• =?UTF-8?B?77u/VGhl?= Deprogram Evangelical Savoire (3/4)

  From SPP@21:1/5 to All on Mon Jul 5 04:32:45 2021
  [continued from previous message]

  and of all things visible and invisible.
  And in one Lord Jesus Christ,
  the only-begotten Son of God,
  begotten of the Father before all ages;
  Light of Light,
  true God of true God,
  begotten, not created,
  of one essence with the Father through Whom all things were made.
  Who for us men and for our salvation came down from heaven and was
  incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.
  He was crucified for us under Pontius Pilate,
  and suffered and was buried;
  And He rose on the third day,
  according to the Scriptures.
  He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father;
  And He will come again with glory to judge the living and dead.
  His Kingdom shall have no end.
  And in the Holy Spirit,
  the Lord, the Creator of life,
  Who proceeds from the Father,
  Who together with the Father and the Son is worshiped and glorified,
  Who spoke through the prophets.
  In one, holy, catholic,
  and apostolic Church.
  I confess one baptism for the forgiveness of sins.
  I look for the resurrection of the dead,
  and the life of the age to come.)
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful. Amina.

  Of course, a nice prayer addressed to Jesus Christ for yourself and your
  loved ones. Ask and you shall receive. ----------------------------------------------------------------------------- Evening prayers(12 times each) – Jersey City --------------------------------------------
  Opening – Arabic Shahada Testimony
  Ashaadu ila ila-ha ila-allah wa;
  ashaadu anna mohammadan rasulu Allah.
  (There is only one God; and Prophet Mohammad is the last and final one of
  Him.)
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful. Amina.

  And - Arabic Al-fatiha Prayer
  Bismi -llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīmi
  al-ḥamdu lillāhi rabbi l-ʿālamīna
  ar-Raḥmāni r-Raḥīmi
  māliki yawmi d-dīni ʾ
  iyyāka naʿbudu wa ʾiyyāka nastaʿīnu
  ʾihdinā ṣ-ṣirāṭa l-mustaqīma
  ṣirāṭ al-lazīna ʾanʿamta ʿalayhim
  ġayri l-maġḍūbi ʿalayhim wa-lā ḍ-ḍāllīn
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful.    Amina.

  1)Excitement - Vietnamese Saint Thomas Aquinas Prayer [https://thomisticum.com/aquinas-prayer-before-study]
  Hỡi Đấng Tạo Hóa không thể nào sánh được, Đấng giàu sự khôn ngoan của
  Ngài đã chỉ định ba thứ bậc của các Thiên thần và đã đặt chúng theo thứ
  tự kỳ diệu hơn các tầng trời cao nhất, và ai đã phân bổ các yếu tố của
  thế giới khôn ngoan nhất: hãy làm theo bạn, người nghệ thuật trong sự
  thật là nguồn ánh sáng và sự khôn ngoan, cam chịu soi sáng bóng tối của
  sự hiểu biết của tôi về những tia sáng của Thine độ sáng vô hạn, và loại
  bỏ xa tôi bóng tối gấp đôi trong mà tôi được sinh ra, cụ thể là, tội lỗi
  và sự ngu dốt. Do Thou, người có bài phát biểu hay nhất cho lưỡi của trẻ
  nhỏ, hướng dẫn lưỡi của tôi và đổ vào đôi môi ân sủng của phước lành của
  Ngài. Cho tôi sự quan tâm của sự sợ hãi, khả năng ghi nhớ, phương pháp
  và sự dễ dàng trong học tập, cái nhìn sâu sắc trong diễn giải và tài
  hùng biện phong phú trong bài phát biểu. Hướng dẫn phần đầu của tôi, chỉ
  đạo sự tiến bộ của tôi, và đóng dấu của Ngài trên công việc đã hoàn
  thành, Ngươi, người nghệ thuật chân chính Thượng đế và con người chân
  chính, người sống và tôn nghiêm thế giới không có hồi kết. (O Creator ineffable, who of the riches of Thy wisdom didst appoint
  three hierarchies of Angels and didst set them in wondrous order over
  the highest heavens, and who didst apportion the elements of the world
  most wisely: do Thou, who art in truth the fountain of light and wisdom,
  deign to shed upon the darkness of my understanding the rays of Thine
  infinite brightness, and remove far from me the twofold darkness in
  which I was born, namely, sin and ignorance. Do Thou, who givest speech
  to the tongues of little children, instruct my tongue and pour into my
  lips the grace of Thy benediction. Give me keenness of apprehension,
  capacity for remembering, method and ease in learning, insight in interpretation, and copious eloquence in speech. Instruct my beginning,
  direct my progress, and set Thy seal upon the finished work, Thou, who
  art true God and true Man, who livest and reignest world without end.)
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful. Amina.

