• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2

    From doniak530@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Jul 16 06:18:17 2018
    2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtmG2LjYp9mFINi22KjYtyDYp9mE2YXYrtin2LfYsSDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmG2YLY p9i3INin2YTYrdix2KzYqQoxNiA6IDIwINiz2KjYqtmF2KjYsSAyMDE4INmFCtin2LPYt9mG2KjZ iNmEIOKAkyDYp9mE2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2KfZhNiq2LHZg9mK2KkKCtmE2YTYrdi12YjZhCDY udmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq2YHYp9i12YrZhCDZiNin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix 2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi52YTZiiDYp9mE2KjZitin2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZ itmA2YDYqSA6Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2YXZiNio2KfZitmEIC8gMDAyMDEw MDc1NzAwNDEK2KrZitmE2YHZiNmGINij2LHYttmA2YogLyAwMDIwMjM1ODc4OTQzCtmB2KfZg9iz IC8gMDAyMDIzNzc5NTYyMArYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YogLyByYWRh bUBnZmZ2dC5jb20KCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)