• =?UTF-8?B?2KfZhNmB2YfYsdiz2Kkg2YjYp9mE2KfYsdi02YHYqSDYp9mE2LHZgtmF2YrYq

    From UHRDA EDUCATION@21:1/5 to All on Mon Feb 17 01:16:47 2020
    2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgoK2KrYrdmK2Kkg2LfZitio2Kkg2YjYqNi5 2K8g2IzYjNiMCgrZitmH2K/ZitmD2YUg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNi52LHYqNmKINmE2KrZ htmF2YrYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDYo9i32YrYqCDYp9mE2KrZhdmG 2YrYp9iqIC4uLi7ZiNit2LHYtdin2Ysg2YXZhtinINi52YTZiSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYp9mE 2YXYs9iq2YXYsSDZiNiq2YLYr9mK2YUg2YPZhCDYrNiv2YrYrwoK2YHYpdmG2Ycg2YrYtNix2YHZ htinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2YogINin 2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiiAgIAoK2KfZhNmB2YfYsdiz2Kkg2YjYp9mE 2KfYsdi02YHYqSDYp9mE2LHZgtmF2YrYqSDYp9mE2YXYqtmC2K/ZhdipINmI2KXYr9in2LHYqSDY p9mE2YXYs9iq2YbYr9in2Kog2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitinCgrZhNmE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAg NS0gOSDYp9io2LHZitmEIDIwMjAg2YUKCtiq2YLYp9mFINmB2Ykg2YbZgdizINin2YTYqtin2LHZ itiuINmB2Ykg2YPZhNinINmF2YYgKNiv2KjZiiDigJMg2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINin2LPY t9mG2KjZiNmEIOKAkyDZg9mI2KfZhNin2YTZhdio2YjYsSApCgrYp9mE2KfZh9iv2KfZgSA6CgrZ gdmKINi52KfZhNmFINmK2LLYr9it2YUg2KjYp9mE2YXYudin2LHZgSDZiNin2YTZhdi52YTZiNmF 2KfYqiDZiNmD2LDZhNmDINin2YTYqtit2K/Zitin2Kog2KfZhNiq2Yog2KrZiNin2KzZhyDYudin 2YTZhSDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KrZitipINmF2YYg2K3ZitirINiq2YbYuNmK2YUg2KfZhNmF 2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2KrYtdmG2YrZgdmH2Kcg2YjYqtmI2KvZitmC2YfYpyDZgdmKINin2YTY o9mI2LnZitipINin2YTZhdiu2KrZhNmB2Kkg2YjYqtiz2YfZitmEINii2YTZitin2Kog2KfZhNmI 2LXZiNmEINil2YTZitmH2Kcg2YHZiiDYp9mE2YjZgtiqINin2YTZhdmG2KfYs9ioINmI2YHZiiDY udin2YTZhSDYqtiu2LfZiCDZgdmK2Ycg2KfZhNiq2YLZhtmK2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDY rti32YjYp9iqINmF2LDZh9mE2Kkg2YjYs9ix2YrYudipINmF2YYg2KPYrNmEINmF2LPYp9i52K/Y qSDYp9mE2KPZgdix2KfYryDZiNin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YHZiiDYpdiv2KfYsdipINin2YTZ hdi52YTZiNmF2KfYqi4KCtmB2YTZhSDYqti52K8g2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINin2YTYotmG INmF2KzYsdivINmG2YjYuSDZhdmGINin2YTYqtix2YEg2KrYqtio2KfZh9mJINio2YfYpyDYp9mE 2YXYrNiq2YXYudin2Kog2KPZiCDYp9mE2YXZhti42YXYp9iqINmI2KXZhtmF2Kcg2KPYtdio2K3Y qiDYsdmD2YrYstipINij2LPYp9iz2YrYqSDZgdmKINiq2LfZiNixINin2YTZhdis2KrZhdi5INmI 