• =?UTF-8?B?2KfZhNmG2YjYp9it2Yog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YHZiiDYpdiv2KfYsdipI

    From =?UTF-8?B?2LPZhdixINi12KjYsdmJ?=@21:1/5 to All on Mon Jan 29 04:39:21 2018
    Ctin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qQrYqti52YTZhiDYudmGINio2K/YoSDYqNix2KfZhdis2YfYpyDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg 2YHZiiDZhdis2KfZhCDYp9mE2YbZiNin2K3ZiiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZgdmKINil2K/Yp9ix 2Kkg2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiAK2YjYs9mI2YEg2KrZgdiq2K0g2LPZhNiz2YTZ hyDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2K3Ys9in2KjZitipINio2YXYpyDZitiq2LnZhNmCINioINi3 2LHZgiDYrdiz2KfYqNin2Kog2KfZhNix2YjYp9iq2Kgg2YjYp9mE2KPYrNmI2LEg2KrYrdiqINin 2LPZhSAK2KfZhNmG2YjYp9it2Yog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YHZiiDYpdiv2KfYsdipINi02KbZ iNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYgKNix2YjYp9iq2Kgg2YjZhdiy2KfZitinKQrYrtmE2KfZhCDY p9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhjI5OjI1INmF2KfYsdizIArZh9iw2Ycg2KfZhNiv2YjYsdipINiq2YLY r9mFINmE2YMg2YbYuNix2Kkg2LTYp9mF2YTYqSDZhNmE2YXZgdin2YfZitmFINmI2KfZhNmF2YfY p9ix2KfYqiDZgdmKINmF2KzYp9mEINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KrY s9in2LnYryDZgdmKINiq2YbZhdmK2Kkg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZ iiDYpdiv2KfYsdin2Kog2YjYo9mC2LPYp9mFINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg2KjY p9mE2KPYrNmH2LLYqSDZiNin2YTYr9mI2KfYptixINin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2KjYtdmB2Kkg 2LnYp9mF2Ycg2YjYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINio2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNin2YTYo9mC 2LPYp9mFINin2YTZhdin2YTZitipINio2KrZhNmDINin2YTYo9is2YfYstipINio2LXZgdipINiu 2KfYtdmHINi52YTZiSDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2YXZhtmH2Kwg2KfZhNi52YTZhdmKINin 2YTYs9mE2YrZhSDZgdmKINin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2LnZhiDYsdmI2KfYqtioINmI2YXYstin 2YrYpyDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2LDZhNmDINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2K/Ysdin2LPYqSDY rdin2YTYp9iqINi52YXZhNmK2Kkg2YjYqti32KjZitmC2YrYqS4g2YfYsNinINio2KfZhNil2LbY p9mB2Kkg2KXZhNmJINiq2LLZiNmK2K/Zh9mFINio2KfZhNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv 2YrYq9ipINmB2Yog2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNipINi52YYg2KrZhNmDINin2YTY sdmI2KfYqtioINmI2KfZhNmF2LLYp9mK2Kcg2YHZiiDYpdi32KfYsSDYqtmC2YrZitmFINmI2LHZ gtin2KjYqSDZh9iw2Kcg2KfZhNmG2YjYuSDZhdmGINin2YTYpdmG2YHYp9mCLiAK2YjZitmH2K/Z gSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINin2YTZiSDYp9mE2YXYudix2YEg2KfZhNi02KfZhdmE2Kkg2YTZ hNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNin2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2LnZhtmK2Kkg2KjYp9mE2YbZ iNin2K3ZiiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZhNi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg2K3ZiNmE INin2YTZhdi02KfZg9mEINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZitipINmI2KfZ hNiq2YPYp9mE2YrZgSDYp9mE2YXYsdiq2KjYt9ipINio2LnZhti12LEg2KfZhNi52YXZhCDZhdi5 INmF2YLYqtix2K3Yp9iqINio2K3ZhNmI2YQg2LnZhNmF2YrZhyDZiNi52YXZhNmK2Ycg2YTYqtmE 2YMg2KfZhNmF2LTYp9mD2YQg2YjYp9mD2KrYs9in2Kgg2KfZhNmF2YfYp9ix2Kkg2KfZhNi52YXZ hNmK2Kkg2YjYp9mE2K7YqNix2Kkg2KfZhNmE2KfYstmF2Kkg2YTYs9mI2YIg2KfZhNi52YXZhC4K 2YXZiNis2YfZhyDZh9iw2Kcg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2Yk6Ctin2YTZhdmH2KrZhdmI 2YYg2KjYp9mE2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDY p9mE2YXYqti52YTZgtipINio2KfZhNix2YjYp9iq2Kgg2YjYp9mE2KPYrNmI2LEg2YjYp9mE2YXZ hdmK2LLYp9iqINin2YTZhdmC2K/ZhdipINmE2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YXZhtmH2YUg2LHYpNiz 2KfYoSDYp9mC2LPYp9mFINin2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYp9mE2YXY rdin2LPYqNmI2YYg2YHZitmH2Kcg2YjYrNmF2YrYuSDYp9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB2Yog2KfZ hNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYqNin2YTYo9is2YfYstipINmI2KfZhNiv2YjY p9im2LEg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDYqNi12YHYqSDYudin2YXYqSDZiNin2YTYudin2YXZhNmI 