• =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmJINij2LPYp9mE2YrYq

    From UHRDA EDUCATION@21:1/5 to All on Sat Nov 2 03:24:16 2019
    CgoKCgrYp9mE2LPYp9iv2Kkg2KfZhNmF2K3Yqtix2YXZitmGCtiq2K3ZitipINi32YrYqNipINmI 2KjYudivINiM2IzYjArZitmH2K/ZitmD2YUg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNi52LHYqNmKINmE 2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDYo9i32YrYqCDYp9mE2KrZ hdmG2YrYp9iqIC4uLi7ZiNit2LHYtdin2Ysg2YXZhtinINi52YTZiSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDY p9mE2YXYs9iq2YXYsSDZiNiq2YLYr9mK2YUg2YPZhCDYrNiv2YrYryAK2YHYpdmG2Ycg2YrYtNix 2YHZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yog INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiiAK2KPYs9in2YTZitioINiq2K3ZhNmK 2YQg2KfZhNmF2LTZg9mE2KfYqiDZiNi12YbYp9i52Kkg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiAK2YTZhNmB 2KrYsdipINmF2YYgNSAtIDkgINmK2YbYp9mK2LEgMjAyMCDZhQrYqtmC2KfZhSDZgdmJINmG2YHY syDYp9mE2KrYp9ix2YrYriDZgdmJINmD2YTYpyDZhdmGICjYr9io2Yog4oCTINin2YTZgtin2YfY sdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2YPZiNin2YTYp9mE2YXYqNmI2LEgKQrZhNmF2K3Y qSDYudin2YXYqSAK2YbYrdmGINmG2YjYp9is2Ycg2KjYp9iz2KrZhdix2KfYsSDYp9mE2YXYtNin 2YPZhCDYp9mE2KrZiiDYqtiq2LfZhNioINin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDYjCDZ hdi52LjZhSDZh9iw2Ycg2KfZhNmF2LTYp9mD2YQg2YTYpyDYqtiq2LfZhNioINij2Yog2LnZhdmE 2YrYqSDZhdi52YLYr9ipINmE2YTYqtmI2LXZhCDYpdmE2Ykg2YLYsdin2LEg2YXYq9mEOiDZhtit 2YYg2KzYp9im2LnZiNmG2J8g2YLYsdix2YbYpyDYqtmG2KfZiNmEINin2YTYt9i52KfZhSDYjCDY o9mF2Kcg2KjYudi2INin2YTZhdi02KfZg9mEINin2YTYo9iu2LHZiSDZgdmH2Yog2KPZg9ir2LEg 2KrYudmC2YrYr9in2Ysg2Iwg2YXYq9mEINin2KrYrtin2LAg2YLYsdin2LEg2KjYtNij2YYg2YPZ itmB2YrYqSDYqtit2K/ZitivINij2YjZhNmI2YrYp9iqINmF2YfYp9mFINin2YTYudmF2YQg2Iwg 2KPZiCDZgdmH2YUg2LPYqNioINmB2LTZhCDYp9mE2KXYrNix2KfYodin2Kog2YjYp9iq2K7Yp9iw INmC2LHYp9ixINio2LTYo9mGINmF2Kcg2YrYrNioINmB2LnZhNmHINit2YrYp9mEINiw2YTZgyDY jCDZiNmK2KrYt9mE2Kgg2YfYsNinINin2YTYo9mF2LEg2YbZh9is2KfZiyDYudmC2YTYp9mG2YrY p9mLINmE2K3ZhCDYp9mE2YXYtNmD2YTYqSDYjCDZiNmB2Yog2YPYq9mK2LEg2YXZhiDYp9mE2KPY rdmK2KfZhiDZgtivINiq2LXYqNitINin2YTYo9mF2YjYsSDYo9mD2KvYsSDYqti52YLZitiv2KfZ iyDZiNmK2YPZiNmGINmE2YLYsdin2LHYp9iq2YbYpyDYqtij2KvZitix2KfZiyDZhdmH2YXYp9mL INi52YTZiSDYrdmK2KfYqtmG2Kcg2YjYudmF2YTZhtinINij2Ygg2K3Zitin2Kkg2YXZhiDYrdmI 2YTZhtinINiMINmE2LDZhNmDINmK2KzYqCDYo9mGINmK2YPZiNmGINmE2K/ZitmDINin2YTZgtiv 2LHYqSDYudmE2Ykg2KfZhNiq2YHZg9mK2LEg2KfZhNmG2KfZgtivINmI2KfZhNiq2KPZg9ivINmF 2YYg2LnYr9mFINmI2KzZiNivINij2Yog2LnZitioINmB2Yog2KfZhNmF2YbYt9mCINin2YTYsNmK INin2YbYqtmH2KzYqtmHINiMINmI2YHZiiDYo9it2YrYp9mGINij2K7YsdmJINiq2YPZiNmGINin 2YTZhdi02YPZhNipINi62YrYsSDYudin2K/ZitipINio2K3ZitirINmK2LPYqti52LXZiiDYp9mE 2KrZgdmD2YrYsSDYp9mE2LnZgtmE2KfZhtmKINmI2KfZhNmG2KfZgtivINiMINmH2LDZhyDZh9mK