• =?UTF-8?B?2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2

    From a sara@21:1/5 to All on Mon Apr 16 00:21:14 2018
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAK2KjYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmK2IzY jNiMCtmF2KfYrNiz2KrZitixINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF 2Kkg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQpQcm9mZXNzaW9uYWwgTWFzdGVyIG9mIFBSCtmI 2KfZhNmF2YXZhtmI2K0g2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTY p9mK2KfYqiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2YXZg9in2YYg2KfZhNin 2YbYudmC2KfYryA6INin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCAK2YXZiNi52K8g 2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6INmF2YYgMjTZitmI2YbZitmIICDYp9mE2YkgNSDZitmI2YTZitmI IDIwMTgg2YUK2KjZh9iv2YEg2KrZhtmF2YrYqSDZiNi62YDZgNmA2LHYsyDYp9mE2YXZh9mA2YDY p9ix2KfYqiDZiNin2YTZgtiv2LHYp9iqINin2YTYudmF2YTZitipINmB2Ykg2YXYrNin2YTYp9iq INin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdmA2Kkg2YjYp9mE2KXYqti12KfZhCDZiNin2YTZ hdix2KfYs9mFINmI2KfZhNil2YLZhtin2Lkg2YTZhNij2YHYsdin2K8g2KfZhNi52KfZhdmE2YrZ hiDZgdmJINmF2KzYp9mEINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNmF2YDY sdin2LPZhSDZg9in2YYg2KfZhti52YLYp9ivINmH2LDYpyDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdmA2YDYrCDY p9mE2YXZh9mG2Yog2YjYp9mE2LDZiiDZiti52LHYtiDZhNmE2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2YbZ gNmC2KfYtyDYp9mE2LnZhdmE2YrYqSDZiNin2YTYudmE2YXZitipINmF2YbZh9inINi52YTZiSDY s9io2YrZhCDYp9mE2YXYq9in2YQg2YTYpyDYp9mE2K3YtdixINin2YTZhdmH2YDZgNin2LHYp9iq INin2YTZhdmK2K/Yp9mG2YrZgNipINmB2YDZgNmKINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZ hdip2Iwg2YXZh9in2LHYp9iqINmC2YrYp9izINin2YTYsdij2Yog2KfZhNi52KfZhSDZiNin2YTY qtij2KvZitmA2YDYsSDZgdmK2YfYjCDYp9mE2LnZgNmA2YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnZgNmA2KfZ hdipINmI2KrZgNmD2YbZiNmE2YjYrNmA2YDZitinINin2YTYp9iq2LXZgNmA2KfZhCDZiNin2YTZ hdi52YTZiNmF2KfYqiDYp9mE2K3ZgNmA2YDYr9mK2KvYqSDYjCDYo9iu2YDZgNmE2KfZgtmK2KfY qiDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDYjCDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDZiNiz2KfY ptmEINin2YTYpdi52YDZgNmA2YTYp9mFINmB2Yog2KfZhNi52YDZgNmA2YTYp9mC2KfYqiDYp9mE 2LnZgNmA2KfZhdip2Iwg2KfZhNi52YDZgNmA2YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2YDZgNipINmI 2KrYt9io2YrZgNmA2YIg2YbYuNmA2YDYp9mFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNis2YDZgNmI2K/YqSDY p9mE2LTZgNmA2YDYp9mF2YTYqdiMINin2YTYudmA2YDZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXZgNmA 2Kkg2YjYp9mE2KXYqti12YDZgNin2YTYp9iqINmI2KrYqNiz2YrYtyDYp9mE2KXYrNix2KfYodin 2KrYjCDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNiq2LHYtNmK2K8g2KfZhNmC2LHY p9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitip2Iwg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg 2YjYs9mE2YjZg9mK2KfYqiDYp9mE2KrZgdin2YjYtiDYp9mE2YHYudin2YTYjCDYp9mE2YXZh9in 2LHYp9iqINin2YTYsNin2KrZitipINmE2K7YqNmK2LEg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnY p9mF2KnYjCDYp9i12YjZhCDYp9mE2KjYsdmI2KrZiNmD2YjZhCDZiNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE 2KrYudin2YXZhCDZhdi5INmD2KjYp9ixINin2YTYtNiu2LXZitin2KouCtin2YTYpdi32KfYsSDY p9mE2LnYp9mFOgotCdmI2LjZitmB2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjY o9mH2K/Yp9mB2YfYpyDZiNmF2LnZiNmC2KfYqiDZhtis2KfYrdmH2KcuIAotCdiu2LXYp9im2LUg 2YjYtdmB2KfYqiDYsdis2YQg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkuIAotCdin2YTY qtmG2LjZitmFINin2YTYpdiv2KfYsdmKINmE2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipLiAK LQnYudmG2KfYtdixINin2YTYpdio2K/Yp9i5INmI2KfZhNil2KjYqtmD2KfYsSDZgdmJINmF2YXY p9ix2LPYqSDYo9mG2LTYt9ipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil 2KrYtdin2YTYp9iqLiAKLQnYp9mE2KzZiNin2YbYqCDYp9mE2LHYptmK2LPZitipINmE2YTYudmE 2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Ykg2LjZhCDYp9mE2KrYrdmI2YTYp9iqINin2YTYrNiv 2YrYr9ipLiAKLQnYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNiq2LfYqNmK2YIg2YbY uNin2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KzZiNiv2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2KkuIAotCdin2YTYudmE 2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KrYsdi02YrYryDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTY pdiv2KfYsdmK2KkgLiAKLQnYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNiz2YTZiNmD 2YrYp9iqINin2YTYqtmB2KfZiNi2INin2YTZgdi52KfZhC4gCi0J2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDY p9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHZiiAuIAotCdin2YTYudmE 2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2YLZiNin2LnYryDYp9mE2KjYsdmI2KrZiNmD2YjZhCDZ iNin2YTZhdix2KfYs9mFINmI2KfZhNil2KrZitmD2YrYqiAKLQnZhdi52YjZgtin2Kog2KfZhNil 2KjYr9in2Lkg2YjYp9mE2KXYqNiq2YPYp9ixINmB2Ykg2YXZhdin2LHYs9ipINin2YTYudmE2KfZ gtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil2KrYtdin2YTYp9iqINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg LgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDOgotCdmF2K/Zitix2Ygg2YjYsdik2LPYp9ih INin2YTYo9mC2LPYp9mFINmI2KfZhNi52KfZhdmE2YjZhiDZgdmJINmF2KzYp9mEINin2YTYudmE 2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil2LnZhNin2YUg2KjYp9mE2YfZitim2KfYqiDY p9mE2K3Zg9mI2YXZitipINmI2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2K7Yp9i12Kkg2YjYp9mE2YPZ iNin2K/YsSDYp9mE2YXZhtmI2Lcg2KjZh9inINin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDY o9mIINio2YbYp9ihINmF2LnZhNmI2YXYp9iqINiv2LnZhSDYp9iq2K7Yp9iwINin2YTZgtix2KfY sS4KCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mF INmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF 2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI2LbZgNmI2Lkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KXZgdin 2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE 2YfZhSDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDI5MDAg2K/Z iNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2Ykg2YTZhNmB2LHYry4gIArYp9mF2YPYp9mG2YrYqSDYqtmG2YHZ itiwINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YHZiiDYqtin2LHZitiuINmI2YXZg9in2YYg2KfYrtixINmC 2K8g2YrYqtmG2KfYs9ioINmF2Lkg2KzZh9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqQoK2YPZhdinINiq 2K/YudmFINin2YTYr9in2LEg2YjYrdiv2Ycg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZ iiDYp9mE2YXYtdi62LHYqSDYqCAxMyDYtNmH2KfYr9ipINmF2LnYqtmF2K/ZhyDZhdmGINis2KfZ hdi52Ycg2YXZitiy2YjYsdmKIFVTQdiu2YTYp9mEIDEwINij2YrYp9mFINmD2YHYqtix2Ycg2KrY r9ix2YrYqNmK2Ycg2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNiq2LnZhNmK2YUg2YjYp9mE2KrYrti3 2YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKINmI2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhCDZ iNin2YTZhdiz2KrYtNmB2YrYp9iqINmI2KfZhNix2LnYp9mK2Kkg2KfZhNi12K3ZitipINmI2KfZ hNmG2YHYtyDZiNin2YTYutin2LIg2YjZhdiu2KrZhNmBINin2YTZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNiu 2K/ZhdmK2Kkg2YjZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNiq2YHYp9i12YrZhCDYp9mE2YXZgdi12YTY qSDZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg2K7Yt9mHINin2YTZiNin2K3Yr9in2KogMjAxOCAK2K7Yt9mHINin 2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Ykg2KfZhNmF2LXYutixINmE2LnYp9mFIDIwMTgK CtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI 2KfYtdmEINmF2LkK2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHY qSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9ivCtis2YjYp9mEIOKAkyDZiNin2KrYsyDYp9ioIDogMDAyMDEx MTI2OTQ2MDgK2YfYp9iq2YEgOiAwMDIwMjM3ODAwNjkzIOKAkyAwMDIwMjM3ODAwNTgzCtmB2KfZ g9izIDogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwrYp9mE2KfZitmF2YrZhCAKU2Fy YUd3YWRpQEdtYWlsLkNvbQpTYXJhR3dhZGlAQWhhZEhyLm9yZwoKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin 2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Ycg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZ hdi12LrYsSDZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINin 2LPYt9mG2KjZiNmEIArZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiAyNNmK2YjZhtmK 2YggINin2YTZiSA1INmK2YjZhNmK2YggMjAxOCDZhQoK2YHYudin2YTZitin2Kog2LTZh9ix2YrZ iNmG2YrZiCDZiNmK2YjZhNmK2YggMjAxONmFCtin2LPZhSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisCdiq2KfY sdmK2K4g2KfZhNin2YbYudmC2KfYryAJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnYsdiz2YjZ hSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Ycg2KfZhNi52YTYp9mC 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgIAkyNNmK2YjZhtmK2Ygg2KfZhNmJIDUg2YrZiNmE2YrZiCAgCdin 2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCAJMjkwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK 2YPZigrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhtmB2Lcg2YjYp9mE2LrYp9iyICAJ MjTZitmI2YbZitmIINin2YTZiSA1INmK2YjZhNmK2YggIAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfY s9i32YbYqNmI2YQgCTI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg 2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqQk42KfZhNmJIDE5INmK2YjZhNmK2YggCdin2YTZgtin 2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhAkyOTAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtmF 2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNix2LnYp9mK2Kkg2KfZhNi12K3ZitipICAJMTUg 2KfZhNmJIDI2INmK2YjZhNmK2YggCgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQJ MjkwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZiNin2LHY ryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSAJMjIg2YrZiNmE2YrZiCDYp9mE2YkgMiDYp9i62LPYt9izIAnYp9mE 2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMjkwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZ igoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)