  2)Joy - Polish Signum Crucis Prayer
  W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
  (In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.)
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful. Amina.

  3)Sorrow - Spanish Gloria Patri Prayer
  Gloria al Pantocrator, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
  principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
  (Glory to the Father, the Son and the Holy Spirit. As it was in the
  beginning, now and forever, forever and ever.)
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful. Amina.

  4)Confusion - Hausa Anima Christi Prayer
  Ruhun Kristi, tsarkake ni;
  Jikin Kristi, ka cece ni;
  Jinin Kristi, shanye ni;
  Ruwa daga gefen Kiristi, ka wanke ni;
  Paunar Kristi, ƙarfafa ni;
  Ya Yesu mai kyau ji ni;
  Ka ɓoye ni a cikin raunukanka.
  rabu da ke,
  bari in taba zama;
  Ka tsare ni daga mugu;
  A lokacin mutuwa na,
  kira ni;
  Kuma kusa da kai ka umarce ni;
  Cewa tare da tsarkaka,
  Zan iya yabonka har abada abadin.
  (Soul of Christ, sanctify me;
  Body of Christ, save me;
  Blood of Christ, inebriate me;
  Water from the side of Christ, wash me;
  Passion of Christ, strengthen me;
  O good Jesus hear me;
  Within your wounds hide me;
  separated from you, let me never be;
  From the evil one protect me;
  At the hour of my death, call me;
  And close to you bid me; That with your saints,
  I may be praising you forever and ever.)
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful. Amina.

  5)Shock - English Salvation Testimony O Yah,
  I admit I am a sinner;
  I believe that I need Jesus Christ to overcome sin and death;
  I confess of my sins;
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful. Amina.

  6)Laughter - Hebrew Shema Testimony
  Shema Israel adonai elohanu adonai ehad;
  baruch shem kavod malchuto layolem vaed.
  (Hear oh Israel, Hashem is our God, Hashem is one; blessed be the name
  of His kingdom forever and ever.)
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful.    Amina.