2KrYrdmC2YrZgiDYp9mE2LHZgdin2YfZitipINin2YTZhdmG2LTZiNiv2Kkg2Iwg2YjZhNmC2K8g 2K/YrtmE2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYp9iq 2LXYp9mE2KfYqiDYrNmF2YrYuSDYp9mE2YXZitin2K/ZitmGINin2YTYudmE2YXZitipINin2YTY p9is2KrZhdin2LnZitipINmI2KfZhNil2YbYs9in2YbZitipINiMINmB2LnYtdix2YbYpyDYp9mE 2K3Yp9mE2Yog2YjYp9mE2YXYs9iq2YLYqNmE2Yog2YfZiCDYudi12LEg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY p9iqINin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YHZiiDYrtiv2YXYqSDYp9mE2YXYrNiq2YXYuSDY jCDZiNmK2LHYqtmD2LIg2YfYsNinINin2YTZhdis2KrZhdi5INio2LXZgdipINin2LPYp9iz2YrY qSDYudmE2Ykg2KrYudi42YrZhSDYtNij2YYg2KfZhNmB2YPYsSDZiNin2YTYudmC2YQg2KfZhNil 2YbYs9in2YbZiiDYqNin2YTYrdin2LPYqNin2Kog2KfZhNii2YTZitipINmI2LTYqNmD2KfYqiDZ iNmI2LPYp9im2YQg2KfZhNin2KrYtdin2YQg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YjYp9mE2LDZg9in2KEg 2KfZhNin2LXYt9mG2KfYudmKINmI2YbYuNmFINin2YTYrtio2LHYqS4KCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK 2YYg2YHZiiDYsNmE2YMgOgoK2KfZhNil2K/Yp9ix2YrZitmGINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrZitmG 2Iwg2KfZhNmF2LPYp9i52K/ZitmK2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrZitmGINmI2KfZhNi52KfZhdmE 2YrZhiDZgdmKINin2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2YHZiiDZhdiu2KrZhNmBINin2YTZhdiz2KrZiNmK 2KfYqgoK2KfZhNi52KfZhdmE2YjZhiDZgdmKINij2YLYs9in2YUg2KfZhNmF2K3ZgdmI2LjYp9iq ICjYp9mE2KPYsdi02YrZgSkg2YjYp9mE2K/ZiNin2YjZitmGCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg2KfZhNix2LPZiNmFINiq2LTZhdmEINin2YTYp9mC 2KfZhdipINio2YHZhtiv2YIgNSDZhtis2YjZhQoK2YrYs9i52K/ZhtinINij2YYg2YrYqtmFINin 2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LnZhtinINmF2KjYp9i02LHYqSDZgdmKINij2Yog2YjZgtiqINmE2KrZ hNio2YrYqSDYpdit2KrZitin2KzYp9iq2YPZhSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YHZiiDYrNmF 2YrYuSDYp9mE2YXYrNin2YTYp9iqINin2YTYqtmKINiq2LfZhNio2YjZhtmH2Kcg2YTZhNit2LXZ iNmEINi52YTZiSDYo9mB2LbZhCDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2Iwg 2KjYpdmG2KrYuNin2LEg2LHYr9mD2YUg2KfZhNmD2LHZitmFINmI2KrYsdi02YrYrdin2KrZg9mF INiMINmF2YYg2YHYttmE2YPZhSDZhNinINiq2KrYsdiv2K/ZiNinINmB2Yog2KfZhNiq2YjYp9i1 2YQg2YXYudmG2Kcg2YTYo9mKINi32YTYqCDYo9mIINil2LPYqtmB2LPYp9ixCgrYp9iv2KfYsdip INin2YTYqtiv2LHZitioINijIC8g2YXZitix2YHYqiDYtNin2YfZitmGCgrYrNmI2KfZhCAmINmI 2KfYqtizIDogMDAyMDEwMDkzMDYxMTEg4oCTIDAwMjAxMTEwMjMxNzAwCgog

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)