• =?UTF-8?B?2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ixINij2YPYqtmI2KjYsSDZhNi52KfZhSAgM

    From =?UTF-8?B?2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr@21:1/5 to All on Tue Jul 25 00:41:26 2017
    Ctin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qQrZgdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2KPZg9iq2YjYqNixINmE2LnYp9mFICAyMDE32YUKCSAJ Ctin2YTYsdiz2YjZhSDYqNin2YTYr9mI2YTYp9ixIAnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti52YLYp9iv IAnYp9mE2KrYp9ix2YrYriAJ2KPYs9mFINin2YTZhti02KfYtyAJ2YUgCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZ h9ix2Kkg4oCTINij2LPYt9mG2KjZiNmEICAJMSDYp9mE2YkgNSAJ2KfYudiv2KfYryDZiNmB2K3Y tSDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2YrYstin2YbZitin2Kog2YjYp9mE2YLYsdin2KHYqSDYp9mE 2YbZgtiv2YrYqSDZhNmE2YLZiNin2KbZhSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSAJMQoxNDAwCdin2YTZgtin 2YfYsdipIOKAkyDYo9iz2LfZhtio2YjZhCAgCTEg2KfZhNmJIDUgCdil2K/Yp9ix2Kkg2YjYqti3 2YjZitixINmF2LTYsdmI2LnYp9iqINin2YTYqNmI2KfYqNipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK 2KkgCTIKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KPYs9i32YbYqNmI2YQgIAkxINin2YTZiSA1 IAnYp9mE2LXZhtin2LnYp9iqINin2YTYqNiq2LHZiNmD2YXZitin2KbZitipIAkzCjE0MDAJ2KfZ hNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINij2LPYt9mG2KjZiNmEICAJMSDYp9mE2YkgNSAJ2KrZhtmF2YrYqSDZ hdmH2KfYsdin2Kog2YXYr9mK2LHZiSDZiNmF2LPYptmI2YTZiSDYp9mE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmC 2KfZhtmI2YbZitipIAk0CjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINij2LPYt9mG2KjZiNmEICAJ MSDYp9mE2YkgNSAJ2KPZhdmGINmI2LPYsdmK2Kkg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINin2YTYpdmE 2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YHZiSDYuNmEINiq2YLZhtmK2Kkg2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg2KfZhNin 2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSAJNQoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYo9iz2LfZhtio2YjZ hCAgCTEg2KfZhNmJIDUgCdin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YTYqtiu2YHZ iti2INin2YTYqtmD2KfZhNmK2YEgCQk2CjI5MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINin2YTZhdi6 2LHYqCAJMSDYp9mE2YkgOSAJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNil2LPY qtix2KfYqtmK2KzZiSAJNwoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDZg9in2LLYp9io2YTYp9mG 2YPYpyAJOCDYp9mE2YkgMTIgCdin2YTYpdiv2KfYsdipINmI2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2KfZhNmC 2KfZhtmI2YbZitipINi52YTZiSDYp9mE2LnZgtmI2K8g2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtdin2KogCTcK MTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2YPYp9iy2KfYqNmE2KfZhtmD2KcgCTgg2KfZhNmJIDEy IAnYp9mE2KXYqNiv2KfYuSDZiNin2YTYqtmF2YrYsiDZgdmJINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2LTY p9ix2YrYuSDYp9mE2KfYrdiq2LHYp9mB2YrYqSDigJMg2KfZhNiq2KzYsdio2Kkg2KfZhNmF2KfZ hNmK2LLZitipIAk5CjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINmD2KfYstin2KjZhNin2YbZg9in IAk4INin2YTZiSAxMiAJ2KPYr9in2LHYqSDYtti62YjYtyDYp9mE2YjZgtiqINmI2KrYrdiv2YrY ryDYp9mE2KfZiNmE2YjZitin2Kog2YjZhdmI2KfYrNmH2Kkg2LbYutmI2Lcg2KfZhNi52YXZhAkx MAoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDZg9in2LLYp9io2YTYp9mG2YPYpyAJOCDYp9mE2Ykg MTIgCdmB2YYg2KfZhNiq2YXZitiyINmI2KfZhNin2KjYr9in2Lkg2YHZiSDYp9mE2LPZg9ix2KrY p9ix2YrYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2KkgCTExCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINmD 2KfYstin2KjZhNin2YbZg9inIAk4INin2YTZiSAxMiAJ2KfZhNiq2YHYp9mI2LYg2KfZhNiq2LnY p9mC2K/ZiSDZgdmJINmF2KzYp9mEINin2YTYtNix2KfYoSAJMTIKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHY qSDigJMg2YPYp9iy2KfYqNmE2KfZhtmD2KcgCTgg2KfZhNmJIDEyIAnYsdmB2Lkg2YPZgdin2KHY