  Closing - Greek Symbol of Faith
  Pistévo se énan Theó,
  Patéra Pantodýnamos,
  Dimiourgós tou ouranoú kai tis gis,
  kai ólon ton pragmáton oratón kai aóraton.
  Kai se énan Kýrio Iisoú Christó,
  o gios tou Theoú,
  genníthike apó ton Patéra prin apó óles tis ilikíes Fos fotós, alithinós Theós tou alithinoú Theoú,
  genníthike, den dimiourgíthike,
  mias ousías me ton Patéra metá apó poia óla ta prágmata éginan.
  Poios gia emás ántres kai gia ti sotiría mas katévike apó ton ouranó
  kai ensarkóthike apó to Ágio Pnévma kai i parthéna María kai égine ánthropos.
  Stavróthike gia emás ypó ton Póntio Piláto,
  kai ypéfere kai tháftike.
  Kai sikóthike tin tríti iméra,
  sýmfona me tis Grafés.
  Anévike ston parádeiso kai káthetai sto dexí chéri tou Patéra.
  Kai tha érthei xaná me dóxa na kríneis tous zontanoús kai tous nekroús. To Vasíleio tou den tha échei télos.
  Kai sto Ágio Pnévma,
  o Kýrios, o Dimiourgós tis zoís,
  Poios proérchetai apó ton Patéra,
  Poios mazí me ton Patéra kai ton Yió latrévetai
  kai doxázetai,
  Poios mílise gia tous profítes.
  Se éna, ieró, katholikó,
  kai apostolikí Ekklisía.
  Omologó éna váptisma gia ti synchóresi ton amartión.
  Psáchno gia tin anástasi ton nekrón,
  kai ti zoí tis epoménis epochís.
  (I believe in one God,
  Father Almighty,
  Creator of heaven and earth,
  and of all things visible and invisible.
  And in one Lord Jesus Christ,
  the only-begotten Son of God,
  begotten of the Father before all ages;
  Light of Light,
  true God of true God,
  begotten, not created,
  of one essence with the Father through Whom all things were made.
  Who for us men and for our salvation came down from heaven and was
  incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.
  He was crucified for us under Pontius Pilate,
  and suffered and was buried;
  And He rose on the third day,
  according to the Scriptures.
  He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father;
  And He will come again with glory to judge the living and dead.
  His Kingdom shall have no end.
  And in the Holy Spirit,
  the Lord, the Creator of life,
  Who proceeds from the Father,
  Who together with the Father and the Son is worshiped and glorified,
  Who spoke through the prophets.
  In one, holy, catholic,
  and apostolic Church.
  I confess one baptism for the forgiveness of sins.
  I look for the resurrection of the dead,
  and the life of the age to come.)
  In the name of Jesus Christ, who is most Gracious and Merciful. Amina.

  Of course, a nice prayer addressed to Jesus Christ for yourself and your
  loved ones. Ask and you shall receive.

  Anyway, God bless and God speed for Jesus Christ is God. Always a
  pleasure. I want you to win over the vice grip of the Jewish blight
  upon humanity and their Satanic Dharmic ways of life engendering all
  sorts of social maladys. Good luck to you. All the best. You are
  forever in my prayers. Remember, Jesus Christ is the True gift blessed
  by God. ----------------------------------------------------------------------------- P.S. There is no that of a thing as a hundred percent. There is some
  good out there. Please find below yet another schema in my research and development of things. Remember, the prime directive is to never allow
  for the trespass of the Jewish diaspora comprising of the Yiddish, Zen,
  Vudu, Hindu, LGBTQ, Trini, Creole, Hapa, Hoon, and Roma upper caste
  ancestorys. Name has nothing to do with it. Pray about it. Read about
  it. So on and so forth.

  Remedys:
  --------
  I have found the following to be helpful in dealing with medical issues:

  1)use of anti-biotics as the Bacitracin cream of a weakened fungi
  2)homeopathys as in the ones from Boiron of a weakened elemental poison 3)vaccines as in the ones from whichever Travel Clinic of a weakened virus 4)GMO(s) as in the M&M's peanut candys of possibly a weakened bacteria
  5)there are others as in weakened parasite, pryon, protozoa, and so on..
  that European homeopathy industry has researched.

  I find whichever remedy that uses the homeopathic concept of a weakened pathogen as in virus, poison, bacteria, parasite, and so on seriously
  helps toward a viable cure from whichever malady. For nearly 20 years
  life was a veritable hell trying to deal with the criminal attacks and contaminations that try to justify the shit culture of psychotropics, narcotics, liquor, soya-neurotoxins, tobacco, and steroids unfit for
  human consumption. In a way, I notice the poisons I just mentioned
  maybe useful in the following way:

  1)Psychotropics - possible fertilizer

  2)Narcotics - possible perfume ingredient using the Bach flower perfume
  making technique patented by Suneel Ramaney using some well thought out standard of some wonderful government

  3)Liquor - possible cleaning solvent, just cleaned my hard wood floors
  with a bottle of Heineken

