• =?UTF-8?B?2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2

  From marwa hassan@21:1/5 to All on Thu Jul 13 05:46:36 2017
  2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrYqNiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CiBN aW5pIE1CQSBpbiAgSFIK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDY p9mE2KjYtNix2YrYqSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutixCtmI2KfZhNmF2YXZhtmI2K0g 2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDYp9mE2YXY qtit2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6INin 2YTZgtin2YfYsdipINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQrZgdmKINin 2YTZgdiq2LHZhyDZhdmGIDYgINin2YTZiSAxNSDYo9i62LPYt9izICAyMDE32YUKCtio2YfYr9mB IDog2KrYsdiz2YrYriDZhdmB2YfZiNmFINij2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK 2Ycg2KfYtdmEINmF2YYg2KPYtdmI2YQg2KfZhNmF2YbYuNmF2YfYjCDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfY rtiq2YrYp9ixINi32LHZgiDYp9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTY qNi02LHZitmHINio2YXYpyDZiti22YXZhiDZgdi52KfZhNmK2KrZh9inINmI2KrYstmK2K8g2YXZ hiDZgtiv2LHYqtmH2Kcg2LnZhNmJINiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNij2YfYr9in2YHYjCDZiNin2YTY udix2LYg2YTZhNmF2YHYp9mH2YrZhSDZiNin2YTZhdi52KfYsdmBINin2YTYrdiv2YrYq9mHINmB 2Ykg2YXYrNin2YQg2KXYr9in2LHZhyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINmI 2KrYrdiv2YrYryDYp9mE2YLYr9in2LHYqiDYp9mE2YTYp9iy2YXZhyDZhNmE2KrYudin2YXZhCDZ hdi5INio2YrYptmHINin2YTZhdmG2LjZhdmHINin2YTZhdix2KrYqNi32Ycg2KjYs9mI2YIg2KfZ hNi52YXZhNiMINmD2KfZhiDYp9mG2LnZgtin2K8g2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZ hNmF2YfZhtmKINin2YTYsNmKINmK2KrZhtin2YjZhCDYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9it2KrZitin 2KzYp9iqINmF2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2YfYjCDYp9mE2K3YtdmI2YQg 2LnZhNmJINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmHINmI2KrYr9ix2YrYqNmH2Kcg2YjY qtit2YHZitiy2YfYpyDZiNiq2LHZgtmK2KrZh9in2Iwg2KrYrti32YrYtyDZiNiq2YbZhdmK2Ycg 2KfZhNmF2LPYp9ixINin2YTZiNi42YrZgdmJINmE2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmH 2Iwg2KXYr9in2LHZhyDYqtiv2LHZitioINmI2KrZhtmF2YrZhyDZhdmH2KfYsdin2Kog2YXYr9mK 2LHZiSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9in2YTYqNi02LHZitmH2Iwg2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDY p9mE2K3Yr9mK2KvZhyDZgdmJINiq2LfZiNmK2LEg2YjYqNmG2KfYoSDYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDY p9mE2KjYtNix2YrZh9iMINin2YTYp9iv2KfYsdmHINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrZhyDZ hNmE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZhyDZgdmJINi22YjYoSDZhdiq2LrZitix2KfYqiDY p9mE2LnZiNmE2YXZh9iMINin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdmHINmE2KXYr9in2LHZ hyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE 2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZhyDZiNin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2KjYtNix2YnYjCDY p9mE2KjYudivINin2YTYp9mC2KrYtdin2K/ZiSDZiNin2YTZhdin2YTZiSDZiNin2YTYqtiz2YjZ itmC2Ykg2YTYpdiv2LHYp9mHINin2YTZhdmA2YDZgNmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmH2Iwg 2KfYrtiq2YrYp9ixINin2YTZg9mB2KfYodin2Kog2YXYr9iu2YQg2YTYrtmB2LYg2KrZg9mE2YHZ hyDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiMINiz2YXYp9iqINmI2KrYrdiv2YrYp9iqINi52LXYsSDYp9mE2LnZ iNmE2YXZhyDYudmE2Ykg2YbYuNin2YUg2KfZhNij2LnZhdin2YQg2KfZhNis2K/Zii4K2YXYs9iq 2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgyA6INin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YHZiiDYp9mE2YLYt9in2LnZitmGINin2YTYrdmD2YjZhdmKINmI2KfZ hNiu2KfYtSDZiNmF2KTYs9iz2KfYqtiMINin2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdiv2YbZgNmA2YDZ itiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINij2YLYs9in2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZ iNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqdiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINi02KbZiNmG INin2YTZhdmI2LjZgdmK2YbYjCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINin 2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg2KXY r9in2LHYp9iqINin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitip2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix 