• =?UTF-8?B?2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINio2KrZgtiv2

    From =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYs@21:1/5 to All on Mon Jun 25 05:09:20 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrZgtiv2YUg2KfZhNiv2YjY sdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZgdmKCtin2YTYrNmI2KfZhtioINin2YTZgtin2YbZiNmG 2YrYqSDZiNin2YTZgdmG2YrYqSDZhNit2YXYp9mK2Kkg2KPZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfY qiAK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMiDYp9mE2YkgMTEg2LPYqNiq2YXYqNixIDIw MTgg2YUg2KjYp9mE2YLYp9mH2LHYqQoK2KjZh9iv2YEgOiAg2KXYt9mE2KfYuSDYp9mE2YXYtNin 2LHZg9mK2YYg2LnZhNmJINin2YTYrNmI2KfZhtioINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTZ gdmG2YrYqSDZhNit2YXYp9mK2Kkg2KPZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNmF2Kcg2YfZ iiDYp9mE2YXYrtin2LfYsSDYp9mE2KrZiiDYqtmH2K/YryDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjZ hdi12KfYr9ix2YfYp9iMINii2YTZitin2Kog2YjZiNiz2KfYptmEINmI2KPYr9mI2KfYqiDYp9mE 2K3Zhdin2YrYqSDYp9mE2KrZgtmG2YrYqSDZiNin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YTZhNmF2LnZhNmI 2YXYp9iq2Iwg2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYrdmF2KfZitipINin2YTZhdi52YTZiNmF 2KfYqtibINmD2KfZhtiqINmH2LDZhyDYp9mE2YjYsdi02Kkg2YjYp9mE2KrZiiDYqti52LHYtiDZ hdmGINiu2YTYp9mEINil2LfYp9ix2YfYpyDYp9mE2LnYp9mFINil2YTZiTog2YXZgtiv2YXYp9iq INiq2YLZhtmK2Kkg2LnZhiDYo9mF2YYg2KfZhNi02KjZg9in2Kog2YjYp9mE2KzYsdmK2YXYqSDY p9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipINmI2K3Zhdin2YrYqSDYo9mF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY p9iq2Iwg2KfZhNit2YXYp9mK2Kkg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipINmE2YTZhdi52KfZhdmE2KfY qiDYp9mE2LHZgtmF2YrYqSDZiNin2YTYqNmG2YjZgyDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitip2Iwg 2YXZiNmC2YEg2KfZhNiq2LTYsdmK2LnYp9iqINin2YTZhdit2YTZitipINmF2YYg2KfZhNmF2LnY p9mF2YTYp9iqINin2YTYsdmC2YXZitipINmI2KfZhNiq2KzYp9ix2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZ iNmG2YrYqdiMINit2KzZitipINin2YTYpdir2KjYp9iqINmB2Yog2KfZhNmF2LnYp9mF2YTYp9iq INin2YTYsdmC2YXZitipINmI2KfZhNiq2KzYp9ix2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqdiM INij2YXZhiDZiNiz2YTYp9mF2Kkg2YbYuNmFINin2YTZhdi52KfZhdmE2KfYqiDYp9mE2KXZhNmD 2KrYsdmI2YbZitipINmB2Yog2KfZhNio2YbZiNmDINmI2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2YXY p9mE2YrYqSDZiNin2YTZhdi12LHZgdmK2KnYjCDYo9i02YPYp9mEINin2YTYp9i52KrYr9in2KEg 2LnZhNmKINio2LfYp9mC2KfYqiDYp9mE2KfYptiq2YXYp9mGINmI2KPZhti42YXYqSDYp9mE2KPZ hdin2YYg2KfZhNmF2KrZiNmB2LHYqSDZhNmH2KfYjCDYp9mE2KrZg9mK2YrZgSDYp9mE2YLYp9mG 2YjZhtmKINmE2YTYp9i52KrYr9in2KEg2LnZhNmKINio2LfYp9mC2KfYqiDYp9mE2KfYptiq2YXY p9mGINmI2KPZhti42YXYqSDYp9mE2KPZhdin2YYg2KfZhNmF2KrZiNmB2LHYqSDZhNmH2Kcg2YjZ gdmCINin2YTYqti02LHZiti52KfYqiDYp9mE2YLYp9im2YXYqdiMINi62LPZitmEINin2YTYo9mF 2YjYp9mEINmI2KrZhdmI2YrZhCDYp9mE2KXYsdmH2KfYqCDYudio2LEg2KfZhNil2YbYqtix2YbY qtiMINin2YTYr9iu2YjZhCDYutmK2LEg2KfZhNmF2LTYsdmI2Lkg2LnZhNmJINin2YTYtNio2YPY qSDZiNiq2K/ZhdmK2LEg2KfZhNi02KjZg9in2Kog2KPZiCDYqti52LfZitmE2YfYpyDYo9mIINin 2YTYp9iz2KrZitmE2KfYoSDYudmE2YrZh9in2Iwg2KfYrtiq2LHYp9mCINin2YTYtNio2YPYp9iq INmI2KfYtdi32YrYp9ivINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYqNin2LXYt9mG2KfYuSDZhdmI2KfZ gti5INi52YTZiiDYp9mE2KXZhtiq2LHZhtiq2Iwg2KfZhNin2LPYqtmK2YTYp9ihINi52YTZiiDY qNmK2KfZhtin2Kog2KfZhNio2LfYp9mC2KfYqiDYp9mE2KfYptiq2YXYp9mG2YrYqSDYudio2LEg 2KfZhNil2YbYqtix2YbYqi4K2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgzoK2YPYp9mB2Kkg 2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmC2LfYp9i5INmG2LjZhSDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjY p9mE2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDYqNmD2KfZgdipINin2YTZiNiy2KfY sdin2Kog2YjYp9mE2YfZitim2KfYqiDZiNin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YjYp9mE2YXZhti42YXY