YrZhtin2YrYsSAyMDIwINmFCtmF2YLYr9mF2KkgOiDZhNin2LTZgyDYo9mGINin2YTZgtmK2KfY r9ipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2KfZhNmG2KfYrNit2Kkg2KrYs9in2YfZhSDYpdmE2Ykg2K3Y ryDYqNi52YrYryDZgdmKINin2YTYqti32YjZitixINin2YTZhdik2LPYs9mKINio2KrZhdiz2YPZ h9inINio2YXZh9in2LHYp9iqINmF2KrYrNiv2K/YqdiMINmI2YjYudmK2YfYpyDYqNin2YTYr9mI 2LEg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZhNmH2Kcg2K/Yp9iu2YQg2KfZhNmF2KTYs9iz2KnY jCDZiNmD2LDZhNmDINio2KrYrdiv2YrYryDYo9mH2K/Yp9mBINin2YTZhdik2LPYs9ip2Iwg2YjY qNmG2KfYoSDYudmE2KfZgtipINio2YrZhiDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmE2KrYrdmC2YrZgiDY qtmE2YMg2KfZhNij2YfYr9in2YHYjCDZiNiu2YTZgiDYqNmK2KbYqSDYudmF2YQg2KrZhtin2YHY s9mK2KkuCgo9PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09CgrYp9mE2KjYsdmG2KfZ hdisINin2YTYqtiv2LHZitio2Yo62KfYudiv2KfYryDYp9mE2YLZiNin2KbZhSDYp9mE2YXYp9mE 2YrYqSDZiNmB2YLYp9mLINmE2YXYudin2YrZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2KfZhNiv2YjZ hNmK2Kkg2KjYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2KzYr9in2YjZhCDYp9mE2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZ itipCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH 2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipCtmF2YjYudivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8g OiDZhdmGIDUgINin2YTZiSA5ICDZitmG2KfZitixIDIwMjAg2YUK2KjZh9iv2YEg2KXZhNmC2KfY oSDYp9mE2LbZiNihINi52YTZiSDYp9mE2KzZiNin2YbYqCDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINmE2YTZ hdi52KfZitmK2LEg2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZitipINin2YTZhdiz2KrYrtiv2YXYqSDZgdmJINil 2LnYr9in2K8g2KfZhNmC2YjYp9im2YUg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYqtit2YTZitmE2YfYp9iM INmI2LHYtdivINmE2KPZh9mFINin2YTZhdmB2KfZh9mK2YUg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YTZhNil 2YHYtdin2K0g2YjYp9mE2YXYrdin2YjYsSDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINmE2YXZhtin2YfYrCDY p9mE2KfZgdi12KfYrSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmKINmB2Ykg2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE 2LnYsdio2YrYqdiMINiv2LHYp9iz2Kkg2KPYs9izINmI2YXYqNin2K/YpiDZiNmF2YbZh9is2YrY qSDYp9mE2LnYsdi2INmI2KfZhNil2YHYtdin2K0g2YHZiSDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTY r9mI2YTZitip2Iwg2YPYp9mG2Kog2YjYsdi02Kkg2KfZhNi52YXZhCAo2KfZhNmF2LnYp9mK2YrY sSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiu2K/ZhdipINmB2Yog2KXYudiv2KfYryDY p9mE2YLZiNin2KbZhSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSkg2YjYp9mE2KrZiiDYqti52LHYtiDZhdmGINiu 2YTYp9mEINil2LfYp9ix2YfYpyDYpdmE2YkgOiDYrtmE2YHZitipINi52YYg2YXYudin2YrZitix INin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2KfZhNiv2YjZhNmK2KnYjCDZhdmB2YfZiNmFINmI2KPZh9mF2YrY qSDYp9mE2YXYudin2YrZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZiNij2YfYr9in2YEg2KrZhNmD INin2YTZhdi52KfZitmK2LHYjCDYo9mH2YUg2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2YXYrdin2LPY qNmK2Kkg2KfZhNmF2KrYudmE2YLYqSDYqNin2YTYpdmB2LXYp9itINin2YTZhdin2YTZitiMINij 2YfZhSDYp9mE2YXYudin2YrZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDYp9mE2YXYqti52YTZgtip INio2KfZhNmC2YrYp9izINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYjCDYr9ix2KzYqSDYp9mE2KXZhNiy2KfZ hSDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmKINmE2KXYudiv2KfYryDYp9mE2YLZiNin2KbZhSDYp9mE2YXYp9mE 2YrYqSDZiNin2YTYrdiz2KfYqNin2Kog2KfZhNiu2KrYp9mF2YrYqSAo2KfZhNil2LfYp9ixINin 2YTYqti02LHZiti52Yop2Iwg2YXZgdmH2YjZhSDZiNij2YfZhdmK2Kkg2KfZhNil2YHYtdin2K0g 2KfZhNmF2KfZhNmK2Iwg2KPZh9iv2KfZgSDZiNij2YbZiNin2Lkg2YjZhdiz2KrZiNmK2KfYqiDY p9mE2KXZgdi12KfYrdiMINit2KfZhNin2Kog2LnZhdmE2YrYqSDZhNmE2KXZgdi12KfYrSDYp9mE 2YXYp9mE2Yog2YHZiSDYp9mE2KjZhtmI2YPYjCDZhdmB2YfZiNmFINmI2KPZh9mF2YrYqSDYp9mE 2YLZitin2LMg2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZii4KCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZ hdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2Lkg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YjY rdiv2KkK2KzZiNin2YQgOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSA6IDAwMjAyMzc4MDA1ODMg 4oCTIDAwMjAyMzc4MDA2OTMK2YHYp9mD2LMgOiAwMDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAwMDIwMjM1ODY2 MzIzCnRhZHJpYi5haGFkQHlhaG9vLmNvbQp0YWRyaWIuYWhhZEBnbWFpbC5jb20KCgrYqNix2KfZ hdisINiq2LnZgtivINmB2Yog2KfZhNmC2KfZh9ix2Ycg2KjZhtmB2LMg2KfZhNiq2KfYsdmK2K4K 2KfYs9mFINin2YTYqNix2YbYp9mF2KwJCgo1INin2YTZiSA5INmK2YbYp9mK2LEgMjAyMNmFCtin 2KzYsdin2KEg2KfZhNiq2K/ZgtmK2YIg2YjZg9i02YEg2KfZhNin2K3YqtmK2KfZhCDYqNin2LPY qtiu2K/Yp9mFINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoJCtin2YTYqtiu 2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2YHZiiDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZ hNmF2K3ZhNmK2KfYqgkK2KfZhNin2LnYqtio2KfYsdin2Kog2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipINin 2YTYqtmKINiq2K3Zg9mFINi12YrYp9i62Kkg2KfZhNi52YLZiNivINmI2KfZhNin2KrZgdin2YLZ itin2Kog2KfZhNiv2YjZhNmK2KkJCtin2YTYqtiv2KfYqNmK2LEg2KfZhNmI2YLYp9im2YrYqSDY p9mE2YXYp9mE2YrYqSDZgdmKINin2YTYqNmG2YjZgwkKCgoKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)