• Pilipino Songs

  From basiong1@gmail.com@21:1/5 to Dolphy Nepomuceno on Thu May 19 01:23:35 2016
  On Wednesday, January 28, 1998 at 3:00:00 AM UTC-5, Dolphy Nepomuceno wrote:
  Can someone help me complete the lyrics of the
  following songs:  Basang Sisiw

  Ako'y basang sisiw na sa kanyang ina'y nawalay

  Walang kumu-kupkop nanga-ngatug pa sa ginaw

  At kung umumaga'y ???????????????????????

  Hindi kumakain walang inang nagmamahal  Nasaan ka inay bakit ako'y iyong natitiis

  Na siklut-siklutin ng hirap at sakit

  Ako ay hubad at wala pang kahit isang bagwis  ? At sa lahat ng sandali

  ? nangi-nginig sa panganib.

  ********************************************************  Harana! (22)

  Manong dungawin mo maawa ka mutya

  Iyong ulinigin awit ng pagsinta

  Sa paghihimutok kung ikaw ay wala

  Panglaw ng buhay ko lalong lumulubha  Sa gitna ng dilim ???????????????????

  Malapit na akong bangkay na tanghalin

  Kayat dungawin mo ng mata mong aliw  Buksan mo ang pinto ng langit sa akin.

  ********************************************************


  Marami pong salamat!

  H. M. Nepomuceno


  exit


  end

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From basiong1@gmail.com@21:1/5 to Dolphy Nepomuceno on Thu May 19 01:22:30 2016
  On Wednesday, January 28, 1998 at 3:00:00 AM UTC-5, Dolphy Nepomuceno wrote:
  Can someone help me complete the lyrics of the
  following songs:  Basang Sisiw

  Ako'y basang sisiw na sa kanyang ina'y nawalay

  Walang kumu-kupkop nanga-ngatug pa sa ginaw

  At kung umumaga'y walang inang umakay

  Hindi kumakaiN walang inang nagmamahal


  Nasaan ka inay bakit ako'y iyong natitiis

  Na siklut-siklutin ng hirap at sakit

  Ako ay hubad, wala kahit isang bagwis


  At sa lahat ng sandali

  nabibingit sa panganib


  the lyrics as I remember my mother sang it to me
  by GERVACIO INDON sANTOS

  ********************************************************  Harana! (22)

  Manong dungawin mo maawa ka mutya

  Iyong ulinigin awit ng pagsinta

  Sa paghihimutok kung ikaw ay wala

  Panglaw ng buhay ko lalong lumulubha  Sa gitna ng dilim ???????????????????

  Malapit na akong bangkay na tanghalin

  Kayat dungawin mo ng mata mong aliw  Buksan mo ang pinto ng langit sa akin.

  ********************************************************


  Marami pong salamat!

  H. M. Nepomuceno


  exit


  end

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From basiong1@gmail.com@21:1/5 to Dolphy Nepomuceno on Thu May 19 01:38:26 2016
  On Wednesday, January 28, 1998 at 3:00:00 AM UTC-5, Dolphy Nepomuceno wrote:
  Can someone help me complete the lyrics of the
  following songs:  Basang Sisiw

  Ako'y basang sisiw na sa kanyang ina'y nawalay

  Walang kumu-kupkop nanga-ngatug pa sa ginaw

  At kung umumaga'y ???????????????????????

  Hindi kumakain walang inang nagmamahal  Nasaan ka inay bakit ako'y iyong natitiis

  Na siklut-siklutin ng hirap at sakit

  Ako ay hubad at wala pang kahit isang bagwis  ? At sa lahat ng sandali

  ? nangi-nginig sa panganib.


  Akoy basang sisiw Na sa kanyang inay nawalay
  ?????? wALANG KUMUKUPKOP walang inang nagmamahal
  Pagka umaga na walang inang umakay
  hindi kumakain, nangangatog pa sa ginaw

  Nasaan ka ina bakit akoy iyong natitiis
  Na siklot siklutin ng hirap at sakit
  Akoy hubad wala kahit isang bagwis
  At sa lahat ng sandali nabibingit sa panganib

  Gervacio Indon Santos
  basiong@hotmail.com

  ********************************************************  Harana! (22)

  Manong dungawin mo maawa ka mutya

  Iyong ulinigin awit ng pagsinta

  Sa paghihimutok kung ikaw ay wala

  Panglaw ng buhay ko lalong lumulubha  Sa gitna ng dilim ???????????????????

  Malapit na akong bangkay na tanghalin

  Kayat dungawin mo ng mata mong aliw  Buksan mo ang pinto ng langit sa akin.

  ********************************************************


  Marami pong salamat!

