• =?UTF-8?B?2YXZhiA4INin2YTZiiAxMSDYp9io2LHZitmEIDIwMTjZhSAgc21hcnQgY2l0a

    From a sara@21:1/5 to All on Thu Mar 15 04:31:32 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip CgrYqtmA2YDYudmA2YDZgNmC2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2K8g2KjYp9mE2KrYudin 2YjZhiDZhdi5INin2YTYp9iq2K3Yp9iv2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTY qtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtmI2YXYsdmD2LIg2KfZhNiq2YLYp9mG2Kkg2YTZhNiq 2K/YsdmK2Kgg2YjYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDigJMg2KfZhNiz2YjYr9in 2YYK2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYrtin2YXYsyDYqtmD2YbZiNmE2YjY rNmK2Kcg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZitip IHNtYXJ0IGNpdGllcwog2YXYr9ipINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8g2YXZhiA6IDgg2KfZhNmKIDEx INin2KjYsdmK2YQgMjAxOCDZhQoK2YXZgNmA2YDZgNmC2K/ZhdmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KnZiti5 2KrZhdivINio2YbYp9ihINmF2LPYqtmC2KjZhCDYp9mE2K/ZiNmEINin2YTYp9mGINi52YTZiSDY p9mF2LHZitmGINmK2KrYudmE2YLYp9mGINio2KfZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYsNmD2Yog 2YTYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2KzYp9mG2Kgg2KfZhNit 2YHYp9i4INi52YTZiSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2LfYqNmK2LnZitipINmI2KjYp9mE2KrY p9mE2Yog2LbZhdin2YYg2KzZiNiv2Ycg2KfZhNio2YrYptipINmI2KrYrdiz2YrZhiDYp9mC2KrY tdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNipINio2LTZg9mEINmF2LPYqtmF2LEg2YjZhNinINmK2YXZg9mGINmE 2LDZhNmDINij2YYg2YrYqtmFINin2YTYpyDZhdmGINiu2YTYp9mEINmF2LTYp9ix2YPZhyDYp9mE 2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDYp9mE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitipINmI 2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINin2YTZhdmG2YHYqtit2KkuCtmE2KrY rdmC2YrZgiDZh9iw2Ycg2KfZhNij2YfYr9in2YEg2KrYs9i52Ykg2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE 2K/ZiNmEINmB2Yog2KPZiNix2YjYqNinINmI2KfYs9mK2Kcg2KfZhNmJINmF2Kcg2YrYudix2YEg 2KjYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqdmI2KjYqNiz2KfYt9ip2YrZhdmD2YYg2KfZhNmC2YjZ hCDYqNij2YYg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2KPZiiDYqti52KjZitixINi52YYg2KrZ gdi52YrZhCDYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZhdipINin 2YTZiSDYrNin2YbYqCDYp9mE2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNmF2YPYq9mBINmE2KrZg9mG2YjZ hNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYqNmH2K/ZgSDYrtmE2YIg2KfZgtiq2LXYp9iv INis2YrYryDZiNio2YrYptipINiw2YPZitmHINmI2LnZhNin2YLYp9iqINin2KzYqtmF2KfYudmK 2Ycg2KPZg9ir2LEg2KfYsdiq2KjYp9i32Kcg2YjYo9mK2LbYpyDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYrNmK 2K8g2YTZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNi32KjZiti52YrYqdibINmI2KjZhtin2KEg2KjZhtmK2Ycg 2KfYs9in2LPZitmHINmE2Kcg2YrYqtmFINil2YfYr9in2LHZh9inINmI2YrYs9iq2YHYp9ivINmF 2YbZh9inINio2LTZg9mEINiv2KfYptmFINmB2Yog2LnZhdmE2YrZhyDYp9mE2KrZhtmF2YrYqdib INio2K3ZitirINmE2Kcg2YrYqtmFINin2YfYr9in2LEg2YjZgtiqINij2Ygg2KzZh9ivINij2Ygg 2YXZiNin2LHYryDYqtit2Kog2KPZiiDYtNmD2YQg2YXZhiDYp9mE2KfYtNmD2KfZhCAK2YjZhNi5 2YQg2YXZhiDZhtin2YHZhNipINin2YTZgtmI2YQg2KXZhiDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2KPZ iNix2YjYqNmKINmK2LPYudmJINmE2KjZhtin2KEg2LPYqNi52YjZhiDZhdiv2YrZhtmHINiw2YPZ itmHINin2LnYqtio2KfYsdinINmF2YYg2LnYp9mFIDIwMDcg2KjYrNin2YbYqCDZhdi02LHZiNi5 2KfYqiDZhdiq2YbYp9ir2LHYqSDZgdmKINmD2YjYsdmK2Kcg2YjYp9mE2KfZhdin2LHYp9iqINin 