2YYg2YXZhtmH2YUg2YHZiiDYpdiv2KfYsdin2Kog2YjYo9mC2LPYp9mFINi02KbZiNmGINin2YTZ hdmI2LjZgdmK2YYg2KjYtdmB2Kkg2K7Yp9i12Kkg2YjZg9mEINiw2Yog2LXZhNipLgrZg9mF2Kcg 2KrYs9iq2YfYr9mBINmD2KfZgdipINmF2K/Zitix2Ygg2YjYsdik2LPYp9ihINin2YTYo9mC2LPY p9mFINmI2YbZiNin2KjZh9mFINmI2YXYs9in2LnYr9mK2YfZhSDZiNin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg 2YTYqtmI2YTZiiDYp9mE2YXZhtin2LXYqCDYp9mE2YXYrtiq2LXYqSDYqNij2LnYr9in2K8g2KfZ hNix2YjYp9iq2KguCtix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINij 2YXYsdmK2YPZiiDZhNmE2YHYsdivINmKINiq2LnZgtivINin2YTYr9mI2LHYp9iqINmB2Yog2KfZ hNmC2KfZh9ix2KnYjCDYr9io2YrYjCDYpdiz2LfZhtio2YjZhC4gINmI2YrZiNis2K8g2YTYr9mK 2YbYpyDYp9mK2LbYpyDYp9iz2LnYp9ixINiu2KfYtdipINmE2YTZhdis2YXZiNi52KfYqiDZiNin 2YTZh9mK2KbYp9iqINin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2YjYp9mE2K7Yp9i12Kkg2YjZhdmG2LPZiNio 2Yog2K/ZiNmEINin2YTYrtmE2YrYrC4K2YPZhdinINiq2K/YudmFINin2YTYr9in2LEg2YjYrdiv 2Ycg2KfZhNiv2YjYsdin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQg 2KjYudiv2K8g2YXYqtmG2YjYuSDZhdmGINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2Kkg 2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog2YXYqti52K/Yr9ipINmF2YbZh9inINin2YTYrdmI2LPYqNipINin 2YTYs9it2KfYqNmK2KnYjCDYp9mE2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52KnYjCDZiNmG 2LjZhSDYqtij2YXZitmGINin2YTZiNir2KfYptmCINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2KnYjCDY pdiv2KfYsdipINin2YTYrNmI2K/YqSDZiNin2YTYrdmD2YjZhdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZ htmK2Kkg2YjYp9mE2KrYr9mB2YLYp9iqINin2YTZhtmC2K/ZitipINmI2KfYudiv2KfYryDYp9mE 2YXZiNin2LLZhtin2KrYjCDYqtij2YfZitmEINin2YTZgtin2K/YqSDZiNin2YTZhdiv2YrYsdmK 2YYg2YjZhNiq2YjYp9i12YQg2YjZhdi52LHZgdmHINin2YTZhdit2KrZiNmK2KfYqiDYp9mE2KrY r9ix2YrYqNmK2Kkg2YbYsdmB2YIg2YTZg9mFINiu2LfZhyDZiNit2K8g2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg 2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhCDZhNi52KfZhSAyMDE4INmFLgrZhNmE2KfYs9iq2YHYs9in2LEg 2YjYp9mE2LHYryDYudmE2Ykg2YPZhCDYo9iz2KfZhNiq2YPZhSDZiNmE2YTYqtiz2KzZitmEINio 2KfZhNiv2YjYsdin2Kog2YjZhdi52LHZgdipINin2YTZhdit2KrZiNmJINin2YTYudmE2YXZiiDZ iti02LHZgdmG2Kcg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYudmD2YUK2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit 2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK2YfYp9iq2YEg MDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczIC0wMDIw MjM1ODY2MzIzCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQoKCgoK2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin 2YTYudix2KjZitipINio2KrZgtiv2YrZhSDZgdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2KfYqNix2YrZ hCDZhNi52KfZhSAyMDE42YUg2YXZiNi22K0g2KjYp9mE2KzYr9mI2YQg2KfZhNiq2KfZhNmKOgrZ gdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2KfYqNix2YrZhCDZhNi52KfZhSAyMDE42YUKICAK2YUJ2YXZ g9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrYrgnYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3 CjEJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMSDYp9mE2Ykg Ndil2KjYsdmK2YQJ2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYqtmD2KfZhdmE2Kkg2YTZhNiz2YPY sdiq2KfYsdmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir2KkgCjIJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDY p9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMSDYp9mE2YkgNdil2KjYsdmK2YQJ2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZ hNit2KfYs9ioINin2YTYo9mE2Ykg2YHZiiDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZ iNin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfYudiv2KfYryDYs9mE2YUg2KfZhNix2YjYp9iq2KgKMwnYr9io 2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxINin2YTZiSA12KXYqNix 2YrZhAnYp9mE2KPYs9izINin2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNmF2KrYt9mE2KjYp9iqINin2YTY o9iz2KfYs9mK2Kkg2YTZhNmC2KfYr9ipINmI2KfZhNmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZ itmK2YYKNAnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxINin 2YTZiSA12KXYqNix2YrZhAnYp9mE2YLZitin2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSDZhNmB2LHZgiDY