  4)Soya - possible clothing dye or coloring agent, which maybe safer than
  others as it tends to go into our mouth sometimes

  5)Tobacco - possible paint ingredient, especially for the production of
  black and blue paint

  6)Steroids(aloe, ginseng, acai, and other forbidden herbals from the naturopathy world of whichever ethnic tradition out there) - possible
  pest repellent(just put a bottle of ginger beer in a cup for the pests
  to enjoy the other day); seems to work; too early to tell

  Detoxes:
  --------
  Some nice detoxes I have discovered in my travels here and elsewhere
  have been the following, especially when eating fish, which often has
  high amounts of mercury and such.

  1)CharcoCaps Activated Charcoal - helps with hallucinations from eating
  things like fish
  2)Magnesium Citrate Oral Solution - helps with mania?
  3)Pectasol Chelation Complex - helps with ocd?
  4)Indian Ayurvedic Naturopathy Chawan Prush? - helps with insomnia?

  Drinks:
  -------
  1)Pellegrino Mineral water - helps with depression
  2)Lactose intolerant milk or Real label milk- helps with anxiety
  3)Kosher label Cola – helps with insomnia?
  4)Tropical fruit juice - helps with incoordination?
  Note:
  The trick with drinks is that the acid is to be poured into base. For
  example, the pomegranate juice, which is like an acid, should be poured
  into the clean filtered water, which is like a base.

  Profosan water filtration:
  --------------------------
  The following is a list of steps toward a possible viable water
  filtration technique that could help with dealing with the
  contaminations in the various water supplys out there:
  1)Boiler - to boil the water
  2)Pumping up a pipe - for gravity filtration
  3)Faucet tap filtration - Activated charcoal filtration using tools as Waterdrop National Science Foundation faucet filters
  4)Distiller – Using distiller which boils the water and condenses the
  steam which forms back into clean water 5)Refrigeration filtration -
  Using a cylindrical water pitcher to better capture impurities to the
  bottom of the pitcher
  6)Pellegrino mineral water addition - to assist with vital nutrients
  that aid and abet health
  7)Could making ice cubes of the filtered water help make the water
  homeopathic to add to the filtered water along with the mineral water?

  While the filtration technique may pass as being on par with Pellegrino
  mineral water, there still remains the issue of making it homeopathic
  where the pathogens in the water are made weakened to the point of
  developing a resistance to through the immunity.

  Recipes:
  --------
  As well, the caveats or forbiddens in most of the occult organizations
  seem to be the most helpful such as beef, pork, cola, egg, cake, sugar,
  and so on. Our digestive system is like a recycling system for the body
  in a way. You are what you eat is true in a sense. To repair vital
  organs and even to maintain them we need nutritious food as in beef,
  pork, egg, cola, cake, breads, dairy, fruits, sugar, and so on to
  replace lost or worn out body parts. The American food pyramid is a
  good guideline toward such a healthy way of life. Who says it's not
  possible to escape the starvation diets of the ascetics? Through prayer
  and petition there is a world of abundance and wonder that awaits you.
  You just have to ask and you shall receive. Do or try, there is no do
  not.

  The following is a nice recipe technique which I discovered from a book,
  which talked about the GUNA pragma for food stuffs. Although I found
  this clue from a book of the Satanic Dharma called "The Hindu Mind" by
  Bansi Pandit, it did give some interesting insight into a world that I
  am trying to let go of. In it is mentioned that "[fruits are sweet;
  vegetables are sour; meats are spicy]". In that way I tend to cook in
  the following way. I hope it helps you and you are able find some
  satisfaction in the whole meal. It is something to something to some
  level of culinary proficiency. Still in the works.

