• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin2

  From UE@21:1/5 to All on Mon Jan 20 22:45:08 2020
  2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYqtit2YrYqSDYt9mK2KjYqSDZiNio2LnY ryDYjNiM2IwK2YrZh9iv2YrZg9mFINin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KPYt9mK2Kgg2KfZhNiq2YXZhtmK 2KfYqiAuLi4u2YjYrdix2LXYp9mLINmF2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2KfZhNmF 2LPYqtmF2LEg2YjYqtmC2K/ZitmFINmD2YQg2KzYr9mK2K8gCtmB2KXZhtmHINmK2LTYsdmB2YbY pyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNit2LbZiNixINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKICDZiNix 2LTYqSDYudmF2YQgICAgICAK2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2KfZhNit2K/Zitir 2Kkg2YTZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZgdmGINin2YTZhdix2KfYs9mFINmI 2KfZhNio2LHZiNiq2YjZg9mI2YTYp9iqIArZhNmE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAgMjkg2YXYp9ix2LMg LTIg2KfYqNix2YrZhDIwMjDZhQrYqtmC2KfZhSDZgdmJINmG2YHYsyDYp9mE2KrYp9ix2YrYriDZ gdmJINmD2YTYpyDZhdmGICjYr9io2Yog4oCTINin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio 2YjZhCDigJMg2YPZiNin2YTYp9mE2YXYqNmI2LEgKQrYp9mE2KfZh9iv2KfZgQrYp9mE2KrYudix 2YEg2LnZhNmJINin2YTZhdmB2YfZiNmFINin2YTYtNin2YXZhCDZhNi52YTZhSDZiNmB2YYg2KfZ hNil2KrZitmD2YrYqiDZiNin2YTYqNix2KrZiNmD2YjZhCAuCtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg 2KfZhNmF2KzYp9mF2YTYqSDZiNmB2YbZiNmG2YfYpyDYqNin2LnYqtio2KfYsdmH2Kcg2K/Ys9iq 2YjYsSDYp9mE2KXYqtmK2YPZitiqINmI2KfZhNio2LHZiNiq2YjZg9mI2YQuCtin2YTYqti52LHZ gSDYudmE2Ykg2YLZiNin2LnYryDYp9mE2KPYs9io2YLZitipINio2YrZhiDYp9mE2KPYtNiu2KfY tSAuCtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNmC2YjYp9i52K8g2KfZhNiv2YjZhNmK2Kkg2YTY pdiq2YrZg9mK2Kog2KfZhNiq2YLYr9mK2YUg2YjYp9mE2KrYudin2LHZgSDZiNin2YTZhdi12KfZ gdit2KkgLgrYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINin2YTZgdmG2YjZhiDYp9mE2K/ZiNmE2YrYqSDZ hNil2KrZitmD2YrYqiDZiNmE2LrYqSDYp9mE2KzYs9mFINmB2Yog2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYp9iq INin2YTYsdiz2YXZitipIC4K2KfZhNiq2LnYsdmBINmI2KfZhNiq2K/YsdioINi52YTZiSDYpdiq 2YrZg9mK2Kog2YjYotiv2KfYqCDYp9mE2YXYp9im2K/YqSAuCtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg 2KfZhNil2KrZitmD2YrYqiDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhNin2KzYqtmF2KfYudin2Kog2YjYp9mE 2YXZgtin2KjZhNin2Kog2KfZhNix2LPZhdmK2KkuCtin2YTYqtiv2LHYqCDYudmE2Ykg2KfZhNmG 2YXZiNiw2Kwg2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2KXYudiv2KfYryDYqNix2KfZhdisINin2YTYstmK2KfY sdin2Kog2KfZhNix2LPZhdmK2Kkg2YTZg9io2KfYsSDYp9mE2LTYrti12YrYp9iqIC4K2KfZhNiq 2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE2YXYsdin2LPZhSDZiNin2YTZgtmI2KfYudivINin2YTYr9mI2YTZ itipINmE2LHZgdi5INin2YTYo9i52YTYp9mFINmB2Yog2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYp9iqINin2YTY sdiz2YXZitipCiDZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDIDogCtin2YTYudin2YXZhNmI 2YYg2YHZiiDYrdmC2YQg2KfZhNil2LnZhNin2YUgLgog2YXZiNi42YHZiCDZiNmF2K/Zitix2Ygg 2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgLgrZhdiv2YrYsdmIINin2YTZhdix2KfYs9mF INmI2KfZhNiq2LTYsdmK2YHYp9iqIC4K2YjZg9mEINmF2YYg2YrZh9iq2YUg2KjZgdmGINin2YTY qti52KfZhdmEINmF2Lkg2KfZhNin2K7YsdmK2YYKCdin2YTYsdiz2YjZhSDYqti02YXZhCDYp9mE 2KfZgtin2YXYqSDYqNmB2YbYr9mCIDUg2YbYrNmI2YUgCtmK2LPYudiv2YbYpyDYo9mGINmK2KrZ hSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi52YbYpyDZhdio2KfYtNix2Kkg2YHZiiDYo9mKINmI2YLYqiDZ hNiq2YTYqNmK2Kkg2KXYrdiq2YrYp9is2KfYqtmD2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmB2Yog 2KzZhdmK2Lkg2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqti32YTYqNmI2YbZh9inINmE2YTY rdi12YjZhCDYudmE2Ykg2KPZgdi22YQg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitip INiMINio2KXZhtiq2LjYp9ixINix2K/Zg9mFINin2YTZg9ix2YrZhSDZiNiq2LHYtNmK2K3Yp9iq 2YPZhSDYjCDZhdmGINmB2LbZhNmD2YUg2YTYpyDYqtiq2LHYr9iv2YjYpyDZgdmKINin2YTYqtmI 2KfYtdmEINmF2LnZhtinINmE2KPZiiDYt9mE2Kgg2KPZiCDYpdiz2KrZgdiz2KfYsQrYp9iv2KfY sdipINin2YTYqtiv2LHZitioINijIC8g2YXZitix2YHYqiDYtNin2YfZitmGCtis2YjYp9mEICYg 2YjYp9iq2LMgOiAwMDIwMTAwOTMwNjExMSDigJMgMDAyMDExMTAyMzE3MDAKCgoKCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From UE@21:1/5 to All on Mon Feb 10 02:22:44 2020
  2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYqtit2YrYqSDYt9mK2KjYqSDZiNio2LnY ryDYjNiM2IwK2YrZh9iv2YrZg9mFINin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KPYt9mK2Kgg2KfZhNiq2YXZhtmK 2KfYqiAuLi4u2YjYrdix2LXYp9mLINmF2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2KfZhNmF 2LPYqtmF2LEg2YjYqtmC2K/ZitmFINmD2YQg2KzYr9mK2K8gCtmB2KXZhtmHINmK2LTYsdmB2YbY pyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNit2LbZiNixINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKICDZiNix 2LTYqSDYudmF2YQgICAgICAK2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2KfZhNit2K/Zitir 2Kkg2YTZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZgdmGINin2YTZhdix2KfYs9mFINmI 2KfZhNio2LHZiNiq2YjZg9mI2YTYp9iqIArZhNmE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAgMjkg2YXYp9ix2LMg LTIg2KfYqNix2YrZhDIwMjDZhQrYqtmC2KfZhSDZgdmJINmG2YHYsyDYp9mE2KrYp9ix2YrYriDZ gdmJINmD2YTYpyDZhdmGICjYr9io2Yog4oCTINin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio 2YjZhCDigJMg2YPZiNin2YTYp9mE2YXYqNmI2LEgKQrYp9mE2KfZh9iv2KfZgQrYp9mE2KrYudix 2YEg2LnZhNmJINin2YTZhdmB2YfZiNmFINin2YTYtNin2YXZhCDZhNi52YTZhSDZiNmB2YYg2KfZ hNil2KrZitmD2YrYqiDZiNin2YTYqNix2KrZiNmD2YjZhCAuCtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg 