• Athavate ka hi Kavita?

  From karthikhajare@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Jan 14 00:34:08 2018
  Hy mi karthik hajare.far Kami shikshan jhala pan purvichya kavitanchi sar hya attachya Kavitanna nahi.dhadaa path nahi rahaycha pan Kavita far path rahaychi.ajunahi mi ti Juni balbhartichi pustake milavnyacha prayatna karto.pan vel nighun gelyasarkhi to
  ata sapdat nahi.majhya girlfriendchya khas agrahasathi mi tya Kavita gungunaycho.ajahi tula baghitla ki tya Kavita manat yetat.so geleli vel parat yaychi nahi pan junyat haravna he navyat misalnyaitka sopa nahi.

  Thanks for reading

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)