  Step 1:
  -------
  Use lard(pork fat) or ajar(beef fat) as the oil in most liquid oils are synthetic and unfit for human consumption. That too quite a number of
  oils are used as gasoline additives. Lard is pork fat, while ajar is
  beef fat. The GUNA pragma to encourage food as medicine is about
  replenishing body parts with food stuffs that are fit for human
  consumption. For example, a nice piece of beef maybe good for the
  muscle, while fish maybe good for the heart. Something like that. The digestive system is basically a recycling system that takes necessary
  nutrients and applys it to worn out or damaged body parts. I wonder if
  we eat some cow eye ball or something like that and is it able to defeat blindness or something. Something to consider. For me eating a nice
  dollar cheese burger for one month at McDonald’s helped to heal a broken
  hip tendon I had for 10 years. Go figure.

  Step 2:
  -------
  Use a pinch of seasoned salt, sugar, and chili spices.
  A)Seasoned salt -
  B)Seasoned sugar - white sugar, jaggery, cinammon C)Seasoned chili –
  mango achar, cayene pepper, sambar(this is a spicy tomatoe powder of the
  Deshi Indian subcontinent found in business districts as “Little India” like at 74th Street and Broadway in Jackson Heights near the R train to
  Queens)

  Step 3:
  -------
  Use some green as in oregano and Italian seasoning as well as coriander
  powder and cumin powder

  Step 4:
  -------
  Use some ranch dressing of about a teaspoon to meld in the spices

  Step 5:
  -------
  Use spaghetti sauce as a Sofrito. I never could get a Sofrito that does
  not spoil beyond a day after I open the jar.

  Step 6:
  -------
  Now this gets interesting. Use spices of a give region of the world
  that is best known for the various food ingredients out there. For
  example:

  A)Orient – Schechuan pepper pickle for pork B)Indian Subcontinent – Panch faron or 5 seeds for egg C)Arabia – Sumak for ?
  D)Russia - ?
  E)Europe - Adobo/Sazon for fish F)Africa - Cajun seasoning for pork?
  G)Americas - Taco seasoning for beef H)Britania - ?
  I)Australia - ?
  J)Caribbeanese lands of Tamil(Tamilnadu), Taino(Tawantinsuyo), Terron(Transylvania), Tiwi(Tazmania) - Jerk seasoning for chicken K)Judea(Taiwan, Israel, Sicily, Haiti, Hawaii, Trinidad, Indonesia, Philippines, Tibet, Brooklyn(NY, USA) –

  Step 7:
  -------
  Use a pinch of Kabuli Hing or Asafetida.

  Step 8:
  -------
  Garam Masala for light meat Curry Masala for dark meat

  Unlike the JEDI of the Star Wars movie saga, though, through prayer to
  Christ Jesus it maybe possible to get back what we once lost. I tell
  ya, at one time I saw me dear mom's spirit, who passed away due to
  cancer. That gave me some solace in life. It was for that reason why I
  was able to move on and further the volarization and inundation of the
  Network. I wonder how my dad will appear to me. That too even my bitch
  sister out there in the wild blue yonder. That is the beauty of Christ
  Jesus, which no movie or magic can capture. It is different. Something
  to something.

  Conjecture:
  -----------
  Hopefully, someday I can share with you a way in how to deal with those astrological curses we are all so vexed with at one time in our lives or
  the others. Boy, can they do a mind trip on us to engender a serious
  anxiety attack. To me the Astrologys found in common newspapers are
  like death threats by criminal regimes who seek to further the hostaging
  by the Satanic forces of the corporations of Transcendentalism,
  Allopathy, Microsoft, Niggervision, Palmistry, and Insurance. For me
  the transit of Pluto in the Greek astrologys and that of Saturn in the
  Indian astrologys was like the most horrific. It was during those years
  I went in and out of institution, jail, homelessness, rehab, and so on.
  Again, the astrologys are nothing more than criminal threats toward some
  form of victimization, made into a business, industry, and whichever
  other form of bilk and swindle.

  The JUBU have so many excuses to justify their wanton disregard and
  disrespect toward anyones' life, liberty, pursuit of happiness,
  property, faith, and propriety. Hell hath no fury like a man scorned.
  Does that prediction of "you will get all that you desire" ever become
  true in my life? Anyway, let's pray about it.

  One thing for sure is that it was after those horrendous influences of
  Pluto and Saturn that I was able to enter the gateless gate of the
  Arabian Abrahamic traditions and even become a believer of this
  wonderful guru Christ Jesus. So could that mean that if people are
  aware of such clues sooner they will be able to better offset such
  Astrological death threats.

  Is it possible to reach out to those in the Pluto and Saturn transit and
  maybe help them find the protection and successes like I have? Who
  knows? Better soon than later. I found those gaudys as the Navratna do
  not really work. But prayer works and prayer to Christ Jesus worked the
  best. ----------------------------------------------------------------------------- P.S.
  The following is a nice informal prayer I do daily to help me deal with
  it:

  Informal Prayer:

  O Allah,
  I love you Allah.
  I need yo Allah.
  I am sorry for my debts Allah.
  I thank you so much Allah.

  Dear Jesus Christ,
  Please help me overcome and defeat the evil empire of the JUBU emanating
  from the republics of Taiwan, Israel, Sicily, Haiti, Hawaii, Trinidad, Indonesia, Philippines, Tibet, and Brooklyn(NY, USA). Help me to
  destroy and holocaust the Jewish diaspora of the Yiddish, Zen, Vudu,
  Hindu, LGBTQ, Trini, Creole, Hapa, Hoon, and Roma ancestorys along with
  their industrys of Transcendentalism, Allopathy, Micorsoft,
  Niggervision, Palmistry, and Insurance schemes of whichever bilk and
  swindle of anyone's' life, liberty, pursuit of happiness, property,
  faith, and propriety.

  Please make me successful in the areas of:
  0)food, shelter, clothing, vaccines, technologys, and gaudys
  1)education, sex, moneys, faith, property, and socialization 2)sleep,
  water, sex, food, and self preservation 3)love, life, duty, rest,
  comfort, and convenience 4)compassion, charity, generosity, wisdom,
  patience, and understanding 5)life, liberty, pursuit of happiness,
  property, faith, and propriety 6)health, wealth, prosperity, peace,
  happiness, and safety 7)memory, will power, sovereignty, hegemony,
  patience, and understanding

  Help me to be proficient in the areas of:
  0)reading, writing, arithmetic, programming, drafting, designing, troubleshooting, science, calisthenics, and cooking

  1)elementary, inspectional, analytical, syntopical, researching, and
  developing reading levels

  Help me to:
  0)rectify the wrongs in my life; recover and recoup from my losses;
  redeem myself; retaliate against those who have wronged me; be rich,
  wealthy, affluent, and successful; resolve my issues; be reimbursed; be rewarded; be repatriated; and be reinforced; and even to remember

  1)saved, successful, sufficient, sovereign, salient, sentient,
  scholarly, studious, sheltered, and safe

  Help me toward my fiduciary investments involving camaradery,
  reciprocity, synergy, unity, infidelity, and whichever other mutuality
  in defense of the nature of the good to overcome and defeat the bad.

  Help me in my research and development of the compubbs; cybermatrix;
  guru pragma; somanix(minix, x11; react os concatenation); evangelicalism
  as a possible spiritual system for the Deshi diaspora of the Indian Subcontinent(Aryavarta); anti-gravity engine; wireless electricity
  generator; artificial intelligence dongle; a water filtration tool
  possibly called Profosan to output filtered water on par with Pellegrino mineral water and a homeopathic remedy; and maybe existentialism as a
  viable economic system.

  Please bless all sentient beings with which I have just prayed for
  including my family, country, kith, kin, network, alliance, community,
  society, race, relatives; other people who have it worse; the
  potentials, benefactors, beneficiarys, and those people; respectively, synergistically, successfully, sufficiently, saliently; of the past,
  present, future, now, and oblique.

  In the name of [Hashem], who is most Gracious and Merciful.
  Amina, Amina, Amina..

