• =?UTF-8?B?2LTZh9in2K/YqSDYp9mD2KfYr9mK2YXZitmHOiDYr9mI2LEg2KfZhNil2K/Yp

    From =?UTF-8?B?2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr@21:1/5 to All on Tue Jul 18 00:18:35 2017
    2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTY p9iv2KfYsdmK2KkK2KjYqtmC2K/ZitmFCgrYtNmH2KfYr9ipCtiv2YjYsSDYp9mE2KXYr9in2LHY qSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZgdmKINiv2LnZhSDYp9iq2K7Yp9iwINin2YTZgtix2KfYsQrZhti4 2KfZhSDYp9mE2LPYp9i52KfYqiDYp9mE2YXYudiq2YXYr9ipICAo2KrYs9iq2YPZhdmEINio2YfY pyDYp9mE2K/Ysdin2LPYqSDYp9mE2KPZg9in2K/ZitmF2YrYqSkKCkMgMTUgIC0gIEgzNiAK2KfZ hNmF2LPYqtmI2Ykg2KfZhNix2KfYqNi5INmB2Yog2KfZhNiq2LnZhNmK2YUg2KfZhNio2LHZiti3 2KfZhtmKTGV2ZWwgNCAgIC0g2LHZgtmFINin2YTZhdik2YfZhCBSLzUwMi84MzI0Cti52LTYsdip INin2YrYp9mFINiq2K/YsdmK2KjZitipCtin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrY qSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkKMjQgINiz2KjYqtmF2KjYsSDYp9mE2YkgNSAg2KfZg9iq 2YjYqNixIDIwMTfZhQoKCti12KfYr9ix2Kkg2YXZhiA6Ck5DQyBFZHVjYXRpb24g4oCTICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBCcml0aXNoIAoK2YXYudiq2YXY r9ipINmF2YY6CgotINin2YTZh9mK2KbYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YTZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjY p9mE2LHZgtin2KjYqSDYudmE2Yog2KfZhNmF2KTZh9mE2KfYqiDZiNin2YTYpdmF2KrYrdin2YbY p9iqINmI2KfZhNiq2YLZitmK2YXYp9iqINin2YTYqNix2YrYt9in2YbZitipICAoT2ZxdWFsKQot INin2YTZh9mK2KbYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YTZhNix2YLYp9io2Kkg2LnZhNmKINis2YjYr9ip INin2YTYqti52YTZitmFINin2YTYudin2YTZiiDYp9mE2KjYsdmK2LfYp9mG2YrYqSAgKFFBQSkK 2LfYqNmC2KfZiyDZhNmAOgotINin2YTYpdi32KfYsSDYp9mE2KPZiNix2YjYqNmKINin2YTYudin 2YUgINmE2YTZhdik2YfZhNin2Kog2KfZhNij2YPYp9iv2YrZhdmK2KkgKEVRRikKLSDYp9mE2KXY t9in2LEg2KfZhNio2LHZiti32KfZhtmKINin2YTYudin2YUg2YTZhNmF2KTZh9mE2KfYqiDYp9mE 2KPZg9in2K/ZitmF2YrYqS4gKE5RRikKLSDYp9mE2KXYt9in2LEg2KfZhNio2LHZiti32KfZhtmK INin2YTYudin2YUg2YTZhdik2YfZhNin2Kog2KfZhNiq2LnZhNmK2YUg2KfZhNi52KfZhNmKLiAo RkhFUSkKCgoKCgoKCtmF2YLYr9mF2KkgOgrvgK0J2KrZh9iv2YEg2YfYsNmHINin2YTYr9mI2LHY qSDYp9mE2Ykg2KrYo9mH2YrZhCDYp9mE2YXYqtiv2LHYqCDZiNil2YXYr9in2K/YqSDYqNin2YTZ hdmB2KfZh9mK2YUg2YjYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYo9iz2KfYs9mK2KnZhNmE2KXYr9in 2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNiw2YTZgyDZhNiv2LnZhSDYp9mE2KfYr9in2KEg2KfZhNmI 2LjZitmB2Yog2YXZhiDYrdmK2Ksg2YHZh9mFINmD2YrZgdipINil2LPYqtiu2K/Yp9mF2KfZhNi6 