• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2

    From =?UTF-8?B?2LPZhdixINi12KjYsdmJ?=@21:1/5 to All on Thu Nov 2 05:39:15 2017
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQog2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZ gNmA2LnZgtivCtin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZigrYp9iz2KrYsdin2KrZ itis2YrYp9iqINmI2LPZitin2LPYp9iqINin2YTYpdit2YTYp9mEINmI2KrZg9mI2YrZhiDYp9mE 2LXZgSDYp9mE2KvYp9mG2Yog2YXZhiDYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqKSApCtiu2YTYp9mEINin2YTZ gdiq2LHYqSA6INmF2YYgNyDYp9mE2YkgMTEg2YrZhtin2YrYsSAyMDE4INmFCtmF2YPYp9mGINin 2YTYpdmG2LnZgtin2K8gOiDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdix INin2YTYudix2KjZitipCtin2YTYo9mH2YDZgNmA2YDZgNmA2K/Yp9mBOgpvICAgICAg2KfZhNiq 2LnYsdmBINi52YTZiSDZhdmI2YLYuSDZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNi12YEg2KfZhNir2KfZhtmK INmF2YbYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YTZhNmF2YbYuNmF 2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqS4KbyAgICAgINmC2YrYp9izINmI2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2YPZ gdin2KHYp9iqINin2YTYrtin2LXYqSDYqNmC2YrYp9iv2KfYqiDYp9mE2LXZgdin2YTYq9in2YbZ ii4KbyAgICAgINmB2YfZhSDZiNiq2LfYqNmK2YIg2KfZhNmF2YbYp9mH2Kwg2YjYp9mE2KPYs9in 2YTZitioINin2YTYrtin2LXYqSDYqNil2LnYr9in2K/ZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNi12YEg2KfZ hNir2KfZhtmKLgpvICAgICAg2KfZhNiq2K/YsdioINi52YTZiSDYpdi52K/Yp9ivINiu2LfYtyDY p9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2LDYp9iq2YrYqdmE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYtdmBINin2YTY q9in2YbZii4KbyAgICAgINiq2LXZhdmK2YUg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiu2KfYtdipINio 2KXYudiv2KfYryDZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNi12YHYp9mE2KvYp9mG2YouCtin2YTZhdi02YDZ gNmA2YDYp9ix2YPZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmI2YY6Cm8gICAgICDYo9i52LbYp9ihINin2YTYpdiv 2KfYsdin2Kog2KfZhNi52YTZitinLgpvICAgICAg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDY p9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKLgpvICAgICAg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KXYr9in2LHYp9iq INin2YTZhdix2LTYrdmI2YYg2YTZhdmG2KfYtdio2YLZitin2K/ZitipLgpvICAgICAg2YXYr9ix 2KfYoSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqS4KbyAgICAgINmF2K/Ysdin2KEg2KrY rti32YrYtyDYp9mE2YLZiNmJINin2YTYudin2YXZhNipLgpvICAgICAg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE 2KrYr9ix2YrYqCDZiNin2YTYqti32YjZitix2KfZhNmI2LjZitmB2YouCgogCtio2LHYp9mF2Kwg 2KrYudmC2K8g2YHZiSDZhtmB2LMg2KfZhNi02YfYsQrYp9mE2LHYs9mI2YUg2KjYp9mE2K/ZiNmE 2KfYsQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdij2LPZhSDYp9mE 2YbYtNinINi3CdmFCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhiA3INin2YTZiSAxMSDZitmG2KfZ itixCdil2LnYr9in2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix2YrYuSDZiNin2YTYrti32Lcg2YjYp9mE2YXZiNin 2LLZhtin2KoJMQoxNDAwCdiv2KjZiQnZhdmGIDcg2KfZhNmJIDExINmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNil 2K3Ytdin2KEg2YjYr9mI2LHZh9inINmB2Ykg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYp9mE2YXYqtin2KjY udipINmI2KXYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqCTIKMTQwMAnYr9io2YkJ2YXZhiA3INin 2YTZiSAxMSDZitmG2KfZitixCdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg 2YHZiSDYo9i52YXYp9mEINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqQkz CgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZ iNin2LXZhCDZhdi5CtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZ iNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mE L9mI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0g MDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczLSAwMDIwMjM1ODY2MzIzCkhyaG93 aWRhQGdtYWlsLmNvbQogCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)