  Indeed, it is not too late to pray to Christ Jesus. For Jesus Christ is
  the only one to assist in the meditation of the heart in a sound and
  cogent way more effectively than by any other means. God bless and God
  speed for Jesus Christ is God. Always a pleasure. I want you to win
  over the forces of the Satanic Dharma and the shit culture of
  psychotropics, narcotics, liquor, soya-neurotoxins, tobacco, and
  steroids (aloe, ginseng, acai, and other forbidden herbals of the
  naturopathy traditions of the world). Good luck to you. All the best.
  May you and your people through the auspices of the Guru Christ Jesus be
  well, happy, prosperous, peaceful, safe, and healthy. Remember,
  whichever they are against I am all for through the auspices of the Guru
  Christ Jesus. If it ain't beef, pork, egg, cola, cake, sugar; Indian, Christian, Muslim, European, Women, and Holocaustists; and whichever
  places out there; the JUBU(Judeo-Buddhists) have so many caveats or
  forbiddens toward people, places, things, ideas, animals, and patents
  that just work for sentient life, liberty, pursuit of happiness,
  property, faith, and propriety. ----------------------------------------------------------------------------- Op-ed:
  ------
  The millennium has witnessed the following dimensions of attack as
  mentioned on Wikipedia by people of the military, hypothetically.

  1)Attack by air - World Trade Center using aeroplanes
  2)Attack by sea - Louisiana using boats
  3)Attack by land - Iraq using cars by engaging in car bombing
  4)Attack by swamp - Hispania using ambulance to unleash the Coronavirus possibly using used hyperdermic syringes from some Jewish business?
  5)Attack by space - could the Caribbean be attacked using a train like
  the astrotrain they mention in cartoons as Transformers?
  6)Attack by information - could it be the republics of Hongkong,
  Pakistan, Germany, Morocco, and Argentina; the so called lands of “Rule
  by Might”; using motorcycles like they mention is some nigger fucken
  movie of the Jewish propoganda machine controlled Hollywood?

  Will those attacks by space and information be another form of suicide
  ritual of hostages who did not know any better in life? What is this?
  I tell ya, ignorance is not bliss. It is for this reason why I share
  the clues I have gathered in my vector of life traveling through the
  dimensions of this NYC and other parts of the earth planet inundated
  with those niggardly ways of the evil empire of the JUBU. Like you and whomever of the JUBU hostages I was fortunate enough to be reached out
  to here and there. What they say is true in Greek Philosophy, "people
  tend to do the good". But here's the deal, to find that good and even
  to understand it as good we need a higher power as the Christ Jesus to
  call upon regularly through prayer and petition. For Jesus Christ is
  the only one who can show us the truth the way and the life in a world
  filled with more madness and mayhem than we can fathom.

  Spiritual, political, financial countermeasures are needed to offset the
  Jewish religious war endeavors institutionalized through Maoist Transcendentalism, Marxist Communism, and Mussolinist Zionism. The Evangelicalism, Nazism, and Zionism are very helpful in overcoming the
  Jewish trespass and Jew baiting treachery that has collapsed more civilizations, countrys, communitys, collusions, corporations,
  concatentations, and whichever has a ‘c’ in it. That is the issue our humanity has to this day and the reiteration that has weakened over
  time. Again, somethings work. The following are the pragmas and isms
  that seem to go well with one another and the results they present:

  0)GURU like Pragma:
  -------------------
  Seems effective when it concerns the Evangelicalism in reference to the
  Guru Christ Jesus. Such a means of practice of prayer, chanting,
  meditation seems to assist with helping sentient life overcome the
  Jewish brag of “institutionalization of the enlightened” and their
  bullshit culture of the pill. Such practices of prayer, chanting, and meditation seems to engender serious successes in the basic needs of
  food, shelter, clothing, vaccines, technologys, and gaudys(spiritual
  trinkets). Which is good.