qSDYo9iv2KfYoSDYp9mE2YXYsdin2KzYuSDZgdmJINin2YTYr9mI2KfYptixINin2YTYrdmD2YjZ hdmK2KkgCTEzCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinIAkxNSDYp9mE 2YkgMTkgCdin2YTYqtiz2YjZitmCINmB2Ykg2LjZhCDYp9mE2KPYstmF2KfYqiDZiNix2YPZiNiv INin2YTYo9iz2YjYp9mCIAkxNAoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrY pyAJMTUg2KfZhNmJIDE5IAnYp9mE2YXZhtmH2Kwg2KfZhNmF2KrZg9in2YXZhCDZhNiq2LfZiNmK 2LEg2KPYr9in2KEg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNin2YTYtNik2YjZhiDYp9mE2YLYp9mG2YjZ htmK2KkgCTE1CjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinIAkxNSDYp9mE 2YkgMTkgCdin2YTYsdin2YLYqNipINin2YTZhdin2YTZitipINmB2Ykg2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog 2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSAJMTYKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK 2KcgCTE1INin2YTZiSAxOSAJ2KzYsdin2KbZhSDZgtix2LXZhtipINin2YTYtNio2YPYp9iqINmI 2K3Zhdin2YrYqSDYo9mF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqIAkxNwoxNDAwCdin2YTZgtin2YfY sdipIOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrYpyAJMTUg2KfZhNmJIDE5IAnYp9mE2KPYr9in2LHYqSDYqNin 2YTYp9mH2K/Yp9mBINmI2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KrZiNis2YrZhyDY p9mE2YXYsdik2LPZitmGIAkxOAoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrY pyAJMTUg2KfZhNmJIDE5IAnYpdi52K/Yp9ivINmI2YXYsdin2YLYqNipINiq2YbZgdmK2LAg2KfZ hNmF2YjYp9iy2YbYp9iqINmI2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2KXZhtit2LHYp9mBCTE5CjE0MDAJ2KfZ hNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINio2YrYsdmI2KogCTIyINin2YTZiSAyNiAJ2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg 2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSAoINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqSDZiNin2YTZ itin2Kog2KfZhNiq2LfYqNmK2YIg2YjYp9mE2KXYr9in2LHYqSApCTIwCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZ h9ix2Kkg4oCTINio2YrYsdmI2KogCTIyINin2YTZiSAyNiAJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYo9mF 2YrZhiDYp9mE2KrZg9in2YLZhNmJIAkyMQoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYqNmK2LHZ iNiqIAkyMiDYp9mE2YkgMjYgCdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KXY r9in2LHYqSDYp9mE2LTYqNmD2KfYqiDZiNin2YTYpdiq2LXYp9mE2KfYqiAJMjIKMTQwMAnYp9mE 2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KjZitix2YjYqiAJMjIg2KfZhNmJIDI2IAnYp9mE2YXYrdin2LPYqNip INin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YHZiSDZhdis2KfZhCDYp9mE2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTYsdmC 2KfYqNipINmI2KfYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqIAkyMwoxNDAwCdin2YTZgtin2YfY sdipIOKAkyDYqNmK2LHZiNiqIAkyMiDYp9mE2YkgMjYgCdin2YTZgtmK2KfYsyDYp9mE2YXZgtin 2LHZhiDZg9ij2K/Yp9ipINmE2KrYt9io2YrZgiDYo9mG2LjZhdipINin2YTYrNmI2K/YqSAJMjQK MTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KjZitix2YjYqiAJMjIg2KfZhNmJIDI2IAnYpdiv2KfY sdipINin2YTZhtmC2K/ZitipINmI2KrYrti32YrYtyDYp9mE2LPZitmI2YTYqSAJMjUK2YTZhdiy 2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqgrZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg 2YXYuQrZhtin2KbYqCDZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqArYoyAvINiz2KfYsdipINi52KjY ryDYp9mE2KzZiNin2K8K2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CjAwMjAyMzc4MDA1ODMgLSAw MDIwMjM3ODAwNjkzINmH2YDYp9iq2YE6CiAwMDIwMjM1ODY2MzIzIC0gMDAyMDIzNzgwMDU3MyDZ gdin2YPYszoKICDYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yk6ICAgU2FyYUBBaGFk SHIub3JnCnNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20K2KfZhNmF2YjZgti5INin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZ htmJOiB3d3cuQWhhZEhyLm9yZyAK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)