• projekt zajma

  From delsaddanielle@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Sep 9 17:02:33 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeći : delsaddanielle@gmail.com

  Sjećam se da sam vjerovnik između ostalog, sam daje kredit svakome čovjeku u

  potrebi financiranja. Također sam napraviti ulaganja i zajmova između pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u

  rasponu od 5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesečno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili

  na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From delsaddanielle@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Sep 9 16:56:13 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeći : delsaddanielle@gmail.com

  Sjećam se da sam vjerovnik između ostalog, sam daje kredit svakome čovjeku u potrebi financiranja. Također sam napraviti ulaganja i zajmova između pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u
  rasponu od 5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesečno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From delsaddanielle@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Sep 9 16:57:18 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeći : delsaddanielle@gmail.com

  Sjećam se da sam vjerovnik između ostalog, sam daje kredit svakome čovjeku u potrebi financiranja. Također sam napraviti ulaganja i zajmova između pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u
  rasponu od 5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesečno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From delsaddanielle@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Sep 9 17:03:06 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeći : delsaddanielle@gmail.com

  Sjećam se da sam vjerovnik između ostalog, sam daje kredit svakome čovjeku u

  potrebi financiranja. Također sam napraviti ulaganja i zajmova između pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u

  rasponu od 5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesečno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili

  na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From delsaddanielle@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Sep 10 16:47:06 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeci : delsaddanielle@gmail.com

  Sjecam se da sam vjerovnik izmedu ostalog, sam daje kredit svakome covjeku u potrebi financiranja. Takoder sam napraviti ulaganja i zajmova izmedu pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u rasponu od
  5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesecno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From delsaddanielle@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Sep 11 17:06:17 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeci : delsaddanielle@gmail.com

  Sjecam se da sam vjerovnik izmedu ostalog, sam daje kredit svakome covjeku u potrebi financiranja. Takoder sam napraviti ulaganja i zajmova izmedu pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u rasponu od
  5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesecno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Delsad Danielle@21:1/5 to All on Mon Sep 11 17:12:35 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeci : delsaddanielle@gmail.com

  Sjecam se da sam vjerovnik izmedu ostalog, sam daje kredit svakome covjeku u potrebi financiranja. Takoder sam napraviti ulaganja i zajmova izmedu pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u rasponu od
  5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesecno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Delsad Danielle@21:1/5 to All on Thu Sep 14 17:16:00 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeci : delsaddanielle@gmail.com

  Sjecam se da sam vjerovnik izmedu ostalog, sam daje kredit svakome covjeku u potrebi financiranja. Takoder sam napraviti ulaganja i zajmova izmedu pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u rasponu od
  5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesecno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Delsad Danielle@21:1/5 to All on Thu Sep 14 17:17:29 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeci : delsaddanielle@gmail.com

  Sjecam se da sam vjerovnik izmedu ostalog, sam daje kredit svakome covjeku u potrebi financiranja. Takoder sam napraviti ulaganja i zajmova izmedu pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u rasponu od
  5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesecno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Delsad Danielle@21:1/5 to All on Thu Sep 14 17:30:43 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeci : delsaddanielle@gmail.com

  Sjecam se da sam vjerovnik izmedu ostalog, sam daje kredit svakome covjeku u potrebi financiranja. Takoder sam napraviti ulaganja i zajmova izmedu pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u rasponu od
  5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesecno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com
  =========================================

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Delsad Danielle@21:1/5 to All on Sat Sep 16 10:36:37 2017
  Pozdrav,

  Pogled moj dragi kupci, adresu e-pošte je sljedeci : delsaddanielle@gmail.com

  Sjecam se da sam vjerovnik izmedu ostalog, sam daje kredit svakome covjeku u potrebi financiranja. Takoder sam napraviti ulaganja i zajmova izmedu pojedinaca svih vrsta. Ja ponuditi kredite u kratkom, srednjem i dugom roku. Moj prijedlog je u rasponu od
  5000 € 900000 € uz kamatnu stopu od 3%, a otplata se vrši mjesecno.

  Ako ste zainteresirani, molim vas i molim da me kontaktirate putem kontakt obrasca ili na E-mail : delsaddanielle@gmail.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)