  1)FIAT like Pragma:
  -------------------
  Seems effective when it concerns the Existentialism as an economic
  system for our Network of 72 members of the ontology of the Guru Christ
  Jesus. It is important to mention the comfort and belonging with each
  level of the ‘isms’ as a literal or constant because the Guru Christ
  Jesus is a nice focus of success for pursuits when it concerns life,
  liberty, pursuit of happiness, property, faith, and propriety as
  education and compassion are encouraged through such an ontology. In Existentialism the money is the essentia or to say the essence of the
  very life, liberty, pursuit of happiness, property, faith, and propriety
  we strive for. The synergy of a mutual success of a hypothetical Greek
  phi ratio of 1.618 is the means of dealing with the economic mire, such
  as paying the bills on time as enough as a motivation to succeed. The
  forms of whichever application as in HTML forms, purchase order forms, employment forms, citizenship forms, collections forms, rebate forms,
  and so on are a means of communicating ideas. More is mentioned in
  books about existentialism by such authors as Sartre, Dostoyevsky, and
  others.

  Success in the aims of life seems to be the result when moneys are
  garnered in that of an existential ameunesis. Such aims of life
  successes include education, sex, moneys, faith, property, and
  socialization. At present the Jewish Maoist Transcendentalistism is the reigning economic system of whichever caste like corporate structure of whichever multi-level massacre(mlm). The following are the
  repercussions of involvement into the articles of incorporation that manufacture serious allows of near perfect geometry in the human body of whomever hostaged into the Jewish MLM to be forced to consume the unfit
  for human consumption products as in psychotropics, narcotics, liquor,
  soya, tobacco, and steroids. It is as follows:

  Incorporation : poison - influence - malady -------------------------------------------------------
  1)C-Corp : Tobacco - degenerates the lungs - muscular dystrophy
  2)S-Corp : Psychotropics - degenerates the intestines - allergys
  3)LTD : Steroids - degenerates the eros - diabetes?
  4)Non-Profit : Narcotics - degenerates the heart? - cancer? or clep?
  5)Charity : Soya - dgenerates the brain - mental illness
  6)LLC : Liquor - degenerates the liver - heart desease?

  The level of spin doctoring they do to justify the blood money
  manufacturing through the kill organizations of:

  1)Transcendentalism
  2)Allopathy
  3)Microsoft
  4)Niggervision
  5)Palmistry
  6)Insurance
  7)Gambling
  8)Utilitys
  9)Pedagogy
  10)Legality
  11)Security

  is all over the place from rural villages to urban citys to the space
  station to the military submarines. There is not a people, place, or
  thing that has not been affected by the culture of the hyperdermic
  syringe and the world of wanton disregard and disrespect for the sake of
  the Jewish religious war that was never in our favor. The Network of 72 members are as follows that have incurred heavy losses due to such a
  divestment from ages hence.

  Network of 72
  ------------------------------------------------------
  #)smurf - industry
  ------------------------------------------------------
  0)oriental - sexuality
  1)deshi - technology
  2)arabian - spirituality
  3)russian - library
  4)european - homeopathy
  5)african - realty?
  6)british - grocery
  7)hispanic - fiduciary?
  8)australian - hospitality?
  9)caribbeanese(tamil, taino, terron, tiwi) - security? ------------------------------------------------------

  Already, the following has been evidenced by the following Network of 72 members hostaged by the contamination of air, water, food supplys to be
  herded and conditioned through the mind control influenced by through
  the eyes, ears, and nasal passages.

  1)Gypsys - holocausted
  2)British – inquisitioned
  3)Africans – balkanized?
  4)Orientals – massacred
  5)Hispanics – decimated?
  6)Caribbeanese – genocided

  Those are just some of the issues that have been evidenced in my vector
  of life of nearly 45 years. A dark world of dionysian lives. Such has
  been the legacy of the Jewish divestments of ages hence which maybe of
  nearly 5,000 to 1 million years minimum.

  The Cybermatrix or to say open source FIAT like moneys is an attempt at

  [continued in next message]

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)