2YTZhdiq2K3Yr9ipINmI2KjYsdmK2LfYp9mG2YrYpyDZiNin2YXYsdmK2YPYp9ibINmI2LnZhNmJ INiw2YTZgyDZitmF2YPZhiDZhNmE2YXYpNiq2YXYsSDYo9mGINmK2YLYr9mFINi12YjYsdmHINin 2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZitipINmB2Yog2KfZhNi52KfZhNmFINiu2YTYp9mEINin2YTYs9mG 2YjYp9iqINin2YTYudi02LHZitmGINin2YTZgtin2K/ZhdipINmI2KrZgtiv2YrZhSDYp9mE2LnY r9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2LPZitmG2KfYsdmK2YjZh9in2Kog2KfZhNmF2KrYudmE2YLYqSDYqNiw 2YTZgy4K2YPZhdinINmK2YfYr9mBINin2YTZhdik2KrZhdixINil2YTZiSDYp9mE2KrYudix2YEg 2LnZhNmJLgrvg7wJ2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiiDYt9io2YrYudipINin2YTYqtmG2YXZitip INin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqSDZgdmKINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdmE2YrY p9iqINmI2KfZhNi52YTYp9mC2Kkg2YXYuSDYp9mE2KzYp9mF2LnYp9iqINin2YTYqtmD2YbZiNmE 2YjYrNmK2KkgCu+DvAnZhdmB2KfZh9mK2YUg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YjYudmE 2KfZgtiq2YfYpyDYqNin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqS4K74O8Cdin2YTY qti52LHZgSDYudmE2Ykg2YXYtNix2YjYudin2Kog2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YHZ iiDYp9mE2LnYp9mE2YUuCu+DvAnYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINiv2YjYsSDYp9mE2KjZhNiv 2YrYp9iqINmB2Yog2LXZhtin2LnYqSDYp9mE2YXYs9iq2YLYqNmEINin2YTYp9is2KrZhdin2LnZ iiDZiNin2YTYqNmK2KbZiiDZhNmE2K/ZiNmE2KkuCu+DvAnZhdmG2KfZgti02Kkg2K/ZiNixINin 2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YHZiiDYqNmG2KfYoSDYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDZiNin 2YTYqNmG2YrYqSDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINin2YTZhdir2KfZhNmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/Z gdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YMK74OYCdmC2YrYp9iv2KfYqiDZhdis2KfZhNizINin2YTZiNiy2LHY p9ihINmI2KfZhNmF2LPYptmI2YTZitmGINi52YYg2LHYs9mFINin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZ hNit2YPZiNmF2YrYqS4gCu+DmAnZgtmK2KfYr9in2Kog2YjYstix2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrY qSDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINmI 2KfZhNmF2K3Yp9mB2LjYp9iqLgrvg5gJ2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2KXYr9in2LHYp9iq INin2YTZgtmK2KfYr9mK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjYstix2KfYqiDYp9mE2YXYtNix2YHYqSDYudmE 2Ykg2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit2YTZitipINmI2KfZhNio2YTY r9mK2KfYqi4K74OYCdin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXY rdmE2YrYqSDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin2YHYuNin2Kog2YjYp9mE2YjZ hNin2YrYp9iqLgrvg5gJ2YXZhdir2YTZitmGINi52YYg2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTZhdis2KrZ hdi5INin2YTZhdiv2YbZiiDYp9mE2YXYudmG2YrZitmGINio2KPYr9in2KEg2KfZhNio2YTYr9mK 2KfYqiDZiNin2YTZhdit2YTZitin2KouCu+DmAnYo9i52LbYp9ihINmH2YrYptipINin2YTYqtiv 2LHZitizINmB2Yog2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin2YTZhdi52KfZh9ivINin2YTYudmE2YrY pyDZiNi32YTYqNipINin2YTYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNi52YTZitinINiw2YjZiiDYp9mE2LnZ hNin2YLYqSDYqNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdit2YTZitipLgrYo9mI2LHYp9mCINin2YTZ hdmA2YDZgNmA2KTYqtmF2YDZgNmA2YDYsQrZitiq2YUg2KfYs9iq2YLYqNin2YQg2KfZhNio2K3Z iNirINmI2YrYqtmFINiq2K3Zg9mK2YXZh9inINmF2YYg2YLZkNio2YQg2KfZhNmE2KzZhtipINin 2YTYudmE2YXZitipINmE2YTZhdik2KrZhdixINmI2KjYudivINil2KzYp9iy2KrZh9inINiq2Y/Y