• =?UTF-8?B?2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2YXYr9mK2LEg2KfZhNmF2KfZhNmKINin2YTYqtmG2

    From =?UTF-8?B?2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZh@21:1/5 to All on Wed Sep 14 06:48:14 2022
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hwrZitmC2K/ZhSDYp9mE2KfYqtit2YDZgNin2K8g2KfZhNi52LHYqNmA2YDZiiDZhNiq2YbZhdmK 2YDZgNipINin2YTZhdmA2YDZgNmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmA2YDZgNipIAoK2LTZh9in 2K/YqSAK2KfZhNmF2K/ZitixINin2YTZhdin2YTZiiDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmKCkNoaWVmIEZp bmFuY2lhbCBPZmZpY2VyKCBDRk8pCti02YfYp9iv2Kkg2YXYudiq2YXYr9ipIArYrtmE2KfZhCDY p9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAgMTE6IDE1INiz2KjYqtmF2KjYsSAyMDIyICDZhQrYqtmG2YHYsCDY p9mI2YbZhNin2YrZhiDZgdmJINit2KfZhNipINi52K/ZhSDYp9iz2KrYt9in2LnYqSDYp9mE2LPZ gdixCgoK2YXYtdi32YTYrSBDRk8g2YfZiCDYp9iu2KrYtdin2LEg2YTZg9mE2YXYqSDYp9mE2YXY r9mK2LEg2KfZhNmF2KfZhNmKINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYjCDZiNmH2Ygg2LnZhtmI2KfZhiDZ iti52LfZiSDZhNmE2LTYrti1INin2YTZhdiz2KTZiNmEINi52YYg2KfZhNmF2KfZhCDZiNin2YTZ hdiz2KfYptmEINin2YTZhdin2YTZitipINmB2Yog2KfZhNmF2LTYsdmI2LnYp9iqLiDYpdiv2KfY sdipINin2YTYqtiv2YHZgtin2Kog2KfZhNmG2YLYr9mK2Kkg2KfZhNiv2KfYrtmE2Kkg2YjYp9mE 2K7Yp9ix2KzYqSDZhdmH2YXYqSDYrNiv2KfZiyDZhNmE2LTYsdmD2KfYqiDZhdmGINis2YXZiti5 INin2YTYo9it2KzYp9mF2Iwg2Ygg2KfZhNmF2K/ZitixINin2YTZhdin2YTZiiDYp9mE2KrZhtmB 2YrYsNmKINmH2Ygg2KfZhNi02K7YtSDYp9mE2LDZiiDZiti02LHZgSDYudmE2Ykg2YfYsNmHINin 2YTZhdi52KfZhdmE2KfYqiDZiNmK2YjYp9mB2YIg2LnZhNmK2YfYpy4K2YHZiiDYqNi52LYg2KfZ hNit2KfZhNin2KrYjCDZgtivINmK2YLZiNmFINio2YXZh9in2YUg2YXYq9mEINin2YTYqtmC2KfY sdmK2LHYjCDZiNil2K/Yp9ix2Kkg2YPYtNmI2YEg2KfZhNmF2LHYqtio2KfYqtiMINmI2YHZiiDY rdin2YTYp9iqINij2K7YsdmJINiq2YPZiNmGINin2YTZhdmH2YXYqSDZh9mKINmB2Yog2YXYudi4 2YXZh9inINil2LTYsdin2YHZitipLiDZiNi52KfYr9ipINmF2Kcg2YrYqtit2YXZhCDYp9mE2YXY r9mK2LEg2KfZhNmF2KfZhNmKINin2YTYqtmG2YHZitiw2Yog2YXYs9ik2YjZhNmK2Kkg2KfZhNi0 2KTZiNmGINin2YTZhdin2YTZitipINmE2YXYrNmE2LMg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LTYsdmD2KnY jCDZhdmF2Kcg2YrYrNi52YQg2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2YjYp9mE2KrZiNis2YrZh9in2Kog2KfZ hNi12YTYqNipINis2LLYodin2Ysg2YfYp9mF2KfZiyDZhdmGINin2YTYudmF2YQuCtin2YTZhdit 2KfZiNixIArigKIJ2KfZhNmF2K3ZiNixINin2YTYp9mI2YQg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF 2KfZhNmK2Kkg2KfZhNmF2KrZgtiv2YXYqSAK4oCiCdin2YTZhdit2YjYsSDYp9mE2KvYp9mG2Yog 2KfZhNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2KfZhNmKINmE2YTZgtmI2KfYptmFINin2YTZhdin2YTZitip CuKAognYp9mIINin2YTZhtmF2LDYrNipINin2YTZhdin2YTZitipIC4gRmluYW5jaWFsIG1vZGVs aW5nINin2YTZhdit2YjYsSDYp9mE2KvYp9mE2KsgCuKAognYp9mE2YXYrdmI2LEg2KfZhNix2KfY qNi5INiv2LHYp9iz2KfYqiDYp9mE2KzYr9mI2Yog2YjYqtmC2YrZitmFINin2YTZhdi02LHZiNi5 2KfYqgrYp9mE2YXYtNin2LHZg9mI2YYg2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YY6IAotCdin2YTZhdiv 2LHYp9ihINin2YTZhdin2YTZitmI2YYg2KfZhNix2KfYutio2YjZhiDZgdmKINin2YTYrdi12YjZ hCDYudmE2Ykg2KrYo9mH2YrZhCDZhdmH2YbZiiDZitmI2KvZgiDYrtio2LHYqtmH2YUg2KfZhNi5 2YXZhNmK2KnYjCDZiNmD2LPYqCDYp9mE2YXYudix2YHYqSDYp9mE2KrZiiDYqtmF2YPZhtmH2YUg 2YXZhiDYo9iv2KfYoSDZhdmH2KfZhdmH2YUg2KfZhNmI2LjZitmB2YrYqSDYqNij2LPZhNmI2Kgg 2YjZhdmG2YfYrCDYudmE2YXZiiDZhdiq2LfZiNixCi0J2YPYp9mB2Kkg2KfZhNmF2KrYrti12LXZ itmGINmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmKINmF2KzYp9mEINin2YTZhdix2KfYrNi52Kkg2YjY p9mE2KrYr9mC2YrZgiDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YjYp9mE2KXYr9in2LHZigotCdmD2KfZgdipINin 2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZiiDYp9mE2YXYrNin2YQg2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZiiDYp9mE2LHY p9i62KjZiNmGINmB2Yog2KfZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDYqtij2YfZitmEINmF2YfZhtmKINmK 2YXZg9mG2YfZhSDZhdmGINiq2YjZhNmKINmI2LjYp9im2YEg2YLZitin2K/ZitipINmB2Yog2KfZ hNmF2KzYp9mEINin2YTZhdit2KfYs9io2Yog2KfZhNmF2KfZhNmKIAotCdin2YTYudin2YXZhNmI 2YYg2YjYp9mE2YXYqtiu2LXYtdmI2YYg2YHZiiDZgti32KfYuSDYp9mE2KjZhtmI2YMg2YjYp9mE 2KfYs9iq2KvZhdin2LEKCgrZhdi5INio2KfZhNi6INiq2YLYr9mK2LHZhtinINmI2KfYudiq2LLY p9iy2YbYpwrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2LHYrNin2KEg2KfZ hNin2KrYtdin2YQK2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KggCtijIC8g2YXZitix2YHYqiDYtNin 2YfZitmGCtis2YjYp9mEICYg2YjYp9iq2LMvIDAwMjAxMDA5MzA2MTExLSAwMDIwMTExMDIzMTcw MAoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)