• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2

    From enas hous@21:1/5 to All on Tue Jan 16 00:21:39 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXYpNiz 2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipIArYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIArZ hdmH2KfYsdin2Kog2LXZitin2LrYqSDYp9mE2YbYuNmFINmI2KfZhNmE2YjYp9im2K0g2KfZhNmC 2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIArYrtmE2KfZ hCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAxMSDYp9mE2YkgMTUg2YXYp9ix2LMgMjAxOCDZhQrZhdmD2KfZ hiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINiv2KjZiSDigJMg2KPYs9i3 2YbYqNmI2YQgCiAKCtio2YfYr9mBIDog2KrZhtmF2YrYqSDZhdi52KfYsdmBINmI2YXZh9in2LHY p9iqINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDYqNil2LPYqtiu2K/Yp9mFINij2LPYsyDZiNij2LXZiNmE INin2YTYqtmB2LPZitixINin2YTZgtin2YbZiNmG2Ykg2YjYqtiy2YjZitiv2YfZhSDYqNmF2YfY p9ix2KfYqiDYtdmK2KfYutipINmI2YXYqtin2KjYudipINin2YTZhNmI2KfYptitINmI2KfZhNil 2KzYsdin2KHYp9iqINmI2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINiMINin2YTY qtmB2LPZitixINin2YTZgtin2YbZiNmG2Ykg2YTZhNmF2LDZg9ix2KfYqiDZiNin2YTZhNmI2KfY ptitINmI2LXZitin2LrYqSDZiNmF2KrYp9io2LnYqSDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINmI2KfZhNin 2KzYsdin2KHYp9iqINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqdiMINmD2KfZhiDYp9mG2LnZgtin2K8g2YfY sNmHINin2YTZgdi52KfZhNmK2Kkg2YTYqti52LHYtiDZgdmKINil2LfYp9ix2YfYpyDYp9mE2LnY p9mFINil2YTZiTog2LnZhNmFINin2YTZgtin2YbZiNmGINmI2KPYs9izINmI2LbYudmH2Iwg2KfZ hNiu2LXYp9im2LUg2KfZhNmF2YXZitiy2Kkg2YTZhNmC2KfZhtmI2YYg2YjYqtmC2LPZitmF2KfY qtmH2Iwg2KfZhNiq2YHYs9mK2LEg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZidiMINij2YbZiNin2Lkg2KfZhNmE 2YjYp9im2K0g2YjZhdmH2KfYsdin2Kog2LXZitin2LrYqtmH2KfYjCDYo9it2YPYp9mFINmI2LXZ itin2LrYqSDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK 2YYg2YHZiiDYsNmE2YMgOiAg2YXYr9mK2LHZiSDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qdiMINmF2K/Zitix2Ykg2KfZhNi02KbZiNmGINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqdiMINmF2K/Zitix 2Ykg2LTYptmI2YYg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhtiMINix2KTYs9in2KEg2YjYo9i52LbYp9ihINin 2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNmF2K3Yp9mF2YjZhiDYjNmD 2KfZgdipINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YjYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGINmE2LTYutmEINiq2YTZ gyDYp9mE2YjYuNin2KbZgS4K2YjYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipICDZitiz2LHZh9in INiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYs9in2YfZhdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINij 2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrYrNix2KjYqSDZhdmF 2YrYstipINij2Ygg2KjYp9mE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtNip2Iwg2YPYsNmE2YMg 2KrYsdi02YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmGINmF2YYg2YPZiNin2K/YsSDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDY p9mE2YXZiNmC2LHYqSDZiNiq2YXZhtitINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YXZgti5 2K/YpyDYrtin2YXYsyDZhdis2KfZhtinINmB2Yog2K3Yp9mEINiq2LHYtNmK2K0g2LPZitin2K/Y qtmD2YUg2KfYsdio2Lkg2KfZgdix2KfYryDZhdmGINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLY sdipLiDZiNmK2YXZg9mGINi52YLYryDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmB2Ykg2KfZiSDZhdmI2LnY ryDZitmG2KfYs9ioINis2YfYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkgCtiq2KPZg9mK2K8g2KfZhNmF 2LTYp9ix2YPYqQrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZ hSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZ itio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmH Ctis2YjYp9mEL9mI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3 ODAwNTgzIOKAkyAwMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAy MzU4NjYzMjMKCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQrYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi5 2LHYqNmK2Kkg2KjYqtmC2K/ZitmFINmB2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsdmB2KjYsdin2YrYsdmE 2LnYp9mFIDIwMTjZhSDZhdmI2LbYrSDYqNin2YTYrNiv2YjZhCDYp9mE2KrYp9mE2YogOgrZgdin 2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2YXYp9ix2LMg2YTYudin2YUgIDIwMTjZhQoK2YUJ2YXZg9in2YYg 2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrYrgnYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3CjEJ2KfZ hNmC2KfZh9ix2KkJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizIAnYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYpdiv 2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE2LPZhNmI2YPZitipINmE2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTZhtin 2KzYrdipIAoyCdin2YTZgtin2YfYsdipCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYsyAJ2KfZhNil2K/Yp9ix 2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K7Yp9iy2YYgOtmG 2LjZhSDZiNiq2LfYqNmK2YLYp9iqIAozCdin2LPYt9mG2KjZiNmEIC0g2KrYsdmD2YrYpwk0INin 2YTZiSA42YXYp9ix2LMgCdij2LXZiNmEINmI2YLZiNin2LnYryDYp9mE2KXYqtmK2YPZitiqINmI 2KfZhNio2LHYqtmI2YPZiNmEINmI2KPYq9ix2YfZhdinINi52YTZiSDYp9mE2LPZhNmI2YMg2KfZ hNil2KzYqtmF2KfYudmJINmI2LPZhNmI2YMg2KfZhNi52YXZhCAKNAnYp9iz2LfZhtio2YjZhCAt INiq2LHZg9mK2KcJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizIAnYpdiv2KfYsdipINi02KbZiNmGINin2YTZ hdmI2LjZgdmK2YYg2YjYpdi52K/Yp9ivINiz2YTZhSDYp9mE2LHZiNin2KrYqCDYqNij2LPYqtiu 2K/Yp9mFINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KLZhNmJIAo1Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJ IDE1INmF2KfYsdizIAnZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNil2LPYqtix2KfY qtmK2KzZiSDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52KkgCjYJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTHYp9mE2YkgMTUg 2YXYp9ix2LMgCdi12YrYp9i62Kkg2KfZhNmG2LjZhSDZiNin2YTZhNmI2KfYptitINin2YTZgtin 2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTZgtix2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAKNwnYp9mE2YLY p9mH2LHYqQkxMdin2YTZiSAyMCDZhdin2LHYswnYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmB2YfY sdiz2Kkg2YjYp9mE2KPYsdi02YHYqSDZiNit2YHYuCDZiNiq2KfZhdmK2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI 2YXYp9iqINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYpyAKOAnYp9iz2LfZhtio2YjZhAkxMdin2YTZiSAxNSDZ hdin2LHYswnYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtiv2YHZgtin2Kog2KfZhNmG2YLYr9mK2Kkg2YjYp9i5 2K/Yp9ivINin2YTZhdmI2KfYstmG2KfYqiDYp9mE2KrZgtiv2YrYsdmK2KkgCjkJ2KfZhNmC2KfZ h9ix2KkJMTgg2KfZhNmJIDIyINmF2KfYsdizCdin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin 2YTYrdiv2YrYq9ipINmE2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2YHZhiDYp9mE2YXY sdin2LPZhSDZiNin2YTYqNix2KrZiNmD2YjZhCAKMTAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTgg2KfZhNmJ IDIyINmF2KfYsdizCdiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDZhdix2KfYrNi52Kkg2YjYqtmC2YrZitmF INij2K/Yp9ihINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZiSDYqNmK2KbYqSDYp9mE2KrYtNi62YrZhCDY p9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipIAoxMQnYr9io2YkgCTE4INin2YTZiSAyMiDZhdin2LHYswnZ hdmH2KfYsdin2Kog2KPYr9in2LHYqSDYp9mE2LXYsdin2LnYp9iqINmI2KfZhNiu2YTYp9mB2KfY qiDZiNin2YTZhtiy2KfYudin2Kog2YjYtti62YjYtyDYp9mE2LnZhdmEIAoxMgnYr9io2YkgCTI1 INin2YTZiSAyOdmF2KfYsdizCdmC2YrYp9iv2Kkg2YjYqti32YjZitixINmB2LHZgiDYp9mE2KrZ hdmK2LIg2KfZhNmI2LjZitmB2Ykg2YjYp9mE2YjYtdmI2YQg2KfZhNmJINin2YTYpdio2K/Yp9i5 INin2YTZhdik2LPYs9mJIAoxMwnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnY p9mE2YbZiNin2K3ZiSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZgdmJINil2K/Yp9ix2KfYqiDYtNim2YjZhiDY p9mE2YXZiNi42YHZitmGIOKAkyDYsdmI2KfYqtioINmI2YXYstin2YrYpyAKMTQJ2KfZhNmC2KfZ h9ix2KkJMjUvMyDYp9mE2YkgMy80Cdin2LnYr9in2K8g2YjYqtin2YfZitmEINin2YTZgtin2K/Y qSDZiNin2YTZhdiv2YrYsdmK2YYgCjE1Cdiv2KjZiQkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnYp9mE 2KXYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiSDYp9mE2KrZhti42YrZhSDZiNiq2KjY s9mK2Lcg2KfZhNil2KzYsdin2KHYp9iqIAoxNgnYr9io2YkJMjUg2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ 2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYp9mE2LHZgtin2KjYqSDYp9mE2YLYp9mG2YjZitmG2Kkg2LnZhNmJ INin2YTYudmC2YjYryDZiNin2YTZhdmG2KfZgti12KfYqiAK2YTZhNiq2YjYp9i12YQg2YjYp9mE 2KfYs9iq2YHYs9in2LEg2YjZhdi52LHZgdmHINin2YTZhdit2KrZiNmJINin2YTYudmE2YXZiiDZ itix2KzZiSDYp9mE2KfYqti12KfZhCDYqNmA2YDZgNmA2YAK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF 2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KMgLyDZh9mI2YrYr9in INio2YjYrdmE2YrZgtmHCu+BtgnYrNmI2KfZhCAvINmI2KfYqtizOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrv gbYJ2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQrvgbYJ 2YXZiNmC2Lkg2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZiSA6IHd3dy5haGFkaHIub3JnCu+BtgnZh9in2KrZgTog MDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MwrvgbYJ2YHYp9mD2LM6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg 4oCTICAgMDAyMDIzNTg2NjMyMwoJCgoKCgoKCgoKCgoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)