• =?UTF-8?B?2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZi

    From gwadi sara@21:1/5 to All on Mon Dec 11 04:49:39 2017
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrYqNiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CiBN aW5pIE1CQSBpbiAgSFJNCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g 2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQrZiNin2YTZhdmF2YbZiNit INmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF 2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDY r9io2Yog4oCTINin2YTZgtin2YfYsdipCtmF2YjYudivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDZhdmG IDcgINin2YTZiSAxOCDZitmG2KfZitixIDIwMTgg2YUK2KjZh9iv2YEg2KrYsdiz2YrYriDZhdmB 2YfZiNmFINij2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Ycg2KfYtdmEINmF2YYg2KPY tdmI2YQg2KfZhNmF2YbYuNmF2YfYjCDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfYrtiq2YrYp9ixINi32LHZgiDY p9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmHINio2YXYpyDZ iti22YXZhiDZgdi52KfZhNmK2KrZh9inINmI2KrYstmK2K8g2YXZhiDZgtiv2LHYqtmH2Kcg2LnZ hNmJINiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNij2YfYr9in2YHYjCDZiNin2YTYudix2LYg2YTZhNmF2YHYp9mH 2YrZhSDZiNin2YTZhdi52KfYsdmBINin2YTYrdiv2YrYq9mHINmB2Ykg2YXYrNin2YQg2KXYr9in 2LHZhyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINmI2KrYrdiv2YrYryDYp9mE2YLY r9in2LHYqiDYp9mE2YTYp9iy2YXZhyDZhNmE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INio2YrYptmHINin2YTZ hdmG2LjZhdmHINin2YTZhdix2KrYqNi32Ycg2KjYs9mI2YIg2KfZhNi52YXZhNiMINmD2KfZhiDY p9mG2LnZgtin2K8g2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTYsNmK INmK2KrZhtin2YjZhCDYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9it2KrZitin2KzYp9iqINmF2YYg2KfZhNmF 2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2YfYjCDYp9mE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINin2YTZhdmI2KfY sdivINin2YTYqNi02LHZitmHINmI2KrYr9ix2YrYqNmH2Kcg2YjYqtit2YHZitiy2YfYpyDZiNiq 2LHZgtmK2KrZh9in2Iwg2KrYrti32YrYtyDZiNiq2YbZhdmK2Ycg2KfZhNmF2LPYp9ixINin2YTZ iNi42YrZgdmJINmE2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmH2Iwg2KXYr9in2LHZhyDYqtiv 2LHZitioINmI2KrZhtmF2YrZhyDZhdmH2KfYsdin2Kog2YXYr9mK2LHZiSDYp9mE2YXZiNin2LHY ryDYp9in2YTYqNi02LHZitmH2Iwg2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2KvZhyDZgdmJ INiq2LfZiNmK2LEg2YjYqNmG2KfYoSDYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINin 2YTYp9iv2KfYsdmHINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrZhyDZhNmE2YXZiNin2LHYryDYp9mE 2KjYtNix2YrZhyDZgdmJINi22YjYoSDZhdiq2LrZitix2KfYqiDYp9mE2LnZiNmE2YXZh9iMINin 2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdmHINmE2KXYr9in2LHZhyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDY p9mE2KjYtNix2YrZh9iMINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjY tNix2YrZhyDZiNin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2KjYtNix2YnYjCDYp9mE2KjYudivINin2YTYp9mC 2KrYtdin2K/ZiSDZiNin2YTZhdin2YTZiSDZiNin2YTYqtiz2YjZitmC2Ykg2YTYpdiv2LHYp9mH INin2YTZhdmA2YDZgNmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmH2Iwg2KfYrtiq2YrYp9ixINin2YTZ g9mB2KfYodin2Kog2YXYr9iu2YQg2YTYrtmB2LYg2KrZg9mE2YHZhyDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiM INiz2YXYp9iqINmI2KrYrdiv2YrYp9iqINi52LXYsSDYp9mE2LnZiNmE2YXZhyDYudmE2Ykg2YbY uNin2YUg2KfZhNij2LnZhdin2YQg2KfZhNis2K/Zii4K2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw 2YTZgyA6INin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YHZ iiDYp9mE2YLYt9in2LnZitmGINin2YTYrdmD2YjZhdmKINmI2KfZhNiu2KfYtSDZiNmF2KTYs9iz 2KfYqtiMINin2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdiv2YbZgNmA2YDZitiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjY sdik2LPYp9ihINij2YLYs9in2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix 2YrYqdiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YbY jCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINin2YTYqti32YjZitixINin2YTY pdiv2KfYsdmK2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTYtNim 2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitip2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg2KrYrti32YrY tyDYp9mE2YLZiNmJINin2YTYudin2YXZhNip2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiM INmF2K/Ysdin2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINmI2KPYrti1 2KfYptmK2Ygg2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqti32YjZitixINij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2LnZ hdmE2Iwg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmD2YQg2YXZhiDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2YjY p9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2YjYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDZiNi0 2YDZgNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix 2YouCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mF INmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF 2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI2LbZgNmI2Lkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KXZgdin 2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE 2YfZhSDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDI5MDAg2K/Z iNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2Ykg2YTZhNmB2LHYry4gCgoKCgoK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZhtin2KbY qCDZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqArYoyAvINiz2KfYsdipINi52KjYryDYp9mE2KzZiNin 2K8K2KzZiNin2YQg4oCTINmI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOArZh9in2KrZgSA6 IDAwMjAyMzc4MDA2OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA1ODMK2YHYp9mD2LMgOiAwMDIwMjM3ODAwNTcz IOKAkyAwMDIwMjM1ODY2MzIzCtin2YTYp9mK2YXZitmEIApTYXJhR3dhZGlAR21haWwuQ29tClNh cmFHd2FkaUBBaGFkSHIub3JnCgogCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjY p9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsSAoINin2YTZgtin 2YfYsdmHLSDYr9io2YogKSDZhdmGIDcg2KfZhNmJIDE4INmK2YbYp9mK2LEgMjAxONmFIAoK2YXY p9is2LPYqtmK2LEg2YXZh9mG2Yog2YrYudmC2K8g2YHZiiDZhtmB2LMg2KfZhNi02YfYsQrYp9iz 2YUg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrAnYqtin2LHZitiuINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gCdmF2YPYp9mG INin2YTYp9mG2LnZgtin2K8J2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgwrZhdmA2YDZgNmA2KfY rNiz2KrZitixINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2LnZhNmK2YUJMTQg4oCTIDI12YrZhtin2YrYsQnY p9mE2YLYp9mH2LHYqSAtINin2LPYt9mG2KjZiNmECTI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD 2YoK2YXZgNmA2YDZgNin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq 2YrYrNmKCTIx2YrZhtin2YrYsSAtMdmB2KjYsdin2YrYsQnYtNix2YUg2KfZhNi02YrYriAtINiv 2KjZigkyOTAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCgoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)