p9iqINmI2KfZhNio2YbZiNmDINmI2KfZhNmF2K7Yqti12YrZhiDYqNin2YTYqtis2KfYsdipINin 2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YjZg9mEINiw2Yog2LXZhNipLgrYqtij2YPZitivINin2YTZ hdi02KfYsdmD2KkK2YrYqtmFINil2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDY p9mE2LHYs9mF2Yog2KfZiCDYqti52KjYptipINin2YTZhtmF2YjYsNisINin2YTZhdix2YHZgiDZ hdmI2LbYrSDYqNmHINij2LPZhdin2KEg2KfZhNmF2LHYtNit2YrZhiDigJMg2YXZhtin2LXYqNmH 2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAt2KfYs9mFINin2YTZhti02KfYtyDigJMg2LfYsdmK2YLYqSDY s9iv2KfYryDYsdiz2YjZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipICjZg9in2LQg2KfZiNmEINij2YrYp9mF INin2YTYqtiv2LHZitioINin2Ygg2KjYqtit2YjZitmEINio2YbZg9mKINmC2KjZhCDYqNiv2KEg 2KfZhNmG2LTYp9i3KSDZiNi12YjYsdipINmF2YYg2KrYsNmD2LHYqSDYp9mE2LfZitix2KfZhiDY udmE2Ykg2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg2KfZiDAwMjAyMzU4NjYzMjMg2KfZ iCDYudmE2Ykg2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNv bQrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZ hNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH 2KrZhdmK2YYg2KjZhdmA2YDZiNi22YDZiNi5INin2YTYr9mI2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio 2YrYqSDZiNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin 2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUg2LnZhNmF2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix 2KfZgyA3NTAg2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2Yog2YTZhNmB2LHYrwrZhNmE2KrZiNin2LXZ hCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi5 2YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mEINio2YDZgNmA2YDZgCAgINmI2K3Yr9ipINin 2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECgrYoyAv INmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQgLyDZiNin2KrYszogMDAyMDEwMjM5 OTA5MDEg2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbSAK 2YfYp9iq2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAw NTczIOKAkyAwMDIwMjM1ODY2MzIzCtiq2KrYtNix2YEg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrY qSDYqNiq2YLYr9mK2YUg2YHYp9i52YTZitin2Kog2KfZhNij2LPYqNmI2Lkg2KfZhNij2YjZhCDZ hdmGINi02YfYsSDYs9io2KrZhdio2LEg2YTYudin2YUgMjAxONmFIArZhdmI2LbYrSDYqNin2YTY rNiv2YjZhCDYp9mE2KrYp9mE2Yo6CiDZhQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCdin2YTY qtin2LHZitiuCdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcKMQnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAv INin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYgMi8xMSDYs9io2KrZhdio2LEJ2KfZhNis2YjYp9mG2Kgg2KfZ hNmC2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNmB2YbZitipINmE2K3Zhdin2YrYqSDYo9mF2YYg2KfZhNmF 2LnZhNmI2YXYp9iqICAKMgnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdip CdmF2YYgMi82INiz2KjYqtmF2KjYsQnYsdmB2Lkg2YPZgdin2KHZhyDYo9iv2KfYoSDYp9mE2YXY sdin2KzYuSDZgdmKINin2YTYr9mI2KfYptixINin2YTYrdmD2YjZhdmK2KkgICAKMwnYr9io2Yog LyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYgMi82INiz2KjYqtmF2KjYsQnY qti32YjZitixINmF2YfYp9ix2KfYqiDZhdiv2LHYp9ihINin2YTYudmF2YjZhSDZiNin2YTYp9mC 2LPYp9mFIAo0Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhiAy LzYg2LPYqNiq2YXYqNixCdiq2YLZitmK2YUg2YPZgdin2KHZhyDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNil 2K/Yp9ix2Yog2YjYp9mE2YXYp9mE2Yog2YHZiiDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqICAK2YTZhNiq2YjY p9i12YQg2YjYp9mE2KfYs9iq2YHYs9in2LEg2YjZhdi52LHZgdmHINin2YTZhdit2KrZiNmJINin 2YTYudmE2YXZiiDZitix2KzZiSDYp9mE2KfYqti12KfZhCDYqNmA2YDZgNmA2YAgICDZiNit2K/Y qSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArY oyAvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQgLyDZiNin2KrYszogMDAyMDEw MjM5OTA5MDEg2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNv bSAKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)