• =?UTF-8?B?2K/YudmI2Ycg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPZhyDZgdmKOiDZhdin2KzYs9iq2YrYs

    From sa arab@21:1/5 to All on Thu Jul 18 05:26:08 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip Ctiq2K/YudmI2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CiAgIChNaW5pIE1CQSBJbiBIb3Nw aXRhbHMgTWFuYWdlbWVudCApICAgICAgICAgCtmF2KfYrNiz2KrZitixICDYpdiv2KfYsdipINin 2YTZhdiz2KrYtNmB2YrYp9iqINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEK2YjYp9mE2YXZhdmG 2YjYrSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINin 2YTZhdiq2K3Yr9ipINin2YTYo9mF2LHZitmD2YrYqQrZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9iv IDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrY qQrZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiA2INin2YTZiSAxNyDYp9mD2KrZiNio 2LEyMDE5INmFIArZitmH2K/ZgSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisIDog2KfZhNmJINil2YPYs9in2Kgg 2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINit2LHZgdmK2Kkg2YjZhdmH2YbZitipINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ hNmF2LPYqti02YHZitin2Kog2YjYsNmE2YMg2K7ZhNin2YQg2KfZhNiq2LnYsdi2INil2YTZiSA6 INmI2LjYp9im2YEg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYs9iq2LTZgdmK2KfYqiAtINmI2LjZitmB2Kkg 2KfZhNiq2K7Yt9mK2LfYjCDZiNi42YrZgdipINin2YTYqtmG2LjZitmF2Iwg2YjYuNmK2YHZhyDY p9mE2KrZiNis2YrYqdiMINmI2LjZitmB2Ycg2KfZhNix2YLYp9io2Ycg2KjYp9mE2YXYs9iq2LTZ gdmJIC0g2KXYr9in2LHZhyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINin2YTYp9iv 2KfYsdmHINin2YTZhdin2YTZitmHINmB2Ykg2KfZhNmF2LPYqti02YHZiSAtINin2YTYqtiz2YjZ itmCINmB2Ykg2KfZhNmF2LPYqti02YHZitin2KogLSDYpdiv2KfYsdmHINin2YTYo9mG2KrYp9is INmI2KrZgtiv2YrZhSDYp9mE2K7Yr9mF2KnYjCDYpdiv2KfYsdmHINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog 2KfZhNi52KfZhdmH2Iwg2KfZhNij2K/Yp9ix2Ycg2KfZhNij2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitmH2Iwg 2KXYr9in2LHZhyDYp9mE2KzZiNiv2Ycg2KfZhNi02KfZhdmE2Ycg2KjYp9mE2YXYs9iq2LTZgdmK 2KfYqiAtINin2YTYqtmC2YjZitmFINin2YTZhdmH2YbZiSDYp9mE2YXYrdin2YrYryDYqNin2YTZ hdiz2KrYtNmB2YkgLSDYqtmC2YbZitin2Kog2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2KfZhNmF2LPY qti02YHZiSAtINin2YTYt9ioINin2YTYo9iq2LXYp9mE2YkgLSDYqtmC2YbZitin2Kog2KfZhNij 2KzZh9iy2Ycg2YjYp9mE2YXYudiv2KfYqiDYp9mE2LfYqNmK2Ycg2KfZhNit2K/Zitir2YcuCtmF 2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YMgOiDZhdis2YTYsyDYpdiv2KfYsdmHINin2YTZhdiz 2KrYtNmB2Ykg2YjZhdiv2YrYsdmH2KfYjCDYp9mE2YfZitim2Ycg2KfZhNi32KjZitmHINmI2LHY ptmK2LMg2YfZitim2Ycg2KfZhNiq2YXYsdmK2LYg2YjYp9mE2YXZhdix2LbZitmGINin2YTZhdiq 2K7Ytdi12YrZhtiMINin2YTYo9mC2LPYp9mFINin2YTYo9iv2KfYsdmK2YfYjCDYp9mE2KPZgtiz 2KfZhSDYp9mE2YXZh9mG2YrZh9iMINij2YLYs9in2YUg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNmF2LPY p9mG2K/Zhy4gCgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZ iNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJ INin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmA2YDZiNi22YDZiNi5INin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDZ iNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i5 2YjYqSDZhNmH2YUg2LnZhNmF2KfZiwrYp9mF2YPYp9mG2YrYqSDYqtmG2YHZitiwINin2YTZhdin 2KzYs9iq2YrYsdin2Kog2YHZiiDYqtin2LHZitiuINmI2YXZg9in2YYg2KfYrtixINmC2K8g2YrY qtmG2KfYs9ioINmF2Lkg2KzZh9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqQrZhNmF2LLZitivINmF2YYg 2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5Ctil2K/Y p9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHZhyDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9ivCtis 2YjYp9mEIDogMDAyMDEwNjI5OTI1MTAK2YfYp9iq2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4 MDA2OTMK2YHYp9mD2LMgMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwpzYXJhZ3dhZGlA Z21haWwuY29tCgoK2YHYudin2YTZitin2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF2KjYsSDZiNin2YPYqtmI 2KjYsSDZhNmE2LnYp9mFIDIwMTnZhQoJCtin2LPZhSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEJ2KrYp9ix 2YrYriDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCdmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8K2LTZh9mA2YDZ gNixINiz2KjYqtmF2KjYsQrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYr9ix 2LPZitipCTEg2KfZhNmJIDEyIAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYutiz2YrZ hCDYp9mE2KfZhdmI2KfZhAk4INin2YTZiSAxOQnYp9iz2LfZhtio2YjZhArZhdin2KzYs9iq2YrY sSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipCTE1INin2YTZiSAyNiAJ 2K/YqNmKIArZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi5 2KfZhdipCTE1INin2YTZiSAyNgnZhdin2YTZitiy2YrYpwrYtNmH2YDZgNmA2LEg2KfZg9iq2YjY qNixCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2LPYqti02YHZitin2KoJNiDYp9mE 2YkgMTcJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNiu2K/Zhdin 2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqQkxMyDYp9mE2YkgMjQJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQK2YXYp9is2LPY qtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhAkyMCDYp9mE2YkgMzEJ2K/YqNmKIArZhdin 2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYqti52YTZitmFCTIwINin2YTZiSAzMQnZhdin2YTZ itiy2YrYpwoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)