INin2YTYo9mI2YLYp9iqINin2YTYqtmKINmK2LXYqNitINil2YrYrNin2K8g2KfZhNit2YTZiNmE INmE2YTZhdi02KfZg9mEINij2K/Yp9ipINmE2Kcg2KrZgtiv2LEg2KjYq9mF2YYgLgrYqti02YXZ hCDZh9iw2Ycg2KfZhNiv2YjYsdipINis2YXZiti5INmF2YbYp9mH2Kwg2KfZhNiq2YHZg9mK2LEg 2KfZhNmH2KfZhdipINiMINmI2KjYudivINmB2YfZhSDYotmE2YrYp9iqINin2YTYqtmB2YPZitix INiz2YbZgtiv2YUg2YTZgyDYp9mE2KPYs9in2YTZitioINmI2KfZhNij2K/ZiNin2Kog2KfZhNiq 2Yog2LPYqtmF2KfYsdiz2YfYpyDYrtmE2KfZhCDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2YjYp9mE2KrZiiDZitmF 2YPZhiDYo9mGINiq2LPYp9i52K/ZgyDZgdmKINin2YTYudmF2YQg2KPZiCDZgdmKINin2YTYrdmK 2KfYqSDYudmF2YjZhdin2Ysg2YXZhiDYo9mD2KvYsSDYp9mE2YXZiNin2YLZgSDYqNiz2KfYt9ip INil2YTZiSDYp9mE2LXYudio2Kkg2KPZiCDYutmK2LEg2KfZhNin2LnYqtmK2KfYr9mK2KkuCtin 2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZiNmGCtin2YTZhdiv2LHYp9ihINmI2KfZhNmF2LTYsdmB2YjZhiDZiNin 2YTYpdiv2KfYsdmK2YjZhiDYp9mE2LDZitmGINmK2LHYutio2YjZhiDYqNiq2LnYstmK2LIg2YXZ h9in2LHYp9iqINit2YQg2KfZhNmF2LTZg9mE2KfYqiDZiNi12YbYp9i52Kkg2KfZhNmC2LHYp9ix INmI2LHYrNin2YQg2KfZhNij2LnZhdin2YQg2KfZhNiw2YrZhiDZitix2LrYqNmI2YYg2YHZiiDY sdmB2Lkg2YXYs9iq2YjZiSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2YHZg9mK2LEg2KfZhNmG2KfZgtiv CtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINiq2KjYr9in2KEg2YHZiiA1INmK2YbYp9mK2LEgMjAyMCDZhQrYp9mE 2YbYuNmFINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZhNmE2KPYrNmI2LEg2YjZhdix2KfZgtio2Kkg2KfZ hNmI2YLYqiDZiNiv2YjYp9mFINin2YTYudin2YXZhNmK2YYJNSAtIDkgINmK2YbYp9mK2LEgMjAy MCDZhQrYpdi52K/Yp9ivINmI2KrYp9mH2YrZhCDZhdiv2YrYsSDYp9mE2LnZgtmI2K8g2YjYp9mE 2YXYtNiq2LHZitin2KoJNSAtIDE0ICDZitmG2KfZitixIDIwMjAg2YUK2KjYsdmG2KfZhdisINmC 2KfZhtmI2YYg2KfZhNi02LHZg9in2KogIGNvcnBvcmF0ZSBsYXcJNSAtIDE0ICDZitmG2KfZitix IDIwMjAg2YUK2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEg2KXY r9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqQk1IC0gMTQgINmK2YbYp9mK2LEg MjAyMCDZhQrZitiz2LnYr9mG2Kcg2KPZhiDZitiq2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYudmG2Kcg 2YXYqNin2LTYsdipINmB2Yog2KPZiiDZiNmC2Kog2YTYqtmE2KjZitipINil2K3YqtmK2KfYrNin 2KrZg9mFINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZgdmKINis2YXZiti5INin2YTZhdis2KfZhNin2Kog 2KfZhNiq2Yog2KrYt9mE2KjZiNmG2YfYpyDZhNmE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINij2YHYttmEINin 2YTYrtiv2YXYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYjCDYqNil2YbYqti42KfYsSDYsdiv2YPZ hSDYp9mE2YPYsdmK2YUg2YjYqtix2LTZitit2KfYqtmD2YUg2Iwg2YXZhiDZgdi22YTZg9mFINmE 2Kcg2KrYqtix2K/Yr9mI2Kcg2YHZiiDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi52YbYpyDZhNij2Yog2LfZ hNioINij2Ygg2KXYs9iq2YHYs9in2LEK2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYoyAvINmF 2YrYsdmB2Kog2LTYp9mH2YrZhgrYrNmI2KfZhCAmINmI2KfYqtizIDogMDAyMDEwMDkzMDYxMTEg 4oCTIDAwMjAxMTEwMjMxNzAwCtinCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)