• =?UTF-8?B?2YHYudin2YTZitin2Kog2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZi

    From nour elhoda@21:1/5 to All on Sun Aug 18 05:14:45 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CgrZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQoK 2YjYp9mE2YXZhdmG2YjYrdipINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZ iNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Ycg2KfZhNin2YXYsdmK2YPZitipCgrYqtiv2LnZiNmD 2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKOgoK2YHYudin2YTZitin2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF 2KjYsSDZiNin2YPYqtmI2KjYsSDZhNmE2LnYp9mFIDIwMTnZhQoKCgrYp9iz2YUg2KfZhNmF2KfY rNiz2KrZitixCdiq2KfYsdmK2K4g2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti5 2YLYp9ivCgrYtNmH2YDZgNmA2LEg2LPYqNiq2YXYqNixCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfY r9in2LHYqSDYp9mE2YXYr9ix2LPZitipCTEg2KfZhNmJIDEyIAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQoK2YXY p9is2LPYqtmK2LEg2LrYs9mK2YQg2KfZhNin2YXZiNin2YQJOCDYp9mE2YkgMTkJ2KfYs9i32YbY qNmI2YQKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTY sdmK2KkJMTUg2KfZhNmJIDI2IAnYr9io2YoKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZ hNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkJMTUg2KfZhNmJIDI2CdmF2KfZhNmK2LLZitinCgrY tNmH2YDZgNmA2LEg2KfZg9iq2YjYqNixCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZ hdiz2KrYtNmB2YrYp9iqCTYg2KfZhNmJIDE3Cdin2YTZgtin2YfYsdipCgrZhdin2KzYs9iq2YrY sSDYrNmI2K/YqSDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCTEzINin2YTZiSAyNAnY p9iz2LfZhtio2YjZhAoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhAky MCDYp9mE2YkgMzEJ2K/YqNmKCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYqti52YTZ itmFCTIwINin2YTZiSAzMQnZhdin2YTZitiy2YrYpwoKCgoKCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbY p9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti5 2YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI2LbZ gNmI2Lkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix 2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhS4KCgoKCgoKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)