• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitmA2YDZgNmA2LEg2KfZhNmF2YfZhtmA2YDZgNmKI

    From UHRDA EDUCATION@21:1/5 to All on Wed Nov 6 01:44:36 2019
    2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYp9mE2LPZhNin2YUg2LnZhNmK2YPZhSDZ iNix2K3ZhdipINin2YTZhNmHINmI2KjYsdmD2KfYqtmHCtmK2YfYr9mK2YPZhSDYp9mE2KfYqtit 2KfYryDYp9mE2LnYsdio2Yog2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZ itipINij2LfZitioINin2YTYqtmF2YbZitin2KogLi4uLtmI2K3Ysdi12KfZiyDZhdmG2Kcg2LnZ hNmJINin2YTYqtmI2KfYtdmEINin2YTZhdiz2KrZhdixINmI2KrZgtiv2YrZhSDZg9mEINis2K/Z itivINmB2KXZhtmHINmK2LTYsdmB2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNit2LbZiNixINmI2KfZ hNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKICDYqNix2YbYp9mF2KwgCgkJ2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitmA2YDZ gNmA2LEg2KfZhNmF2YfZhtmA2YDZgNmKINin2YTZhdi12LrZgNmA2YDZgNixINil2K/Yp9ix2Kkg 2KfZhNi52YTYp9mC2YDZgNin2Kog2KfZhNi52KfZhdmA2YDZgNmA2YDYqQrZitmC2K/ZhSDYqNil 2LnYqtmF2KfYryDYrNin2YXYudmA2YDZgNipINmF2YrYstmI2LHZiuKAkyDYp9mE2YjZhNin2YrZ gNmA2KfYqiDYp9mE2YXYqtit2YDZgNiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitmA2YDYqQpNaW5pIE1C QSBJTiBQUiAgKSApCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGMSAtMTDZitmG2KfZitixIDIw MjDZhSAtINmK2LnZgtivINmB2Ykg2YbZgdizINin2YTZiNmC2Kog2KjZg9mE2Kcg2YXZhiAo2KfY s9i32YbYqNmI2YQg4oCTINin2YTZgtin2YfYsdipLSDYr9io2Yog4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitin ICkK2KfZhNil2LfYp9ixINin2YTYudin2YU6Ci0J2YjYuNmK2YHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iq INin2YTYudin2YXYqSDZiNij2YfYr9in2YHZh9inINmI2YXYudmI2YLYp9iqINmG2KzYp9it2YfY pyAuIAotCdiu2LXYp9im2LUg2YjYtdmB2KfYqiDYsdis2YQg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE 2LnYp9mF2KkgLiAKLQnYp9mE2KrZhti42YrZhSDYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZhNmE2LnZhNin2YLY p9iqINin2YTYudin2YXYqSAuIAotCdi52YbYp9i12LEg2KfZhNil2KjYr9in2Lkg2YjYp9mE2KXY qNiq2YPYp9ixINmB2Ykg2YXZhdin2LHYs9ipINij2YbYtNi32Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDY p9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2KXYqti12KfZhNin2KogLiAKLQnYp9mE2KzZiNin2YbYqCDYp9mE 2LHYptmK2LPZitipINmE2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Ykg2LjZhCDYp9mE 2KrYrdmI2YTYp9iqINin2YTYrNiv2YrYr9ipIC4gCi0J2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnY p9mF2Kkg2YjYqti32KjZitmCINmG2LjYp9mFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNis2YjYr9ipINin2YTY tNin2YXZhNipIC4gCi0J2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYqtix2LTZitiv INin2YTZgtix2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAuIAotCdin2YTYudmE2KfZgtin2Kog 2KfZhNi52KfZhdipINmI2LPZhNmI2YPZitin2Kog2KfZhNiq2YHYp9mI2LYg2KfZhNmB2LnYp9mE IC4gCi0J2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE 2KXYr9in2LHZiiAuIAotCdin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2YLZiNin2LnY ryDYp9mE2KjYsdmI2KrZiNmD2YjZhCDZiNin2YTZhdix2KfYs9mFINmI2KfZhNil2KrZitmD2YrY qiAKLQnZhdi52YjZgtin2Kog2KfZhNil2KjYr9in2Lkg2YjYp9mE2KXYqNiq2YPYp9ixINmB2Ykg 2YXZhdin2LHYs9ipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil2KrYtdin 2YTYp9iqINin2YTZhdi52KfYtdix2KkgLgrYp9mE2YXYtNin2LHZg9mI2YYg2KfZhNmF2LPYqtmH 2K/ZgdmI2YY6IC3Zhdiv2YrYsdmIINmI2LHYpNiz2KfYoSDYp9mE2KPZgtiz2KfZhSDZiNin2YTY udin2YXZhNmI2YYg2YHZiSDZhdis2KfZhCDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZ iNin2YTYpdi52YTYp9mFINio2KfZhNmH2YrYptin2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDZiNin2YTZ hdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiu2KfYtdipINmI2KfZhNmD2YjYp9iv2LEg2KfZhNmF2YbZiNi3INio 2YfYpyDYp9iq2K7Yp9iwINin2YTZgtix2KfYsdin2Kog2KPZiCDYqNmG2KfYoSDZhdi52YTZiNmF 2KfYqiDYr9i52YUg2KfYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LEuICDYp9mE2YXYsdi02K3ZiNmGINmE 2LTYutmEINmF2YbYp9i12Kgg2YLZitin2K/ZitipINmB2Yog2YXYrNin2YQg2KfZhNi52YTYp9mC 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgLiDYp9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB2Yog2YXYrNin2YQg2KfZhNit 2YLZhCDYp9mE2K/YqNmE2YjZhdin2LPZiiDZiNin2YTZhdix2KfYs9mFINmI2KfZhNil2KrZitmD 2YrYqiDZiNin2YTYqti02LHZitmB2KfYqiDZiNin2YTYqNix2YjYqtmI2YPZiNmE2KfYqi4g2LHY rNin2YQg2KfZhNin2LnZhdin2YQgLgrZhdmE2K3ZiNi42Kkg2YXYuSDYpdmF2YPYp9mG2YrYqSDY qtmG2YHZitiwINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YHZiiDYqtin2LHZitiuINmI2YXZg9in2YYg2KrZ htmB2YrYsCDYp9iu2LEg2YLYryDZitiq2YbYp9iz2Kgg2YXYuSDYrNmH2KrZg9mFINin2YTZhdmI 2YLYsdipCtmK2YbZgdiwINiu2YTYp9mEINi52KfZhSAyMDIw2YUg2YHZiSDYp9mE2KfYtNmH2LEg 2KfZhNiq2KfZhNmK2KkgKCAg2YXYp9ix2LMg4oCTINmK2YjZhtmK2Ycg4oCTINmK2YjZhNmK2Ygg 4oCTINin2YPYqtmI2KjYsSDigJMg2YbZiNmB2YXYqNixIOKAkyDYr9mK2LPZhdio2LEgKQrZhdi5 INio2KfZhNi6INiq2YLYr9mK2LHZhtinINmI2KfYudiq2LLYp9iy2YbYpwrZhNmF2LLZitivINmF 2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2LHYrNin2KEg2KfZhNin2KrYtdin2YQK2YTYqtit2YXZ itmEINin2YTYrti32Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmE2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix 2KjZiSDZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg4oCTINi52KfZ hSAyMDIwCtin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KggOiDZhdmK2LHZgdiqINi02KfZh9mK2YYK 2KzZiNin2YQgJiDZiNin2KrYsy8gMDAyMDEwMDkzMDYxMTEtIDAwMjAxMTEwMjMxNzAwCiAK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)