• =?UTF-8?B?2K/YqNmE2YjZhSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYr

    From m@21:1/5 to All on Sat May 4 04:54:19 2019
    ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAoJCdin2YTY p9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio 2LTYsdmK2KkJCtmK2KrYtNix2YEg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNi52LHYqNmKINmE2KrZhtmF 2YrYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDigJMg2KjZitiqINiu2KjYsdipINmF 2LnYqtmF2K8g2YHZiSDYp9mE2KrYudmE2YrZhSDYp9mE2KjYsdmK2LfYp9mG2Yog2KPZhiDZitit 2YrYtyDYs9i52KfYr9iq2YPZhSDYudmE2YXYp9mLINij2YbZhyAgICAgICAgICAgICAgICAK2KjY p9i52KrZhdin2K8KVWhyZGEgRWR1Y2F0aW9uLSBVSwrYudiy2YUg2LnZhNmJINi52YLYryA6Ctiv 2KjZhNmI2YUg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZiNiq2YLZitmK 2YUg2KfZhNin2K/Yp9ihClN0cmF0ZWdpYyBQbGFubmluZyBhbmQgUGVyZm9ybWFuY2UgZXZhbHVh dGlvbiBEaXBsb21hCtin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZ hNi52LHYqNmK2KkgICAgICAgINin2LPYt9mG2YrZiNmEIOKAkyDYqtix2YPZitinCtmE2YTZgdiq 2LHYqSDZhdmGIDIzIDogMjcg2YrZiNmG2YrZhyAyMDE5Ctin2YTYo9mH2K/Yp9mBOgotINin2YTY qti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZiNin2YTYudmF 2YTZitipINin2YTYrdiv2YrYq9ipINin2YTZhdiz2KrYrtiv2YXYqSDZgdmJINi52YXZhNmK2Kkg 2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZii4KLSDYqtmG2YXZitipINin2YTZ hdmH2KfYsdin2Kog2YHZiSDZhdmF2KfYsdiz2Kkg2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK 2KvYqSDZhNiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNmD2YHYp9ih2Kkg2YjYp9mE2YHYudin2YTZitipINmB2Ykg 2YXYrNin2YQg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZhNmE2YXZhti4 2YXYqS4KLSDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYs9mE2YjZg9mK2Kkg2KfZhNil2YrYrNin2KjZ itipINmE2KrYrdmC2YrZgiDYsdik2YrYqSDZiNix2LPYp9mE2Kkg2KfZhNmF2YbYuNmF2KkuCi0g 2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE2YXYqti62YrYsdin2Kog2KfZhNiq2Ykg2KrYqti52LHY tiDZhNmH2Kcg2KfZhNmF2YbYuNmF2Kkg2YjYr9ix2KfYs9ipINmG2YLYp9i3INin2YTZgtmI2Kkg 2YjZhtmC2KfYtyDYp9mE2LbYudmBLgotINmF2LPYp9i52K/YqSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYudmE 2Ykg2KrYt9io2YrZgiDYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqtmH2Kcg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDZgdin 2LnZhNmK2KrZh9inINmB2Ykg2KrYsdis2YXYqSDYp9mE2K7Yt9i3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZ itis2YrYqSDYudio2LEg2YXYrNmF2YjYudipINin2YTYo9mH2K/Yp9mBINin2YTYqti02LrZitmE 2YrYqSDYp9mE2YLYp9io2YTYqSDZhNmE2YLZitin2LMg2YjYp9mE2KrZiSDYqtit2YPZhSDYs9mE 2YjZgyDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDZiNin2KrYrNin2YfYp9iqINij2K/Yp9im2YfYpy4KLSDYp9mE 2KrYudix2YEg2LnZhNmJINin2YTYqtmI2KzZh9in2Kog2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSDZhNiq2LfY qNmK2YLYp9iqINio2LfYp9mC2Kkg2YLZitin2LMg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdiq2YjYp9iy 2YYuCi0g2K/Ysdin2LPYqSDYuNix2YjZgSDYp9mE2KjZitim2Kkg2KfZhNiv2KfYrtmE2YrYqSDZ iNin2YTYrtin2LHYrNmK2Kkg2YjYo9ir2LEg2KfZhNmF2KrYutmK2LHYp9iqINin2YTZhdiu2KrZ hNmB2Kkg2LnZhNmJINin2YTYrti32Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipLgotINin2YTY qti52LHZgSDYudmE2Ykg2KPYs9in2YTZitioINin2YTYqtit2YTZitmEINin2YTYqNmK2KbZiiDZ iNmD2YrZgdmK2Kkg2LXZitin2LrYqSDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqi4KLSDYqti0 2K7Ziti1INmF2LTZg9mE2KfYqiDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNmF2KTYs9iz2Yog2YTZhNmC2LfY p9i5INin2YTYudin2YUg2YjYp9mE2K3Zg9mI2YXZii4KLSDYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINin 