• SHIMA NO BLUES

  From woodybhi@hotmail.com@21:1/5 to All on Wed Jan 27 02:04:28 2016
  On Sunday, May 27, 2007 at 3:53:27 PM UTC-10, Tony wants a 1990 600hp Lamborghini wrote:
  The song "Shima No Blues" was recorded by Akemi Misawa on the RCA Label
  in 1963. Can anyone give me the Japanese Lyrics,, & the English
  Translation ?
            Or perhaps just point my Search in the
  right direction.     Many Thanks ; Domu AriGato                             Tony
  at Sport05@Webtv.net

  The Romaji for Shima No Blues (Island Blues)is:

  Amami nachikasha sotetsu no kage de
  Nakeba yuremasu sanen bana yo
  Nagai Kurokami shima musume
  Shioma musume yo

  Kana wa imagoro okiteka nete ka
  Sabishigaraseru hamachidori yo
  Hae no fuku yo wa nemurarenu
  Nemurarenu yo

  Natsu no odori wa nanuka to nanayo
  Minna Shirishoru tsuki no yoru yo
  Nase no minato no fune ga deru
  Fune ga deru yo

  Kisete miserai Oshima tsumugi
  Wasurerarenai ano hito ni yo
  Nasake hitosuji shima musume
  Shima musume yo

  Enjoy - Woody

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)