  H. M. Nepomuceno


  exit


  end

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From basiong1@gmail.com@21:1/5 to basi...@gmail.com on Tue May 31 16:06:01 2016
  On Thursday, May 19, 2016 at 4:22:30 AM UTC-4, basi...@gmail.com wrote:
  On Wednesday, January 28, 1998 at 3:00:00 AM UTC-5, Dolphy Nepomuceno wrote:
  Can someone help me complete the lyrics of the
  following songs:  Basang Sisiw

  Ako'y basang sisiw na sa kanyang ina'y nawalay

  Walang kumu-kupkop nanga-ngatug pa sa ginaw

  At kung umumaga'y walang inang umakay

  Hindi kumakaiN walang inang nagmamahal


  Nasaan ka inay bakit ako'y iyong natitiis

  Na siklut-siklutin ng hirap at sakit

  Ako ay hubad, wala kahit isang bagwis


  At sa lahat ng sandali

  nabibingit sa panganib


  the lyrics as I remember my mother sang it to me
  by GERVACIO INDON sANTOS

  ********************************************************
  The translation in English is not mine

  IF IT WERE ME THIS WOULD BE MY VERSION.

  I AM A WET CHICK THAT WAS SEPARATED FROM ITS MOTHER
  NOBODY TO TAKE CARE OF ME AND I AM FREEZINF FROM COLD
  AND IN THE MORNING THERE IS NO MOTHER TO GUIDE ME
  I HAVE NOTHING TO EAT AND SHAKING FROM COLD

  WHERE ARE YOU MOTHER WHY HAVE YOU ABANDONED ME
  TO MAKE ME ENDURE SO MUCH PAIN AND SUFFERING
  I AM STILL NAKED WITHOUT EVEN A FEATHER
  AND AT ALL TIMES MY LIFE IS IN DANGER

  WHOEVER READ THESE, BE FREE TO IMPROVE

  I JUST FIND THE TRANSLATION ABOVE ATTRIBUTED TO ME IS SO LITERAL
  SO THAT I FIND THE GRAMMAR VERY BAD. (I do not want myself associated with it)


  Harana! (22)

  Manong dungawin mo maawa ka mutya

  Iyong ulinigin awit ng pagsinta

  Sa paghihimutok kung ikaw ay wala

  Panglaw ng buhay ko lalong lumulubha  Sa gitna ng dilim ???????????????????

  Malapit na akong bangkay na tanghalin

  Kayat dungawin mo ng mata mong aliw  Buksan mo ang pinto ng langit sa akin.

  ********************************************************


  Marami pong salamat!

  H. M. Nepomuceno


  exit


  end

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From sgjulian06@gmail.com@21:1/5 to All on Mon May 15 01:20:33 2017
  Hi, I am doing a research about this song and I found this site. My grandmother told me that her grandfather (Facundo Perez) was the one who compose this song. She is tryng to sing the whole song for me but can't remember all of it. She told me that this
  song became famous during lolo Facundo's time. He was a conductor and a good musician, he composed many other songs aside from Basang Sisiw. Do you still remember the melody of this song? I want to know if it is the same melody we know. I'm studying in
  UP Conservatory of Music right now and I want to revive this song.

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Tony Norona Jr.@21:1/5 to sgjul...@gmail.com on Mon Feb 15 17:42:24 2021
  On Monday, May 15, 2017 at 4:20:35 AM UTC-4, sgjul...@gmail.com wrote:
  Hi, I am doing a research about this song and I found this site. My grandmother told me that her grandfather (Facundo Perez) was the one who compose this song. She is tryng to sing the whole song for me but can't remember all of it. She told me that
  this song became famous during lolo Facundo's time. He was a conductor and a good musician, he composed many other songs aside from Basang Sisiw. Do you still remember the melody of this song? I want to know if it is the same melody we know. I'm studying
  in UP Conservatory of Music right now and I want to revive this song.

  BASANG SISIW composed by Facundo Perez
  Ako’y isang sisiw na sa aking ina’y nawalay
  Walang kumukukop at ngangatog pa sa ginaw
  At kung umaga, walang inang umaakay
  Hindi kumakain, wlang inang nagmamahal,

  Nasaanka inam bakit ako’y iyong natitis
  Na sikot siklotin sa hirap at sakit
  Ako ay hubad at wala oa kahit isang bagwis
  At sa lahat ng sandal nabibingit sa pnaganib.

  Kahit na ako ay masawi, buhay ko’y makitil
  Sa piling mo ina ay ligaya ko rin
  Ngunit sa ngayo’s hindi ka pa mayakap sandal
  At kaawaawang lagay na isang basang sisiw

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)