• =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKINin2YTYrdiz2KfYq

    From donya hr@21:1/5 to All on Wed Oct 2 06:22:49 2019
    Ctin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qSAK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5INin2YTYpdiq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI2YTZiSDZhNmF 2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDYqti52YLYryDYp9mE2KjY sdmG2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YogCtin2YTYrdiz2KfYqNin2Kog2KfZhNmF2KfZhNmK 2Kkg2YjYqtmB2LPZitixINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YjYqtmC2YrZitmFINin 2YTYp9i22LHYp9ixINin2YTZhdin2YTZitipCtmF2YYgMyDYp9mE2YkgNyDZhtmI2YHZhdio2LEg MjAxOdmFICAgCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOtin2YTZgtin2YfYsdmHIOKAkyDY rNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkKCtin2YTZh9iv2YE6CuKAognYqtiy 2YjZitivINin2YTZhdiz2KfZh9mF2YrZhiDYqNin2YTZhdio2KfYr9imINin2YTYsdim2YrYs9mK 2Kkg2LnZhiDYqtmG2LjZitmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYp9mE2YXYp9iv2YrYqSDZiNmB 2YLYp9mLINmE2YTYo9i22LHYp9ixINin2YTZhdiq2LLYp9mK2K/YqS4K4oCiCdiq2LnZhNmK2YUg 2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINmB2Yog2KfZhNiv2YjYsdipINi32LHZgiDYpdi52K/Yp9ivINin 2YTYqtmC2KfYsdmK2LEg2KfZhNmE2KfYstmF2Kkg2YjYp9mE2YXYs9in2YfZhdipINmB2Yog2KfZ hNmC2LHYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipLgrigKIJ2YjYtti5INmF2LnYp9mK2YrYsSDY rtin2LXYqSDZhNmH2LDZhyDYp9mE2KrZgtin2LHZitixLiDZg9mK2YEg2YrZhdmD2YYg2KfZhNin 2YbYqtmB2KfYuSDYqNin2YTYqtmC2KfYsdmK2LEuCuKAognYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINij 2K/ZiNin2Kog2YXYqtmC2K/ZhdipINmE2YTYqtmG2KjYpCDYqNin2YTYotiv2KfYodin2Kog2KfZ hNmF2KfZhNmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YXYs9iq2YLYqNmEINmI2K3Yp9mE2KfYqiDYp9mE2YbYrNin 2K0g2YjYp9mE2YHYtNmEINmE2YTYr9mI2YQuCuKAognYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINin2YTY o9i22LHYp9ixINin2YTYudmF2YTZitipINin2YTYqtmKINit2K/Yq9iqINmG2KrZitis2Kkg2KfZ hNmF2LnYp9mE2KzYp9iqINin2YTYrdiz2KfYqNmK2KkuCuKAognZg9mF2Kcg2KrZgtiv2YUg2YfY sNmHINin2YTYr9mI2LHYqSDZhdis2YXZiNi52Kkg2KfZhNio2YrYp9mG2KfYqiDYp9mE2YTYp9iy 2YXYqSDZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTZhdmI2KfYstmG2Kkg2KfZhNiq2K7Yt9mK2LfZitip LgrigKIJ2KrYudmE2YrZhSDYt9ix2YIg2KfZhNiz2YrYt9ix2Kkg2YjYp9mE2KrYrdmD2YUg2YHZ iiDYp9mE2YXYtNin2YPZhCDYp9mE2YjYp9mC2LnZitipINmI2KfZhNiq2LfYqNmK2YIg2KfZhNi5 2YXZhNmKINmE2YfYpy4K2KfZhNmB2KbYqSDYp9mE2YXYs9iq2YHZitiv2Kkg2YXZhiDYqtmE2YMg 2KfZhNiv2YjYsdipOgrigKIJ2YXYr9mK2LHZiiDYp9mE2K3Ys9in2KjYp9iqINio2KfZhNmF2KTY s9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LTYotiqINi52YTZiSDYp9iu2KrZhNin2YEg2YXYs9iq2YjZitin 2KrZh9inINmI2K/Ysdis2KfYqtmH2KcuCuKAognYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2YYuINin2YTZhdit 2KfYs9io2YrZhiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2YrZhi4g2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDYqNin2YTZ h9mK2KbYp9iqINin2YTZhdin2YTZitipINin2YTYsdmC2KfYqNmK2KkuCuKAognZg9mEINi02K7Y tSDZitix2LrYqCDZgdmKINiq2YbZhdmK2Kkg2YXZh9in2LHYp9iq2Ycg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg 2YjYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2YXZhiDYo9is2YQg2KPZhiDZitmD2YjZhiDZgtin2K/Ysdin 2Ysg2LnZhNmJINiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmI2LbYuSDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YTYo9mKINmF2YbY tNim2Kkg2LPZiNin2KEg2YPYp9mG2Kog2YXZhNmD2Ycg2KfZiCDZhdiv2YrYsdin2Ysg2YTZh9in INin2Ygg2YPYp9mGINmK2LnZhdmEINio2YfYpy4K2YXZhtiz2YLZhyDZiNit2K/YqSDYp9mE2KjY sdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYoy8g2YfZiNmK 2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioOiAwMDIwMTAyMzk5MDkw MQpIcmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20K

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)