ttmF2YYg2KjYp9mE2K3ZgtmK2KjYqSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZhNmE2YXYpNiq2YXYsdiMINi5 2YTZiSDYo9mGINiq2LHYp9i52Ykg2YHZitmH2Kcg2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2LnZhNmF 2YrYqSDZiNin2YTZhdmG2YfYrNmK2Kkg2YHZiiDZg9iq2KfYqNipINin2YTYqNit2YjYqyDZiNmC 2KfYptmF2Kkg2KfZhNmF2LHYp9is2Lkg2KjZh9in2Iwg2YPZhdinINiz2YrYs9mF2K0g2YTYo9i1 2K3Yp9ioINio2LnYtiDZh9iw2Ycg2KfZhNij2YjYsdin2YIg2KjYttmF2YfYpyDYpdmE2Ykg2YHY udin2YTZitin2Kog2YjYrNmE2LPYp9iqINin2YTZhdik2KrZhdix2Iwg2LnZhNmF2Kcg2KjYo9mG INmD2YQg2YjYsdmC2Kkg2LPZitiq2YUg2YLYqNmI2YTZh9inINiz2YrYqtmFINiu2LXZhSAyNSUg 2YXZhiDZgtmK2YXYqSDYrdi22YjYsSDYp9mE2YXYpNiq2YXYsS4K2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZ htin2LPYqNip2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrY udmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5 2KfYqiDZhdik2KrZhdixINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq 2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYpyDYqNil2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZ hNin2LTYqtix2KfZgyAxMDAwINiv2YjZhNin2LEuINij2YXYsdmK2YPZiiDZhNmE2YHYsdivLgrZ hNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin 2LXZhCDZhdi5CtmG2KfYptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZitioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg 2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwoJ2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CQrZh9in2KrZgTog MDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAyMDIzNzgwMDU4MwrZgdin2YPYszogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDi gJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwpTYXJhR3dhZGlAR21haWwuQ29tCgrYp9mE2K7Yt9ipINin2YTYqtiv 2LHZitio2Kkg2YTZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXY r9in2LHZitipICjZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZ hdi52KrZhdivKSDZhNi52KfZhSAyMDE4CtmIINmG2LHZgdmCINmE2YPZhSDYp9mE2K7Yt9ipINin 2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZhNi52KfZhSAyMDE4INmI2KfZhNiq2Yog2KrYtNiq2YXZhCDYudmE 2Ykg2KjYsdin2YXYrCDZhdiq2K7Ytdi12Kkg2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI 2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqtiMINmI2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix 2YrYqdiMINmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KrYs9mI2YrZgiDZiNin2YTYqNmK2LnYjCDZiNin2YTY pdiv2KfYsdipINin2YTZhdin2YTZitip2Iwg2YjYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXY qdiMINmI2KfZhNmC2KfZhtmI2YbYjCDZiNin2YTZhdiu2KfYstmGINmI2KfZhNmF2LTYqtix2YrY p9iqIC4uINmI2LDZhNmDINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmI2K3Y r9in2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipICjZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHZiNmI 2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfYr9in2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXYqSkg2KfZhNiq2Ykg2YrZhdmG 2K0g2YHZitmH2Kcg2KfZhNiv2KfYsdizINi02YfYp9iv2Kkg2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrY stmI2LHZiSDYp9mE2KfZhdix2YrZg9mK2KkKCtmD2YXYpyDYqtiv2LnZhSDYp9mE2K/Yp9ixINmI 2K3Yr9mHINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutix2Kkg2Kgg MTMg2LTZh9in2K/YqSDZhdi52KrZhdiv2Ycg2YXZhiDYrNin2YXYudmHINmF2YrYstmI2LHZiiBV U0Eg2K7ZhNin2YQgMTAg2KPZitin2YUg2YPZgdiq2LHZhyDYqtiv2LHZitio2YrZhyDZgdmKINmF 2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KrYudmE2YrZhSDZiNin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin 2KrZitis2Yog2YjYpdiv2KfYsdipINin2YTYp9i52YXYp9mEINmI2KfZhNmF2LPYqti02YHZitin 2Kog2YjYp9mE2LHYudin2YrYqSDYp9mE2LXYrdmK2Kkg2YjYp9mE2YbZgdi3INmI2KfZhNi62KfY siDZiNmF2K7YqtmE2YEg2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2K7Yr9mF2YrYqSDZiNmE2YXYstmK 2K8g2YXZhiDYp9mE2KrZgdin2LXZitmEINin2YTZhdmB2LXZhNipINmG2LHZgdmCINmE2YPZhSDY rti32YfYp9mE2YjYp9it2K/Yp9iqIDIwMTgK2YHYudin2YTZitin2Kog2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZ itix2KfYqiDYtNmH2LEg2YXYp9ix2LMg2YjYp9io2LHZitmEINmI2YXYp9mK2YgyMDE42YUK2KfZ hNil2LnYqtmF2KfYryA62YXYudmH2K/Yp9mE2KrZhtmF2YrYqdin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgLSDZ g9mE2YrYqdil2K/Yp9ix2KnYp9mE2KPYudmF2KfZhCAtINis2KfZhdi52KnZhdmK2LLZiNix2YoK 2KfZhNmF2KfZhtitIDrYrNin2YXYudip2YXZitiy2YjYsdmKIC0g2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqtin 2YTZhdiq2K3Yr9ip2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmG2YLZiNmFINio2KrZhtmB2YrYsCDYp9mE 2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KjYo9mD2KvYsSDZhdmGINio2YTYryDZgdmKINmG2YHYsyDYp9mE2KrY p9ix2YrYriDYrdiq2Ykg2YrYs9i32YrYuSDYo9mKINmB2LHYryDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB 2Yog2KfZhNio2YTYryDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINit2LPYqCDYuNix2YjZgSDYp9mE2LnZhdmE INmI2KfZhNiq2KfYtNmK2LHYp9iqCgrYudmG2YjYp9mGINin2YTZhdik2KrZhdixCQkJ2YXZhgkJ Cdin2YTZiQnZhNmE2KrYs9is2YrZhArYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDYp9mE2LnYsdio2Ykg2KfZhNiu 2KfZhdizINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9iv2KfYsdipINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog4oCT INin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZitipIOKAkyBzbWFydGNpdGllcwoKOCDYp9io2LHZitmECTEx INin2KjYsdmK2YQJ2KfYtti62Lcg2YfZhtinCgrZhNmE2KrYs9is2YrZhCDYp9mE2LHYrNinINih INi22LrYtyDYudmE2Ykg2LnZhtmI2KfZhiDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEgICAJ2YXZhgnYp9mE 2YkJ2KfZhNmF2YPYp9mGCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrY sdin2KrZitis2YkKMTgJMjkg2YXYp9ix2LMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Ycg4oCTINin2LPYt9mG2KjZ iNmEIOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrYpwrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYrNmI2K/YqSDYp9mE2K7Yr9mF 2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCjEJMTIg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLYp9mH2LHZhyDigJMg 2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYp9iv 2KfYsdipINin2YTZhdin2YTZitipCjgJMTkg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLYp9mH2LHZhyDigJMg 2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix 2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkKMTUJMjYg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLY p9mH2LHZhyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZ itixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin2LnZhdin2YQKMjkJOCDZhdin2YrZiAnYp9mE2YLYp9mH2LHZ hyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitix2KfY r9in2LHYqSDYp9mE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipCjI5CTgg2YXYp9mK2YgJ2KfZ hNmC2KfZh9ix2Ycg4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrYpwoK2YXZhNit 2YjYuNmHLyAg2KfZhdmD2KfZhtmK2Kkg2KrZhtmB2YrYsCDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHYp9iq INmBINmF2YPYp9mGINmI2KrYp9ix2YrYriDYp9iu2LEg2YrZhtin2LPYqCDYrNmH2KfYqtmD2YUg 2KfZhNmF2YjZgtix2KkgCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)