2KTYs9in2KEg2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YLZiNmJINin2YTYudin2YXZhNip2Iwg2YXYr9ix2KfY oSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiMINmF2K/Ysdin2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINmI2LHYpNiz2KfYoSDY o9mC2LPYp9mFINmI2KPYrti12KfYptmK2Ygg2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqti32YjZitixINij 2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2LnZhdmE2Iwg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmD2YQg2YXZhiDYpdiv 2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2YjYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZ hNin2K/Yp9ix2YrYqSDZiNi02YDZgNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KfZhNiq2LfZ iNmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2YouCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnY r9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io 2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI2LbZgNmI2Lkg2KfZhNmF2KfY rNiz2KrZitixINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK 2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYp9mLIAoKCgoKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDY p9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YbYp9im 2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjY p9ivCtis2YjYp9mEIDogMDAyMDExMTI2OTQ2MDgK2YfYp9iq2YEgOiAwMDIwMjM3ODAwNjkzIOKA kyAwMDIwMjM3ODAwNTgzCtmB2KfZg9izIDogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMy MwrYqNix2YrYryDYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKIDogU2FyYUd3YWRpQEdtYWlsLkNvbQoKCiAK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From marwa hassan@21:1/5 to All on Tue Jul 18 02:46:09 2017
  2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrYqNiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CiBN aW5pIE1CQSBpbiAgSFIK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDY p9mE2KjYtNix2YrYqSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutixCtmI2KfZhNmF2YXZhtmI2K0g 2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDYp9mE2YXY qtit2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6INin 2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgIArZ gdmKINin2YTZgdiq2LHZhyDZhdmGIDYgINin2YTZiSAxNSDYo9i62LPYt9izICAyMDE32YUKCtio 2YfYr9mBIDog2KrYsdiz2YrYriDZhdmB2YfZiNmFINij2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio 2LTYsdmK2Ycg2KfYtdmEINmF2YYg2KPYtdmI2YQg2KfZhNmF2YbYuNmF2YfYjCDZiNmD2YrZgdmK 2Kkg2KfYrtiq2YrYp9ixINi32LHZgiDYp9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INin2YTZhdmI2KfYsdiv INin2YTYqNi02LHZitmHINio2YXYpyDZiti22YXZhiDZgdi52KfZhNmK2KrZh9inINmI2KrYstmK 2K8g2YXZhiDZgtiv2LHYqtmH2Kcg2LnZhNmJINiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNij2YfYr9in2YHYjCDZ iNin2YTYudix2LYg2YTZhNmF2YHYp9mH2YrZhSDZiNin2YTZhdi52KfYsdmBINin2YTYrdiv2YrY q9mHINmB2Ykg2YXYrNin2YQg2KXYr9in2LHZhyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZ h9iMINmI2KrYrdiv2YrYryDYp9mE2YLYr9in2LHYqiDYp9mE2YTYp9iy2YXZhyDZhNmE2KrYudin 2YXZhCDZhdi5INio2YrYptmHINin2YTZhdmG2LjZhdmHINin2YTZhdix2KrYqNi32Ycg2KjYs9mI 2YIg2KfZhNi52YXZhNiMINmD2KfZhiDYp9mG2LnZgtin2K8g2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF 2Kwg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTYsNmKINmK2KrZhtin2YjZhCDYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9it 2KrZitin2KzYp9iqINmF2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2YfYjCDYp9mE2K3Y tdmI2YQg2LnZhNmJINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmHINmI2KrYr9ix2YrYqNmH 2Kcg2YjYqtit2YHZitiy2YfYpyDZiNiq2LHZgtmK2KrZh9in2Iwg2KrYrti32YrYtyDZiNiq2YbZ hdmK2Ycg2KfZhNmF2LPYp9ixINin2YTZiNi42YrZgdmJINmE2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi0 2LHZitmH2Iwg2KXYr9in2LHZhyDYqtiv2LHZitioINmI2KrZhtmF2YrZhyDZhdmH2KfYsdin2Kog 2YXYr9mK2LHZiSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9in2YTYqNi02LHZitmH2Iwg2KfZhNij2LPYp9mE 2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2KvZhyDZgdmJINiq2LfZiNmK2LEg2YjYqNmG2KfYoSDYp9mE2YLYr9ix 2KfYqiDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINin2YTYp9iv2KfYsdmHINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis 2YrZhyDZhNmE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZhyDZgdmJINi22YjYoSDZhdiq2LrZitix 2KfYqiDYp9mE2LnZiNmE2YXZh9iMINin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdmHINmE2KXY r9in2LHZhyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrY pyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZhyDZiNin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2KjYtNix 2YnYjCDYp9mE2KjYudivINin2YTYp9mC2KrYtdin2K/ZiSDZiNin2YTZhdin2YTZiSDZiNin2YTY qtiz2YjZitmC2Ykg2YTYpdiv2LHYp9mHINin2YTZhdmA2YDZgNmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZ itmH2Iwg2KfYrtiq2YrYp9ixINin2YTZg9mB2KfYodin2Kog2YXYr9iu2YQg2YTYrtmB2LYg2KrZ g9mE2YHZhyDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiMINiz2YXYp9iqINmI2KrYrdiv2YrYp9iqINi52LXYsSDY p9mE2LnZiNmE2YXZhyDYudmE2Ykg2YbYuNin2YUg2KfZhNij2LnZhdin2YQg2KfZhNis2K/Zii4K 2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgyA6INin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNil2K/Y p9ix2YrYqSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YHZiiDYp9mE2YLYt9in2LnZitmGINin2YTYrdmD2YjZhdmK INmI2KfZhNiu2KfYtSDZiNmF2KTYs9iz2KfYqtiMINin2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdiv2YbZ gNmA2YDZitiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINij2YLYs9in2YUg2KXYr9in2LHYqSDY p9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqdiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINi0 2KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YbYjCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPY p9mFINin2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in 2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitip2Iwg2YXYr9ix2KfY oSDZiNix2KTYs9in2KEg2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YLZiNmJINin2YTYudin2YXZhNip2Iwg2YXY r9ix2KfYoSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiMINmF2K/Ysdin2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINmI2LHYpNiz 2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINmI2KPYrti12KfYptmK2Ygg2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqti32YjZ itixINij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2LnZhdmE2Iwg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmD2YQg2YXZ hiDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2YjYp9mE2LTYptmI 2YYg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDZiNi02YDZgNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KfZ hNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2YouCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZ itiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu 2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI2LbZgNmI2Lkg2KfZ hNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq 2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYp9mLIAoKCgoKCtmE2YXYstmK2K8g 2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK 2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZ hNis2YjYp9ivCtis2YjYp9mEIDogMDAyMDExMTI2OTQ2MDgK2YfYp9iq2YEgOiAwMDIwMjM3ODAw NjkzIOKAkyAwMDIwMjM3ODAwNTgzCtmB2KfZg9izIDogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIz NTg2NjMyMwrYqNix2YrYryDYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKIDogU2FyYUd3YWRpQEdtYWlsLkNvbQrZ hdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINin 2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEg2YjYp9mE2YXZhdmG2YjYrSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg 2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9ipINin2YTYo9mF 2LHZitmD2YrYqSDZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT INis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAg2YHZiiDYp9mE2YHYqtix2Ycg 2YXZhiA2ICDYp9mE2YkgMTUg2KPYutiz2LfYsyAgMjAxN9mFCgoK2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnY sdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipCtmB2KfYudmE2YrYp9iqINi0 2YfYsdin2LrYs9i32LMgINiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDMwINmK2YjZhNmK2Ygg INin2YTZiSAyNCDYp9i62LPYt9izICAyMDE32YUKIArYp9mE2LHYs9mI2YUg2KjYp9mE2K/ZiNmE 2KfYsSAJ2YXZg9in2YYg2KfZhNil2YbYudmC2KfYryAJ2KfZhNiq2KfYsdmK2K4gCdij2LPZhSDY p9mE2YbYtNin2LcgCdmFIAoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYo9iz2LfZhtio2YjZhCAJ 