2KfZhNmF2KzYp9mF2YTYqSDZiNmB2YbZiNmG2YfYpyDYqNin2LnYqtio2KfYsdmH2Kcg2K/Ys9iq 2YjYsSDYp9mE2KXYqtmK2YPZitiqINmI2KfZhNio2LHZiNiq2YjZg9mI2YQuCtin2YTYqti52LHZ gSDYudmE2Ykg2YLZiNin2LnYryDYp9mE2KPYs9io2YLZitipINio2YrZhiDYp9mE2KPYtNiu2KfY tSAuCtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNmC2YjYp9i52K8g2KfZhNiv2YjZhNmK2Kkg2YTY pdiq2YrZg9mK2Kog2KfZhNiq2YLYr9mK2YUg2YjYp9mE2KrYudin2LHZgSDZiNin2YTZhdi12KfZ gdit2KkgLgrYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINin2YTZgdmG2YjZhiDYp9mE2K/ZiNmE2YrYqSDZ hNil2KrZitmD2YrYqiDZiNmE2LrYqSDYp9mE2KzYs9mFINmB2Yog2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYp9iq INin2YTYsdiz2YXZitipIC4K2KfZhNiq2LnYsdmBINmI2KfZhNiq2K/YsdioINi52YTZiSDYpdiq 2YrZg9mK2Kog2YjYotiv2KfYqCDYp9mE2YXYp9im2K/YqSAuCtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg 2KfZhNil2KrZitmD2YrYqiDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhNin2KzYqtmF2KfYudin2Kog2YjYp9mE 2YXZgtin2KjZhNin2Kog2KfZhNix2LPZhdmK2KkuCtin2YTYqtiv2LHYqCDYudmE2Ykg2KfZhNmG 2YXZiNiw2Kwg2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2KXYudiv2KfYryDYqNix2KfZhdisINin2YTYstmK2KfY sdin2Kog2KfZhNix2LPZhdmK2Kkg2YTZg9io2KfYsSDYp9mE2LTYrti12YrYp9iqIC4K2KfZhNiq 2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE2YXYsdin2LPZhSDZiNin2YTZgtmI2KfYudivINin2YTYr9mI2YTZ itipINmE2LHZgdi5INin2YTYo9i52YTYp9mFINmB2Yog2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYp9iqINin2YTY sdiz2YXZitipCiDZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDIDogCtin2YTYudin2YXZhNmI 2YYg2YHZiiDYrdmC2YQg2KfZhNil2LnZhNin2YUgLgog2YXZiNi42YHZiCDZiNmF2K/Zitix2Ygg 2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgLgrZhdiv2YrYsdmIINin2YTZhdix2KfYs9mF INmI2KfZhNiq2LTYsdmK2YHYp9iqIC4K2YjZg9mEINmF2YYg2YrZh9iq2YUg2KjZgdmGINin2YTY qti52KfZhdmEINmF2Lkg2KfZhNin2K7YsdmK2YYKCdin2YTYsdiz2YjZhSDYqti02YXZhCDYp9mE 2KfZgtin2YXYqSDYqNmB2YbYr9mCIDUg2YbYrNmI2YUgCtmK2LPYudiv2YbYpyDYo9mGINmK2KrZ hSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi52YbYpyDZhdio2KfYtNix2Kkg2YHZiiDYo9mKINmI2YLYqiDZ hNiq2YTYqNmK2Kkg2KXYrdiq2YrYp9is2KfYqtmD2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmB2Yog 2KzZhdmK2Lkg2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqti32YTYqNmI2YbZh9inINmE2YTY rdi12YjZhCDYudmE2Ykg2KPZgdi22YQg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitip INiMINio2KXZhtiq2LjYp9ixINix2K/Zg9mFINin2YTZg9ix2YrZhSDZiNiq2LHYtNmK2K3Yp9iq 2YPZhSDYjCDZhdmGINmB2LbZhNmD2YUg2YTYpyDYqtiq2LHYr9iv2YjYpyDZgdmKINin2YTYqtmI 2KfYtdmEINmF2LnZhtinINmE2KPZiiDYt9mE2Kgg2KPZiCDYpdiz2KrZgdiz2KfYsQrYp9iv2KfY sdipINin2YTYqtiv2LHZitioINijIC8g2YXZitix2YHYqiDYtNin2YfZitmGCtis2YjYp9mEICYg 2YjYp9iq2LMgOiAwMDIwMTAwOTMwNjExMSDigJMgMDAyMDExMTAyMzE3MDAKCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)