• =?UTF-8?B?2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2K/Ysdiz2YrYq

    From sa arab@21:1/5 to All on Tue Jan 7 03:57:00 2020
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQogICDYqNiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6 Ck1pbmkgTUJBIElOIFNjaG9vbCBNYW5hZ2VtZW50CtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYpdiv2KfY sdipINin2YTZhdiv2LHYs9mK2Kkg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQrZiNin2YTZhdmF 2YbZiNitINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog 2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin 2K8gOiAg2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2YjYudivINin2YTYp9mG 2LnZgtin2K86ICAxNSDYp9mE2YkgIDI2INmF2KfYsdizICAgMjAyMCDZhQrYqNmH2K/ZgTog2KrY t9mI2YrYsSDZgtiv2LHYp9iqINin2YTZgtmK2KfYr9ipINin2YTYqtix2KjZiNmK2Kkg2YTZhdiv 2YrYsdmKINmI2YXYr9mK2LHYp9iqINin2YTZhdiv2KfYsdiz2IzZiNiq2LnYstmK2LIg2KfYqtis 2KfZh9in2Kog2KXZitis2KfYqNmK2Kkg2YbYrdmIINmF2YfZhtipINin2YTYpdiv2KfYsdipINin 2YTZhdiv2LHYs9mK2KnYjCDZiNmD2LDYpyDYqtmG2YXZitipINmF2YfYp9ix2KfYqiDYpdi52K/Y p9ivINin2YTYqNit2YjYqyDYp9mE2KrYsdio2YjZitipINmI2KrZiNi42YrZgdmH2Kcg2YHZiiDY p9mE2KrYrti32YrYtyDZhNmE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2YXYr9ix2LPZitibINmK2LnZgtivINio 2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsSDZ gdmKINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdiv2LHYs9mK2Kkg2YTZiti52LHYtiDZhdmGINiu2YTY p9mEINil2LfYp9ix2Ycg2KfZhNi52KfZhSDYpdmE2Yk6INiq2K7Yt9mK2Lcg2KzZitivINmE2YTY qtit2LPZitmGINin2YTZhdio2YbZiiDYudmE2Ykg2KfZhNix2KTZitipINmI2KfZhNix2LPYp9mE 2KnYjCDYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNiv2KfYrtmE2YrYqSDZiNin2YTY rtin2LHYrNmK2Kkg2KfZhNiq2Yog2KrYs9in2LnYryDYp9mE2YXYr9ix2LPYqSDYudmE2Ykg2KPY r9in2KEg2YjYp9is2KjYp9iq2YfYpyDYqNmB2KfYudmE2YrYqdiMINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF 2YjYp9ix2K8g2KjZgdin2LnZhNmK2Kkg2YjYqNmF2Kcg2YrYrtiv2YUg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNiq 2LnZhNmK2YUg2YjYp9mE2KrYudmE2YXYjCDYpdiv2KfYsdipINi52YXZhNmK2KrZiiDYp9mE2KrY udmE2YrZhSDZiNin2YTYqti52YTZhSDYqNmF2LPYqtmI2Ykg2LnYp9mE2Yog2YXZhiDYp9mE2KPY r9in2KEg2YjZitiv2YrYsdmH2Kcg2YXYudmE2YXZiNmGINmF2KTZh9mE2YjZhtiMINin2YbYqtmF 2KfYoSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmI2KfZhNi32YTYqNipINmE2YTZhdiv2LHYs9ipINi22YXZ hiDYqNmK2KbYqSDYtdiv2YrZgtipINmE2YTYt9mB2YTYjCDYqtmG2YjYuSDYo9iz2KfZhNmK2Kgg 2YjYo9iv2YjYp9iqINin2YTYqtmC2YjZitmFINmI2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2YbYqtin2KbYrNmH INmB2Yog2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYrdiz2YrZhiDYp9mE2YXYr9ix2LPZitiMINiq2YHYudmK 2YQg2KfZhNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDZgdmKINi52YXZhNmK2KfYqiDYp9mE2KrYudmE2YrZ hSDZiNin2YTYqti52YTZhSDZiNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdiv2LHYs9mK2KkuCgrZhdiz 2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDOiDZhdiv2YrYsdmIINin2YTZhdiv2KfYsdizINmI2KfZ hNin2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2KrYudmE2YrZhdmK2Kkg2YjZgtmK2KfYr9in2Kog2YjYstin2LHY qSDYp9mE2KrYsdio2YrYqSDZiNin2YTYqti52YTZitmFCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz 2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZ itmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI2LbZgNmI 2Lkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3Z iNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz 2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2Ykg2YTZhNmB 2LHYry4KCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINin2YTYsdio2Lkg2KfZhNin2YjZhCDZhNmE2LnYp9mFIDIw MjDZhQoK2KfYs9mFINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsQnYqtin2LHZitiuINin2YTYp9mG2LnZgtin 2K8J2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwrYtNmH2YDZgNmA2LEg2YrZhtin2YrYsQrZhdin 2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYp9i52YXYp9mECTUg2KfZhNmJIDE2IAnYp9mE2YLY p9mH2LHYqSAtINin2LPYt9mG2KjZiNmECtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYp9iv2KfYsdmHINin 2YTZhdin2YTZitipCTEyINin2YTZiSAyMwnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAtINiv2KjZigrZhdin2KzY s9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipCTE5INin2YTZ iSAzMCAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgLSDZhdin2YTZitiy2YrYpyAK2LTZh9mA2YDZgNixINmB2KjY sdin2YrYsQrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi0 2LHZitipCTIg2KfZhNmJIDEzCdin2YTZgtin2YfYsdipIC0g2KfYs9i32YbYqNmI2YQK2YXYp9is 2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipCTkg2KfZ hNmJIDIwCdin2YTZgtin2YfYsdipIC0g2K/YqNmKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYp9iv2KfY sdipINin2YTYr9mI2KfYptmK2KkJMTYg2KfZhNmJIDI3Cdin2YTZgtin2YfYsdipIC0g2YXYp9mE 2YrYstmK2KcgCti02YfYsSDZhdin2LHYswrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDY p9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKCTEg2KfZhNmJIDEyIAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAtINin2LPY t9mG2KjZiNmECtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYsdi52KfZitipINin2YTYtdit2YrYqQk4INin 2YTZiSAxOQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAtINiv2KjZigrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in 2LHYqSDYp9mE2YXYr9ix2LPZitipCdmF2YYgMTUg2KfZhNmJIDI2Cdin2YTZgtin2YfYsdipIC0g 2YXYp9mE2YrYstmK2KcgCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZ g9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG2KfYptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZ itioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDY p9ioOiAwMDIwMTA2Mjk5MjUxMCAK2YfYp9iq2YE6IDAwMjAyMzc4MDA2OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4 MDA1ODMK2YHYp9mD2LM6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKCgoKCgoKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)