• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2

    From training2019eg@gmail.com@21:1/5 to All on Wed Apr 10 04:04:57 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CgrYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YTZ hdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkKCtio2LHYp9mF2Kwg2KrY r9ix2YrYqNmK2Kkg2YHZiSDYtNmH2LHZiSDZitmI2YbZitmIINmI2YrZiNmE2YrZiCDYtNin2YXZ hNmHINin2YTYp9mC2KfZhdipINis2YXZh9mI2LHZitmHINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQoK 2LHYs9mI2YUg2LTYp9mF2YTZhyDYp9mE2KfZgtin2YXYqQoK2KrYp9ix2YrYriDYp9mE2KfZhti5 2YLYp9ivCgrYp9iz2YUg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrAoKMTc1MCQKCjE2INin2YTZiSAyNSDZitmI 2YbZitmICgrYqNix2YbYp9mF2Kwg2KrYr9ix2YrYqNmJIDrYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdiu2KfY t9ixCgoxNDUwICQKCjIzINin2YTZiSAyNyDZitmI2YbZitmICgrYqNix2YbYp9mF2Kwg2KrYr9ix 2YrYqNmJIDog2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZgtmI2K8KCjE0NTAgJAoKMTQg2KfZhNmJIDE4INmK 2YjZhNmK2YgKCtio2LHZhtin2YXYrCDYqtiv2LHZitio2YkgOiDZh9mG2K/Ys9ipINin2YTYqtmD 2KfZhNmK2YEKCjE3NTAkCgoyMSDYp9mE2YkgMzAg2YrZiNmE2YrZiAoK2KjYsdmG2KfZhdisINiq 2K/YsdmK2KjZiSA6INmF2K/ZitixINmF2LTYsdmI2LkKCiAKCti02YfYp9iv2KfYqiDZhdi52KrZ hdiv2Kkg2YjZhdmI2KvZgtipINmF2YYg2K7Yp9ix2KzZitipINin2YTZhdi12LHZitipCgrZhdmE 2K3ZiNi42Ycg2KfZhdmD2KfZhtmK2Kkg2KrZhtmB2YrYsCDYqNix2KfZhdisINmBINmF2YPYp9mG INmI2KrYp9ix2YrYriDZitmG2KfYs9ioINis2YfYp9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqSAgCgrZ iNin2YTYqtiz2KzZitmEOi0KCtin2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDY p9mE2LHYs9mF2Ykg2LnZhNmJINmB2KfZg9izINix2YLZhSAoMDAyMDIzNzgwMDU3MykKCtij2Ygg KDAwMjAyMzU4NjYzMjMpCgrZitiq2YUg2LPYr9in2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNil2LTYqtix2KfZ gyDYo9mI2YQg2YrZiNmFINmF2YYg2KPZitin2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZiCDZitiq2YUg 2KrYrdmI2YrZhNmH2Kcg2LnZhNmKINin2YTYrdiz2KfYqCDYp9mE2KjZhtmD2Yog2YTZhNiv2KfY sSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipICAoINin2YTY qNmG2YMg2KfZhNiq2KzYp9ix2Yog2KfZhNiv2YjZhNmKIENJQiDigJMgINmB2LHYuSDYp9mE2YfY sdmFIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgKQoK2K3Ys9in2Kgv INin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrY qSAgCgrYsdmC2YUg2KfZhNit2LPYp9ioICgxMDI1MDMxMDYxKSAgICAgICAKClN3aWZ0IGNvZGU6 IENJQkVFR0NYMTAyCgrZitit2LXZhCDYp9mE2YXYtNin2LHZgyDYudmE2Yo6LQoKMS4gICAg2KfZ hNin2LPYqtmC2KjYp9mEINmI2KfZhNiq2YjYr9mK2Lkg2YXZhiDZiNin2YTZiSDYp9mE2YXYt9in 2LEuCgoyLiAgICDYp9mE2KXYtNiq2LHYp9mDINmB2Ykg2KfYudmF2KfZhCDYp9mE2KjYsdmG2KfZ hdisLgoKMy4gICAgLtin2YTYrdmC2YrYqNipINin2YTYudmE2YXZitipINmE2YTYqNix2YbYp9mF 2KwuCgo0LiAgICDYp9mE2YXYp9iv2Kkg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YTZhNio2LHZhtin2YXYrCDY udmE2Yog2KfYs9i32YjYp9mG2KkgQ0QuCgo1LiAgICDYqNmI2YHZitipINin2YTZhdi02LHZiNio 2KfYqiDZiNin2YTZhdij2YPZiNmE2KfYqiDYrtmE2KfZhCDZgdiq2LHYp9iqINin2YTYp9iz2KrY sdin2K3YqS4KCjYuICAgINi02YfYp9iv2Kkg2K3YttmI2LEg2YXZhiDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTY udix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgQUhBRC4KCjcuICAgINmK 2YjZhSDYqtix2YHZitmH2Ykg2KjYudivINin2YbYqtmH2KfYoSDZiNix2LTYqSDYp9mE2LnZhdmE CgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqCgrZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq 2YjYp9i12YQg2YXYuQoK2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgKCtijIC8g2LPY p9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwoK2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMDYyOTkyNTEwCgowMDIw MjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZh9mA2KfYqtmBOgoKIDAwMjAyMzU4NjYzMjMgLSAw MDIwMjM3ODAwNTczINmB2KfZg9izOgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)