• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAg2KfZhNiq2K3ZhNmK2

    From =?UTF-8?B?2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr@21:1/5 to All on Tue Jul 11 07:24:07 2017
    2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAK2KfZhNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2KfZ hNmKINmI2YLZiNin2KbZhSDYp9mE2KrYr9mB2YLYp9iqINin2YTZhtmC2K/ZitipCtin2YTZhdi6 2LHYqCDigJMg2YPYp9iy2KfYqNmE2KfZhtmD2KcgCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmG IDMwINmK2YjZhNmK2YggINil2YTZiiAzICDYo9i62LPYt9izICAyMDE3INmFICAK2KrZgtiv2YXZ h9inCtin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix 2YrYqQoK2KjZh9iv2YE6ICDYqtiv2LHZitioINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2LnZhNmJINij2K3Y r9irINij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YjYp9mE2KXYrdi1 2KfYptmKINmE2YTZgtmI2KfYptmFINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNio2YrYp9mG2KfYqiDY p9mE2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2YjYpdiz2KrYrtiv2KfZhdin2KrZh9inINmB2Ykg2KrYsdi02YrY ryDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINmI2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2KPYr9in2KEg2YjYpdi52K/Yp9iv INin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYp9mE2YbZgtiv2YrYqSDYp9mE2YbY p9is2K3YqSAuLgrZiNiw2YTZgyDZhdmGINiu2YTYp9mEINmF2YbYp9mC2LTYqSDYudiv2Kkg2YXY rdin2YjYsSDZhdmG2YfYpyA6INin2YTYpdi32KfYsSDYp9mE2LnZhNmF2Yog2YTZhNiq2K3ZhNmK 2YQg2KfZhNmF2KfZhNmKINib2KfZhNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2KfZhNmKINmI2KfZhNmG2LPY qCDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYmyDYp9mE2YXYrdiz2KfYqNipINi52YYg2KfZhNiq2K/ZgdmC2KfY qiDYp9mE2YbZgtiv2YrYqSDYmyDYqtit2YTZitmE2KfYqiDYsdij2LMg2KfZhNmF2KfZhCDZhNij 2LrYsdin2LYg2KrYsdi02YrYryDZgtix2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2LTYutmK2YQg2KfZhNis2KfY sdmKINib2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2LPZitmI2YTYqSDZiNin2YTYsdio2K3ZitipINmF2YYg2YXZ hti42YjYsSDZhdit2KfYs9io2Yog2KXZgtiq2LXYp9iv2Yog2YHZiSDYp9mE2YXZhti02KLYqiDY p9mE2YfYp9iv2YHYqSDZhNmE2LHYqNit2Jsg2KfZhNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2KfZhNmKINio 2KXYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNiz2YTYp9iz2YQg2KfZhNiy2YXZhtmK2Kkg2YjYp9mE2KPYs9in 2YTZitioINin2YTYpdit2LXYp9im2YrYqSDYp9mE2YXYqtmC2K/ZhdipINib2KXYs9iq2K7Yr9in 2YUg2KPYs9mE2YjYqCAo2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2KrZhdin2YrYsikg2YjYp9mE2YXZg9mI2YbY p9iqINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2YTZhNiq2YbYqNikINio2KfZhNi52LPYsSDZiNin2YTZgdi0 2YQg2KfZhNmF2KfZhNmKIC4K2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgyA6IArYp9mE2LnY p9mF2YTZiNmGINio2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTYpdit2LXY p9ihINmI2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2YHZiiDYp9mE2YjYrdiv2KfYqiDYp9mE2YLYqti12KfYr9mK 2Kkg2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqSAu2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv 2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDYqNmI2LHZgtipINi52YXZhCDYo9mI INin2YTYrdi22YjYsSDZiNin2YTZhdmG2KfZgti02Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbY pyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDY p9mE2KrYr9ix2YrYqNmKINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq 2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhdiMCiDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZ hSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDE0MDDYr9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZiSDZhNmE2YHYsdiv INi02KfZhdmE2Kkg2KfZhNil2YLYp9mF2Kkg4oCTIDEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsdin2YXYsdmK2YPZ iSDZhNmE2YHYsdivINio2K/ZiNmGINin2YTYpdmC2KfZhdipIC4uLgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg 2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqIArZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZhtin 2KbYqCDZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqArYoyAvINiz2KfYsdipINi52KjYryDYp9mE2KzZ iNin2K8K2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CjAwMjAyMzc4MDA1ODMg4oCTIDAwMjAyMzc4 MDA2OTM6INmH2YDYp9iq2YEKMDAyMDIzNTg2NjMyMyDigJMgMDAyMDIzNzgwMDU3Mzog2YHYp9mD 2LMK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmJIDogIHNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5j b20KCgoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)