• Cung cấp bột cá, xác mắm l*m phân bón hữu cơ 0909922617

  From nhathapminhhang@21:1/5 to All on Tue May 18 03:07:11 2021
  Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp bột cá v* xác mắm l*m
  phân bón hữu cơ số lượng lớn. Ngo*i ra, chúng tôi còn
  cung cấp bột tôm, phân bò, phân dê v* các loại khác có
  liên quan l*m phân bón. Mi chi tiết xin liên hệ số điện
  thoại 0909922617 Ms.Hằng
  --
  nhathapminhhang

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)