p9mE2KfYstmF2KfYqiDZiNin2K/Yp9ix2Ycg2KfZhNin2KrYtdin2YTYp9iqINiq2K3YqiDYp9mE 2LfZiNin2LHYpiDZiNin2YTYtti62YjYtyAKNQnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin 2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YY4INin2YTZiSAxN9il2KjYsdmK2YQJ2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTY qtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipCjYJ2K/Y qNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGOCDYp9mE2YkgMTLYpdio 2LHZitmECdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqSDZhNmE2KzZiNiv 2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2KkgCjcJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH 2LHYqQnZhdmGOCDYp9mE2YkgMTLYpdio2LHZitmECdiq2YbZhdmK2Ycg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfY qiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE2KfYs9iq2LTYp9ix2YrYqdiMINmD2KrYp9io2Ycg 2YjYqtit2YTZitmEINin2YTZhti1INin2YTZgtin2YbZiNmG2Yog2YjYo9i12YjZhCDYp9mE2KrZ gdiz2YrYsSAKOAnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YY4 INin2YTZiSAxMtil2KjYsdmK2YQJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYutmK2YrYsSDZiNiq2K3Ys9mK 2YYg2YXZhtin2K4g2KfZhNi52YXZhCDZgdmKINin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2KfZhNmF2LnYp9i1 2LHYqSAKOQnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxNSDY p9mE2YkgMTnYpdio2LHZitmECdin2K/Yp9ix2Ycg2YXYrtin2LfYsSDYp9mE2KfYptiq2YXYp9mG CjEwCdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjE1INin2YTZ iSAxOdil2KjYsdmK2YQJ2KfZhNiq2YXZitiyINmB2Yog2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnY p9mF2Kkg2YjYqNmG2KfYoSDYtNio2YPZhyDYp9iq2LXYp9mE2KfYqiDZgdi52KfZhNmHIAoxMQnY r9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxNSDYp9mE2YkgMTnY pdio2LHZitmECdin2K/Yp9ix2Ycg2KfZhNit2LPYp9io2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINmI 2KfZhNmF2KfZhCDYp9mE2LnYp9mFCjEyCdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC 2KfZh9ix2KkJ2YXZhjE1INin2YTZiSAxOdil2KjYsdmK2YQJ2KfZhNmC2YrYp9iv2Kkg2YjYqNmG 2KfYoSDZiNin2K/Yp9ix2Ycg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Yog2LjZhCDZ hdmG2YfYrNmHINin2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSAKMTMJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i3 2YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMjIg2KfZhNmJIDI22KXYqNix2YrZhAnYp9mE 2YXYudin2YrZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDYp9mE2YXYs9iq2K7Yr9mF2Kkg2YHZiiDY p9i52K/Yp9ivINin2YTZgtmI2KfYptmFINin2YTZhdin2YTZitipIAoxNAnYr9io2YogLyDYpdiz 2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYyMiDYp9mE2YkgMjbYpdio2LHZitmECdiq 2YLZhtmK2Ycg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2K/ZiNix2YfYpyDZgdmKINiv2LnZhSDYp9mE 2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgCjE1Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmE IC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjIyINin2YTZiSAyNtil2KjYsdmK2YQJ2KfZhNin2KrYtdin 2YTYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjZgdmGINin2YTYqti52KfZhdmEINmF2Lkg2KfZhNin 2K7YsdmK2YYgCjE2Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjIv NCAtMy81Cdin2YTYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2YXYudin2LXYsdipINmI2KfZhNit2K/Zitir 2Kkg2YHZiiDYp9iv2KfYsdmHINin2YTYrNmI2K/YqQrZhNmE2KrZiNin2LXZhCDZiNin2YTYp9iz 2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi52YTZhdmKINmK2LHY rNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mEINio2YDZgNmA2YDZgCAgINmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdis INin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECgrYoyAvINmH2YjZitiv2Kcg 2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQgLyDZiNin2KrYszogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK2KjYsdmK 2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbSAmINmF2YjZgti5INin 2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmKOiB3d3cuYWhhZGhyLm9yZwrZh9in2KrZgTogMDAyMDIzNzgwMDU4 MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYszogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMy MwoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)