• =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKINin2YTYqtmC2YbZi

    From UE@21:1/5 to All on Mon Jan 20 22:44:57 2020
    2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYqtit2YrYqSDYt9mK2KjYqSDZiNio2LnY ryDYjNiM2IwK2YrZh9iv2YrZg9mFINin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KPYt9mK2Kgg2KfZhNiq2YXZhtmK 2KfYqiAuLi4u2YjYrdix2LXYp9mLINmF2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2KfZhNmF 2LPYqtmF2LEg2YjYqtmC2K/ZitmFINmD2YQg2KzYr9mK2K8gCtmB2KXZhtmHINmK2LTYsdmB2YbY pyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNit2LbZiNixINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKICDYp9mE 2KjYsdmG2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YogICAgICAK2KfZhNiq2YLZhtmK2KfYqiDYp9mE 2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINil2LnYr9in2K8g2KfZhNiq2YLYp9ix2YrYsSDYp9mE2YXYp9mE2YrY qSDZiNin2YTYqtit2YTZitmEINin2YTZhdin2YTZiiDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2YogCtmE2YTZ gdiq2LHYqSDZhdmGICAyOSDZhdin2LHYsyAtNyDYp9io2LHZitmEMjAyMNmFCtiq2YLYp9mFINmB 2Ykg2YbZgdizINin2YTYqtin2LHZitiuINmB2Ykg2YPZhNinINmF2YYgKNiv2KjZiiDigJMg2KfZ hNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDZg9mI2KfZhNin2YTZhdio2YjYsSAp Ctin2YTYp9mH2K/Yp9mBIArYqtiy2YjZitivINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDYqNij2K3Yr9ir INij2LPYp9mE2YrYqCDYpdi52K/Yp9ivINmI2KrYtdmF2YrZhSDZhti42KfZhSDZgdi52KfZhCDZ hNmE2KrZgtin2LHZitixINin2YTZhdin2YTZitip2Iwg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYqtit2K/Zitiv INil2K3YqtmK2KfYrNin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog 2YjZhdix2KfYrNi52Kkg2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2K3Yp9mE2YrYqSDZhNiq2K3Yr9mK2K8g2YbZ gtin2Lcg2KfZhNi22LnZgSDZhNi52YTYp9is2YfYpyDZiNmG2YLYp9i3INin2YTZgtmI2Kkg2YTY qtiv2LnZitmF2YfYpyDZiNin2YTYpdiz2KrZgdin2K/YqSDZhdmG2YfYpyDZiNi12YLZhCDZhdmH 2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINmB2Ykg2YXYrNin2YQg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY p9iqINin2YTZhdin2YTZitipINmI2YbZgtmE2YfYpyDYqNmD2YHYp9ih2Kkg2YjZgdi52KfZhNmK 2Kkg2YHZiSDYtdmI2LHYqSDYqtmC2LHZitixINmF2KfZhNmJ2Jsg2YPYp9mGINin2YbYudmC2KfY ryDZh9iw2Ycg2KfZhNmB2LnYp9mE2YrYqSDZiNin2YTYqtmKINiq2LnYsdi2INmF2YYg2K7ZhNin 2YQg2KXYt9in2LHZh9inINin2YTYudin2YUg2KXZhNmJOiDYt9io2YrYudipINin2YTYqtmC2KfY sdmK2LEg2KfZhNmF2KfZhNmK2KnYjCDYp9mE2KXZgdi12KfYrSDYudmGINij2YfYr9in2YEg2KfZ hNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYqtit2YLZitmC2YfYpyDZhdmGINiu2YTYp9mEINin2YTYqtmC2KfYsdmK 2LEg2KfZhNmF2KfZhNmK2KnYjCDYo9mG2YjYp9i5INin2YTYqtmC2KfYsdmK2LEg2KfZhNmF2KfZ hNmK2KnYjCDYpdit2KrZitin2KzYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdipINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI 2YXYp9iqINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqdiMINmF2YbYp9mH2Kwg2KXYudiv2KfYryDYp9mE2KrZ gtin2LHZitixINin2YTZhdin2YTZitip2Iwg2KfZhNiq2YLYp9ix2YrYsSDYp9mE2YXYp9mE2YrY qSDZhNij2LrYsdin2LYg2KXYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iq2Iwg2KfZhNiq2YLYp9ix 2YrYsSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZg9ij2K/Yp9ipINmE2KrZgtmI2YrZhSDYp9mE2KLYr9in2KHY jCDYqti12YXZitmFINin2YTYqtmC2KfYsdmK2LEg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2LfYqNmC2KfZiyDZ hNmE2KXYs9iq2K7Yr9in2YXYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KnYjCDZhdmG2KfZgti02Kkg2YbY uNmFINiq2LTYutmK2YQg2KfZhNiq2YLYp9ix2YrYsSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqdiMINiq2YLZiNmK 2YUg2YbYuNmFINin2YTYqtmC2KfYsdmK2LEg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YTYqtit2YLZitmCINmB 2LnYp9mE2YrYqSDZiNmD2YHYp9ih2Kkg2KfZhNiq2LXZhdmK2YUg2YjYp9mE2KrYtNi62YrZhNiM INin2YTYqtmC2KfYsdmK2LEg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YPYotiv2KfYqSDZhNmE2KXZgdi12KfY rSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNmJLiAKINmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YMgOiAK2YXY r9mK2LHZiiDYpdiv2KfYsdin2Kog2YjYsdik2LPYp9ihINij2YLYs9in2YUg2YjZiNit2K/Yp9iq INin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjYqSDZiNin2YTYsdmC2KfYqNipINmI2KfZ hNiq2K/ZgtmK2YIg2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipINmI2KfZhNiq2LTYutmK2YQg2YjYp9mE2KrY rti32YrYtyDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YjYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg 2KjZh9inINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZiNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2KTY s9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2YjYp9mE2YXYtdin2YTYrSDZiNin2YTZhdis2KfZ hNizINmI2KfZhNij2KzZh9iy2Kkg2KfZhNix2YLYp9io2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2YrY qSDZiNin2YTYr9mI2KfZiNmK2YYg2YjZg9mEINiw2Yog2LXZhNipLgrYp9mE2LHYs9mI2YUg2KrY tNmF2YQg2KfZhNin2YLYp9mF2Kkg2KjZgdmG2K/ZgiA1INmG2KzZiNmFCtmK2LPYudiv2YbYpyDY o9mGINmK2KrZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi52YbYpyDZhdio2KfYtNix2Kkg2YHZiiDYo9mK INmI2YLYqiDZhNiq2YTYqNmK2Kkg2KXYrdiq2YrYp9is2KfYqtmD2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZ itipINmB2Yog2KzZhdmK2Lkg2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqti32YTYqNmI2YbZ h9inINmE2YTYrdi12YjZhCDYudmE2Ykg2KPZgdi22YQg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNiq2K/Y sdmK2KjZitipINiMINio2KXZhtiq2LjYp9ixINix2K/Zg9mFINin2YTZg9ix2YrZhSDZiNiq2LHY tNmK2K3Yp9iq2YPZhSDYjCDZhdmGINmB2LbZhNmD2YUg2YTYpyDYqtiq2LHYr9iv2YjYpyDZgdmK INin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LnZhtinINmE2KPZiiDYt9mE2Kgg2KPZiCDYpdiz2KrZgdiz2KfY sQrYp9iv2KfYsdipINin2YTYqtiv2LHZitioINijIC8g2YXZitix2YHYqiDYtNin2YfZitmGCtis 2YjYp9mEICYg2YjYp9iq2LMgOiAwMDIwMTAwOTMwNjExMSDigJMgMDAyMDExMTAyMzE3MDAKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)