2YXZhiAzMCAvNyDYp9mE2YkgMy84IAnYrdiz2KfYqNin2Kog2KfZhNix2YjYp9iq2Kgg2YjYp9mE 2KfYrNmI2LEgCTEKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KPYs9i32YbYqNmI2YQgCdmF2YYg MzAgLzcg2KfZhNmJIDMvOCAJ2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiSDZ iNiq2K3Yr9mK2KfYqiDYp9mE2LnZiNmE2YXYqSAJMgoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDY o9iz2LfZhtio2YjZhCAJ2YXZhiAzMCAvNyDYp9mE2YkgMy84IAnZhdmH2KfYsdin2Kog2LHYqNi3 INin2YTZhdiz2KfYsSDYp9mE2YjYuNmK2YHZiSDYqNin2YTZhdiz2KfYsSDYp9mE2KrYr9ix2YrY qNmK2YkgCTMKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KPYs9i32YbYqNmI2YQgCdmF2YYgMzAg Lzcg2KfZhNmJIDMvOCAJ2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB2YbZitipINmF2YYg2YXZhti42YjY sSDYp9mE2KzZiNiv2KkgCTQKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KPYs9i32YbYqNmI2YQg CdmF2YYgMzAgLzcg2KfZhNmJIDMvOCAJ2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZ hNmF2K7Yp9iy2YYg2YjYp9mE2YXYs9iq2YjYr9i52KfYqiAJNQoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdip IOKAkyDYo9iz2LfZhtio2YjZhCAJ2YXZhiAzMCAvNyDYp9mE2YkgMy84IAnZhti42KfZhSDYp9mE 2LHZgtin2KjYqSDYp9mE2K/Yp9iu2YTZitipINmI2KfZhNiq2K/ZgtmK2YIJNgoxNDAwCdin2YTZ gtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCAJ2YXZhiA2INin2YTZiSAxMCAJ2KfZhNiq2K3Z gtmK2YLYp9iqINin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2YjYttmI2KfYqNi3INin2YTZgdiz2KfYryDYp9mE 2KfYr9in2LHZiSAJNwoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCAJ2YXZ hiA2INin2YTZiSAxMCAJ2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZgdmJ INiv2LnZhSDZiNin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ixINin2YTYp9iv2KfYsdmJIAk4CjE0MDAJ 2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEIAnZhdmGIDYg2KfZhNmJIDEwIAnYp9iz 2KfZhNmK2Kgg2YjZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2K7Ziti3INin2YTYp9iv2KfYsdmJINmF2YYg 2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2KfZhNmJINin2YTYrNiv2KfZiNmEINin2YTYstmF 2YbZitipIAkJOQoyNTAwINio2K/ZiNmGINin2YTYp9mC2KfZhdipIAnYqNmK2LHZiNiqIAnZhdmG IDYg2KfZhNmJIDE1IAnZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin 2YTYqNi02LHZitipINin2YTZhdmH2YbZiSDYp9mE2YXYtdi62LEgCTEwCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZ h9ix2Kkg4oCTINiq2YjZhtizICAJ2YXZhiAxMyDYp9mE2YkgMTcgIAnYp9i52K/Yp9ivINin2YTZ hdmI2KfYstmG2KfYqiDYp9mE2KrYrti32YrYt9mK2KkgCTExCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg 4oCTINiq2YjZhtizICAJ2YXZhiAxMyDYp9mE2YkgMTcgIAnYp9mF2YYg2KfZhNmI2KvYp9im2YIg 2YjYp9mE2YXYs9iq2YbYr9in2Kog2KfZhNmI2LHZgtmK2Kkg2YjYp9mE2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZ itipIAkxMgoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYqtmI2YbYsyAgCdmF2YYgMTMg2KfZhNmJ IDE3ICAJ2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2KrYudin2YjZhiDYp9mE 2K/ZiNmE2YkgCTEzCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINiq2YjZhtizICAJ2YXZhiAxMyDY p9mE2YkgMTcgIAnYp9mE2YXZhtmH2Kwg2KfZhNmF2KrZg9in2YXZhCDZgdmJINin2LnYr9in2K8g 2YXYs9im2YjZhNmJINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipIAkxNAoxNDAwCdin2YTZ gtin2YfYsdipIOKAkyDYt9mG2KzYqSAJ2YXZhiAyMCDYp9mE2YkgMjQgIAnYp9iv2LHYp9ipINin 2YTYqtiv2YHZgtin2Kog2KfZhNmG2YLYr9mK2Kkg2YjYp9i52K/Yp9ivINin2YTZhdmI2KfYstin 2YbYp9iqINin2YTYqtmC2K/Zitix2YrYqSAJMTUKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2LfZ htis2KkgCdmF2YYgMjAg2KfZhNmJIDI0ICAJ2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YjYq9in2KbZgiDZiNin 2YTYs9is2YTYp9iqIAkxNgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqCtmK2YXZ g9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG2KfYptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZ itioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhDogMDAyMDExMTI2 OTQ2MDgKMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMg2YfZgNin2KrZgToKIDAwMjAyMzU4 NjYzMjMgLSAwMDIwMjM3ODAwNTczINmB2KfZg9izOgogINin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD 2KrYsdmI2YbZiTogICBTYXJhQEFoYWRIci5vcmcKc2FyYWd3YWRpQGdtYWlsLmNvbQrYp9mE2YXZ iNmC2Lkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yk6IHd3dy5BaGFkSHIub3JnIAoKCgoKCiAKCgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)