• Bluetooth

  From Ken Olson@21:1/5 to All on Tue Feb 15 12:00:28 2022
  https://youtu.be/sQ9lVvIM6J0
  --
  ÄLSKAR - Fänga Dagen

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)