2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YHZiiDYr9i52YXYpdiq2K7Yp9iwINin2YTZgtix2KfY sSDZgdmKINmF2LPYqtmI2YrYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdiu2KrZhNmB2KkuCu+A rQnYqtmFINiq2LfZiNmK2LEg2YfYsNipINin2YTYr9mI2LHYqSDZhNiq2YbYp9iz2Kgg2KfZhNmF 2KrYr9ix2KjZitmGINmF2YYg2KzZhdmK2Lkg2KfZhNmF2LPYqtmI2YrYp9iqLiAg2K3ZitirINmK 2KrZhSDYp9mE2KrYsdmD2YrYsiDYudmE2Yog2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin 2YTYtNiu2LXZitipINio2LrYtiDYp9mE2YbYuNixINi52YYg2K7ZhNmB2YrYqSDYp9mE2YXYqtiv 2LHYqC4gCu+ArQnYqtmB2KrYsdi2INmH2LDYqSDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KXZhNmF2KfZhSDYp9mE 2YXYqtiv2LHYqCDYqNin2YbZiNin2Lkg2YXZhti02KPYqiDYp9mE2KPYudmF2KfZhCDZiNmI2K3Y r9in2KrZh9inINmI2KjYp9mE2YXYqNin2K/ZitihINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2YTZhNij2LnZ hdin2YQuIArvgK0J2LnZhtivINil2KrZhdin2YUg2YfYsNipINin2YTYr9mI2LHYqSDYqNmG2KzY p9itINmK2K3YtdmEINin2YTZhdiq2K/YsdioINi52YTZiiAxNSDZhtmC2LfYqSDYo9mD2KfYr9mK 2YXZitipINmF2LnYqtmF2K/YqSAo2LPYp9i52Kkg2YXYudiq2YXYr9ipKSDZiNmK2LPYqti32YrY uSDYp9mE2YXYqtiv2LHYqCDYpdiz2KrYrtiv2KfZhSDZh9iw2Kkg2KfZhNmG2YLYp9i3INmE2KXY qtmF2KfZhSDYr9ix2KfYs9ipINiv2KjZhNmI2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KPYudmF2KfZhCDi gJMg2KfZhNmF2LPYqtmI2Yog2KfZhNix2KfYqNi54oCTINi32KjZgtin2Ysg2YTZhNil2LfYp9ix INin2YTYudin2YUg2YTZhNmF2KTZh9mE2KfYqiDYp9mE2KjYsdmK2LfYp9mG2YoK74CtCdin2YTY r9mI2LHYqSDZh9mKINil2K3Yr9mKINin2YTYr9mI2LHYp9iqICg4INiv2YjYsdin2KopINin2YTZ hdmD2YjZhtipINmE2K/YqNmE2YjZhSDZgdmKINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNij2LnZhdin2YQg2YjY p9mE2LDZiiDZitmF2KvZhCAxMjAg2YbZgti32Kkg2YXYudiq2YXYr9ipLgoK2YXZiNis2Ycg2KXZ hNmJOgrYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YjYs9i32YkgINmI2YPZhCDYsNmKINi12YTZhwrYsdiz 2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDOiAyMDAwICDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigoKCgrZ hNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin 2LXZhCDZhdi5CtmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZitioCtijLyDYsdmK2YfYp9mGINiz2KfZhNmF Ctis2YjYp9mEL9mI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTAwNjAwMDY5MQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3 ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczIC0gMDAyMDIzNTg2 NjMyMwpSc2FsZW1hcmFiaG91c0BnbWFpbC5jb20KCgoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)