2YTYo9mG2YXYp9i3INmI2KfZhNmF2YXYp9ix2LPYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YHZiSDZ hdik2LPYs9in2Kog2KfZhNmC2LfYp9i5INin2YTYudin2YUg2YjYp9mE2K3Zg9mI2YXYqSDZiNmF 2YbYp9mC2LTYqSDYp9mE2LXYudmI2KjYp9iqINin2YTYqtmJINiq2YjYp9is2YfZh9inLgrYp9mE 2YXYtNin2LHZg9mI2YYg2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YYgOgrYo9i52LbYp9ihINmF2KzZhNiz INil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINmI2KfZhNiu2KfY tdipLiDZhdiv2LHYp9ihINin2YTYudmF2YjZhSDZiNmG2YjYp9io2YfZhdiMINmI2LTYp9i62YTZ iNinINin2YTZiNi42KfYptmBINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2KfZhNi52YTZitinINmI2KfZhNmI 2LPYt9mKLiDZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNiv2YjZhNipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqSAuIAnZ gtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNmC2LfYp9i5INin2YTYrtin2LUgLiDZhdiz2KbZiNmE2Yog2KfZhNio 2K3YqyDYp9mE2LnZhNmF2Yog2YjYp9mE2KXZhtiq2KfYrCDYp9mE2KrZgtmG2YouINmF2K/Ysdin 2KEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZii4g2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE 2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmKLiDZhdiv2LHYp9ihINin 2YTYo9mC2LPYp9mFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkuICDYo9iz2KfYqtiw2Kkg2KfZhNis2KfZhdi5 2KfYqiDZiNin2YTZhdi52KfZh9ivINin2YTYudmE2YrYpyAuINin2YTYsdin2LrYqNmK2YYg2YHZ iiDYp9mE2KrYrdmI2YQg2LnZhiDZhdiz2KfYsdmH2YUg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTYrdin2YTZ iiDZiNiv2K7ZiNmEINit2YLZhCDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK LiAg2KzZhdmK2Lkg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmKINit2YLZhCDYp9mE2KrYrti32YrYtyDY p9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKLgrYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDOgot2LHYs9mF INin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2YHZiSDYp9mE2K/YqNmE2YjZhSAxNDAwICQg2K/ZiNmE2KfYsSDY o9mF2LHZitmD2Yog2KPZiCDZhdinINmK2LnYp9iv2YTZh9inLtmB2Ykg2K3Yp9mE2Kkg2KfZhNiq 2YbZgdmK2LAg2KjYqtix2YPZitinIC4KLdix2LPZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINmB2Ykg2KfZ hNiv2KjZhNmI2YUgMTAwMCAkINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mKINij2Ygg2YXYpyDZiti5 2KfYr9mE2YfYpy7ZgdmJINit2KfZhNipINin2YTYqtmG2YHZitiwINio2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK 2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZ hNmF2LTYp9ix2YPYqSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq 2YXZitmGINio2YXZiNi22YjYuSDYp9mE2K/YqNmE2YjZhSDZiNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZ hiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUgLgrZhdi5INio 2KfZhNi6INiq2YLYr9mK2LHZhtinINmI2KfYudiq2LLYp9iy2YbYpyDYjNiM2IwgICAgIAoK2YTZ hNin2LfZhNin2Lkg2LnZhNmJINin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE2KrYs9is2YrZhCDZhdmG INiu2YTYp9mEINin2YTYsdin2KjYtyDYp9mE2KrYp9mE2YogOgogIApodHRwczovL2RvY3MuZ29v Z2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNkSlZSQ2J2eHJpVlhsU1B5am9IZXVIT3hENXUwMXVq cGw1SnJZOHFaREtxcTBIQXcvdmlld2Zvcm0/dmM9MCZjPTAmdz0xCgoK2KfYr9in2LHYqSDYp9mE 2KrYr9ix2YrYqArYrNmI2KfZhCAmINmI2KfYqtizIDogMDAyMDExMTAyMzE3MDAK2KfZhNio2LHZ itivINin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmKOiB1aHJkYUB1aHJkYS5uZXQK2KfZhNmF2YjZgti5INin 2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiB3d3cudWhyZGEubmV0CgrYr9io2YTZiNmFINin2YTYqtiu2LfZ iti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2YjYqtmC2YrZitmFINin2YTYp9iv2KfYoQoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)